The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

در راه برگزاري کنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

کنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران تا چند ماه ديگر برگزار خواهد شد. کميته مرکزي سازمان طبق اساسنامه موظف است دستور جلسه کنگره را پيشنهاد نموده و براي آن تدارک کند. اين پيشنهاد در صورت تصويب در جلسه کنگره، رسميت خواهد يافت. از اينرو کميته مرکزي موضوعات در دستور را در مشورت با تشکيلات سازمان اينگونه پيشنهاد نموده است:

- استراتژي سياسي، که در برگيرنده اوضاع سياسي، تحولات اخير، تبعات اجتماعي آن وچشم انداز جنبش اعتراضي و هم پروژه سياسي ما خواهد بود
-بحث تطبيق ساختار تشکيلاتي ورئوس پراتيک سياسي ما با توجه به وضعيت نوين مبارزاتي در جامعه
-فدراليسم
- انتخابات ک.م
- متفرقه و پيامها


علاوه بر موضوعاتي که در جلسه کنگره به بحث گذاشته ميشوند، گزارش عملکرد کميته مرکزي در فاصله دو کنگره نيز، که شامل بررسي فعاليت ارگان‌هاي مرکزي، گروه‌هاي کار و تشکيلات است، در دستور جلسات پيش‌کنگره‌اي قرار دارد و اعضاي سازمان در اين باره به گفتگو خواهند نشست.
ما از ميان مسائل متعدد و مهم فراروي خود، چند موضوع محدود را انتخاب نموده‌ايم تا در دستور کنگره قرار گيرند. به‌تجربه آموخته‌ايم که کيفيت پرداختن به موضوعات با تعداد آنها رابطه معکوس دارد. به ميزاني که به موضوعات در دستور افزوده ميشود، اگر از چند مورد بگذرد، به همان ميزان، از کيفيت پرداختن به آنها کاسته ميشود. در واقع محدود کردن موضوعات در دستور با هدف تدارک بهتر براي تصميمات سنجيده‌تر صورت گرفته است.
بررسي اوضاع سياسي ايران، با توجه به تحولات يک سال اخير و جنبش اعتراضي مردم، ا زاهميت ويژه اي برخوردار است. . تلاش بر اين است تا مسائلي که در کنگره پيش بدان پرداخته شده و هنوز در پاسخگو بودنشان ترديد وجود ندارد، در اين سند تکرار نشود. بلکه ضمن ارزيابي و تجزيه و تحليل تحولات سياسي فاصله دو کنگره و نقش و تاثيرات اين تحولات در چشم انداز مبارزات مردم براي استقرار آزادي و دمکراسي و عدالت اجتماعي در ايران، برنامه سياسي سازمان براي دوره دو ساله آينده ترسيم شود.
تحولات يک سال گذشته و اوجگيري مبارزات مردم بر عليه حکومت جمهوري اسلامي، نگاهي مجدد به ساختار تشکيلاتي و رئوس پراتيک سياسي سازمان را در دستور کار قرار داده است. هدف از اين بحث تلاش براي رسيدن به اصلاحاتي در جهت بهبود بخشيدن به پراتيک عملي و روزمره سازمان است.
کنگره گذشته سازمان کميته مرکزي را موظف کرده بود که بحث پيرامون موضوع فدراليسم را سازماندهي کرده و حاصل مباحث را جمعبندي و ارائه کند. حاصل اين مباحث به صورت قطعنامه اي به کنگره سازمان ارائه خواهد شد.
مباحث سياسي- نظري کنگره علني است. کليه مطالب دريافت شده که در آنها ضوابط نگارش رعايت شده است، در سايت سازمان درج ميشوند. نشريه سازمان، با توجه به محدوديت صفحات آن، از ميان مطالب رسيده، گزينش خواهد نمود.
گزارش برگزاري و نتايج کنگره به روال هميشگي در سطح جنبش، با ذکر درصد آراي موافقان و مخالفان، منتشر خواهد شد.
کميته مرکزي سازمان انتظار دارد که اعضاي تشکيلات، فعالان جريانات سياسي و دوستاني که علاقمند به اين موضوعات هستند، با طرح نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود، ما را در اتخاذ سياست درست و اصولي، ياري دهند. رهنمودهاي همه ياران و عزيزاني که دل در گرو آزادي و رهائي ميهنمان دارند را با اشتياق پذيرائيم.

خرداد ۱۳۸۹ برابر با مي ۲۰۱۰

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration