The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

اعدام عبدالحميد ريگي محکوم است!

علي جلال

بدون اينکه بخواهم بين بازداشت شدگان سياسي تساوي يک به يک بگذارم، مي گويم که اعدام عبدالحميد ريگي اقلأ به همان دلايلي که از جمله پايه محکوميت ساير اعدام ها و بويژه اعدام هاي اخير بوده است، محکوم ميباشد.

الف)- از جنبه حقوقي
1- ما اصل اعدام انسان را محکوم مي کنيم.
2- دستگاه قضائي جمهوري اسلامي بويژه در مورد متهمين سياسي هيچگونه صلاحيتي ندارد.
3- جمهوري اسلامي، زندانيان سياسي و بويژه مبارزان خلق هاي تحت ستم در ايران را در سرزمين هايشان مانند بلوچستان، خوزستان و کردستان و ... ، بيشتر، بيرحمانه تر، سيستماتيک تر و وحشيانه تر شکنجه ميکند
. 4- در مورد عبدالحميد ريگي، جمهوري اسلامي خود از يکسال پيش، زير شکنجه بودن او را زير عنوان" تخليه اطلاعات" رسمأ اعلام کرده بود.
ب)- از جنبه سياسي
1- سپاه پاسداران به عنوان ارگان حزبي- نظامي رژيم اسلامي، بطور خاصي آموزش ايدئولوژيک مي بيند.
در اين آموزش ها، مليت بر پايه مذهب تعريف مي شود که بنا بر آن معتقدين به مذهبي غيرشيعه، خارجياني هستند که در پناه "حکومت الهي" قرار دارند و شهروند درجه دوم يا مردم پناهنده بحساب مي آيند. در آموزش هاي ايدئولوژيک آنها، تعليمات فاشيستي (برتري طلبي بر ساير انسان ها) و شوينيسم فارسي نيز شامل مي باشد. (البته به نظر من عامه مردم فارس ايران، شوينيست نيستند)
2- در دين اسلام، حکمي است که بنا به آن" همه چيز و از جمله نواميس کفار حربي بر مسلمانان حلال است". آنچه که از سال گذشته بيش از پيش برملا شد يعني دزديدن دختران در خيابان ها توسط سپاه پاسداران و تجاوز به آنها در زندان ها و سپس سوزاندن تن آنها، نه امري اتفاقي بلکه بر پايه فتواي ملايان قم است. جمهوري اسلامي اين حکم را عليه کساني که آنها را "محارب" ناميده، اجرا کرده و مي کند.
در دوره صفويه (اسلاف ضد سني جمهوري اسلامي) ملايان شيعه فتوا داده بودند که سربازان (و کلأ شيعيان) مي توانند به افغان ها (سني) تجاوز کنند. اين وحشيگري ها از جمله علل قيام مردم آن سرزمين به رهبري ميرويس شد.
3- جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران آن، در سرزمين هاي سني نشين ايران، علنأ و رسمأ چون نيروهاي اشغالگر ظاهر مي شوند. آنها از هيچ ظلم و تجاوزي به حقوق مردم اين سرزمين ها خودداري نمي کنند. زمين هاي مرغوب آنها را مصادره مي کنند (در خوزستان)و... ، در بلوچستان از همان آغاز، مراجع ديني ِ مردم سني بلوچ را ترور و يا اعدام کرده اند. بسياري از آنها را سالها در زندان نگهداشته اند که هم اکنون نيز در زندان هستند، بدون محاکمه، بدون تفهيم اتهام.
حوزه هاي ديني اهل تسنن بلوچستان بايد مستقيمأ زير نظر و اداره نمايندگان خامنه اي باشند، رهبران ديني سني اين حوزه ها پذيرفته اند که همه ضوابط و آئين نامه ها و بازرسي هاي جمهوري اسلامي را قبول کنند و فقط در همان چارچوب هاي تعيين شده، مراکز ديني خود را اداره کنند اما جمهوري اسلامي در پاسخ به اين خواست حداقل انساني، اين رهبران ديني را زنداني و شکنجه کرده و مي کند.
جمهوري اسلامي با اعمال زور نظامي و ساير فشارها، مردم بلوچ را براي تغيير مذهب خود و قبول مذهب شيعه زير فشار مي گذارد.
4- جمهوري اسلامي بنا به سرشت خود در تمامي زمينه حامل ضد تمدن ترين خلق و خوي قبايل بدوي است. اين رژيم در سرزمين هاي قومي از جمله در بلوچستان، در بسياري مواقع، مرداني (و بويژه جواناني) را که کمترين عمل سياسي يا اجتماعي (و بطور کلي هيچ عملي) انجادم نداده اند، صرفأ براي چشم زهرگيري از مردم منطقه ، يا صرفا به دليل خويشاوندي بامبارزان عليه رژيم، دستگيرو شکنجه کرده ، درملاء عام به دار مي آويزد.
نيروهاي سياسي- مذهبي ايران که خود را "ملي" معرفي مي کنند، از تمام اين موارد و حتي بيشتر از اينها، بخوبي آگاهي دارند. آنها همواره سکوت مي کنند، به نظر من سکوت آنان بيشتر ناشي از رضايت ضمني آنان از سرکوب در مناطق ملي است و اينکه آنان مي گويند: «ايران در خطر است»، به نظرم صرفأ توجيهي بر سکوتشان است.
مردم بلوچستان ايران با داشتن سرزميني حاصلخيز و منابع نفت و گاز، 100 سال يا بيشتر است که در فقر و فلاکت و عقب ماندگي هستند، تا کي اين مردم بخاطر "تماميت ارضي" مورد نظر آقايان سياسي- مذهبي- ملي ايران بايد سکوت و تحمل کنند. چرا اين آقايان که خود را در" ايران دوستي" يگانه مي دانند، تا بحال هيچکاري براي مردم اين مناطق محروم نکرده اند و هيچگاه بر عليه ظلم حاکمان بر آنان، کوچکترين اعتراضي ننموده اند. مگر اينکه از نظر آنان، بلوچستان (يا ساير مناطق) ايران، (ايران "اصلي"؟!) نباشند يا بلوچ ها ايراني (ايراني "اصلي"؟!) نباشند.
5- اصلي ترين نيروي ضد ايران و ايراني، همانا خود جمهوري اسلامي است. اصلي ترين خطر براي "تماميت ارضي" ايران، خود جمهوري اسلامي مي باشد.
6- جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران آن، اصلي ترين نيروي تروريست در ايران (و حتي مشهور در سطح جهاني) هستند، گروه هاي تشکيل دهنده آن هنوز به ترورهاي جبونانه خود عليه مردم غير نظامي و فرهيخته، صرفأ به دليل اختلاف عقيده، در پيش از انقلاب افتخار مي کنند، سپاه پاسداران بر پايه ترور مردم دگرانديش شکل گرفت وهنوز هم وظيفه اصلي خود را همين مي داند و به آن عمل مي کند. شايد در تاريخ سياسي قرون اخير جهان، همين ها بودند که اولين بار(پيش از القاعده) از روي سرشت ترسو و ناجوانمرد خود، ترور مردم بي دفاع ، غير نظامي و عادي را در دستور کار خود نهاده اند.
7- بنا به اين ملاحظات، به نظر من هر انسان آزاده اي و حقيقتأ ايران دوستي بايد حق مردم سرزمين هاي زير ستم و از جمله مردم بلوچ را، در دفاع از حق حيات و نواميس خود به رسميت بشناسد. مردمان اين سرزمين ها حق دارند بنا به منشور سازمان ملل متحد به هر ترتيب ممکن در مقابل تجاوزات بايستند.
8- مردم سرزمين هاي زير ستم در دفاع از حقوق خود ممکن است به روش هاي مبارزاتي غلط هم دست بزنند، عامل اصلي چنين اتفاقي، شدت درجه سرکوب رژيم و سطح رشد اقتصادي- اجتماعي منطقه است که در هر دوي اين موارد نيز، مسئول اصلي خود رژيم حاکم (و حاميان آن) هستند.

اعدام هموطن ما، عبدالحميد ريگي را شديدأ محکوم مي کنم
10-05-2010

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration