The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

بودجۀ دولت براي سال 1385يا تقسيم غنائم بين حاميان احمدي‌نژاد

محمود بهنامنخستين لايحه بودجه دولت احمدي‌نژاد، اواخر ماه گذشته، به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد. اين بودجه پيشنهادي دولت براي سال آينده، هم اکنون در مجلس رژيم تحت بررسي است. همان طور که هنگام رسيدگي به کابينه پيشنهادي رئيس جديد جمهوري، و به ويژه بحث و جدل در مورد تصدي وزارت نفت، در ماه‌هاي گذشته مشاهده شد، بررسي لايحه بودجه 1385 در اين مجلس نيز، که اکثريت آن را هم طرفداران دولت ائتلافي احمدي‌نژاد تشکيل مي‌دهند، مسلماً فارغ از مجادله و کشمکش نخواهد بود. در هر حال، لايحه پيشنهادي دولت، مواضع و مقاصد خود آن را، در اين زمينه، به صورت مشخص‌تري عرضه مي‌دارد.
بودجه کل کشور پيش‌بيني شده براي سال آينده متجاوز از 195 هزار ميليارد تومان است. بيش از دو سوم آن را بودجه بانک‌ها، شرکت‌ها و ديگر مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت تشکيل مي‌دهد که در اينجا مورد بررسي قرار نمي‌گيرد. خود بودجه دستگاه‌هاي دولتي که، اصطلاحاً، «بودجه عمومي» دولت ناميده مي‌شود، بالغ بر 63 هزار ميليارد تومان است.
ساختار و ترکيب کلي بودجه پيشنهادي، برخلاف ادعاهاي مسئولان دولتي، هيچ تفاوت چشمگيري با بودجه سال‌هاي پيشين ندارد. قبل از هر چيز، بند ناف اين بودجه هم کماکان به درآمدهاي حاصل از صدور نفت خام بسته است: حدود نيمي از منابع بودجه عمومي دولت، يعني نزديک به 32 هزار ميليارد تومان آن از محل صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي تأمين مي‌شود. نصف همين مبلغ، به طور مستقيم، از طريق فروش نفت حاصل مي‌شود و نصف ديگر آن هم، به طور غيرمستقيم، با برداشت از «حساب ذخيره ارزي» فراهم مي‌گردد. در همين حال، بايد خاطر نشان کرد که اين حجم درآمد نفتي سالانه (که با احتساب هر دلار معادل 900 تومان، برابر با حدود 35 ميليارد دلار مي‌شود) رقمي کاملاً بي‌سابقه است که از شرايط کنوني بازار جهاني و افزايش سريع بهاي نفت در دوره اخير، سرچشمه مي‌گيرد. بهاي هر بشکه نفت در برآورد درآمدهاي سال آتي هم نزديک به 40 دلار منظور شده است.
حجم کل درآمدهاي مالياتي دولت در سال 1385، حدود 17 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. بعد از نفت و ماليات، باقي‌مانده منابع بودجه عمومي از راه واگذاري شرکت‌ها و مؤسسات دولتي به بخش خصوصي، فروش ارز، فروش کالاها و خدمات دولتي، استقراض از داخل و خارج، يعني انتشار «اوراق مشارکت»، عقد قراردادهاي «بيع متقابل»، و يا «فاينانس» (خريد نسيه از خارج) و غيره فراهم مي‌شود.
از لحاظ ترکيب کلي هزينه‌ها، يعني تقسيم منابع بين هزينه‌هاي «جاري» و هزينه‌هاي «عمراني»، نيز، اين بودجه روال سال‌هاي پيشين را پي مي‌گيرد. چنان که از کل بودجه عمومي، حدود 38 هزار ميليارد تومان مستقيماً به هزينه‌هاي جاري و حدود 18 هزار ميليارد تومان هم به مخارج عمراني اختصاص يافته است. ضمن آن که، طبق تجربه عملکرد گذشته، بخش مهمي از هزينه‌هاي دولتي زير عنوان «عمراني» هم، در واقع، ماهيت جاري و مصرفي دارد. اما در ميان اقلام هزينه‌هاي جاري هم، بيشترين سهم از آنِ ارگان‌هاي نظامي، امنيتي و انتظامي رژيم است. به طوري که مثلاً بودجه‌اي که زير عنوان «وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح» در جداول پيوست لايحه آمده بيش از ده برابر بودجه‌اي است که براي «وزارت آموزش و پرورش» در نظر گرفته شده است.
سياست خصوصي سازي بنگاه‌هاي دولتي نيز که از سال‌ها پيش، با افت‌ و خيزهايي، تداوم داشته است در اين لايحه نيز دنبال مي‌شود. تبصره‌هاي متعدد «ماده واحده» لايحه بودجه، و از جمله تبصره‌هاي 8 و 19 آن، ناظر بر ادامه فروش و واگذاري بخشي ديگر از مؤسسات دولتي است. درآمدهاي حاصل از واگذاري شرکت‌هاي دولتي حدود 16 هزار ميليارد ريال و درآمدهاي مربوط به فروش اموال منقول و غيرمنقول دولتي بيش از 2 هزار ميليارد ريال در سال آينده پيش‌بيني شده است.
ترتيبات گوناگوني هم در اين لايحه (تبصره‌هاي 2، 4، 6) جهت «حمايت» و «کمک» به بخش خصوصي گنجانده شده است. اختصاص 8 ميليارد دلار از موجودي «حساب ذخيره ارزي» به بخش خصوصي، اعطاي وام با بهره ارزان، ارائه برخي تسهيلات «بلاعوض» و پرداخت يارانه، از جمله اين حمايت‌هاست.
افزايش ماليات‌ها و عوارض و همچنين بهاي برخي کالاها و خدمات عمومي نيز از ويژگي‌هاي متداول بودجه‌هاي سالانه است که در لايحه پيشنهادي دولت احمدي‌نژاد هم بازتاب دارد. طبق اين لايحه، بهاي گاز مصرفي خانوارها، عوارض خودرو، عوارض گذرنامه و خروج از کشور و . . . در سال آينده افزايش خواهد يافت.
در حالي که، در واقع، هيچ تدبير و طرح مشخصي براي مقابله با معضل بيکاري، غير از تکرار آن طرح‌هاي غالباً بي‌ثمري که دولت قبلي مطرح کرده بود، در اين بودجه مشاهده نمي‌شود، تأثيرات منفي آن در مورد تشديد تورم قيمت‌ها طي سال آينده غير قابل ترديد است. نخستين عارضه افزايش شديد بودجه جاري، و يا جاري کردن بي‌حساب و کتاب درآمدهاي نفتي در اقتصادي که علاوه بر اختلالات ساختاري به دليل اوضاع سياسي و اجتماعي حاکم نيز با نابساماني‌هاي مضاعفي رو به رو گشته است، تورم شديد قيمت‌هاست که بار آن هم، بيش و پيش از همه، بر دوش مزد و حقوق بگيران و ديگر اقشار کم‌درآمد و محروم سنگيني مي‌کند. برخلاف اظهارات رئيس «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» که مدعي شده است دولت احمدي‌نژاد از طريق اين بودجه در صدد «عملياتي کردن عدالت» در جامعه است، تورم زايي شديد اين بودجه، صرفنظر از هر مسئله ديگر، نشانه بارزي از بي‌عدالتي در حق زحمتکشان و محرومان است.
اما بي‌عدالتي، تبعيض و خاصه خرجي‌هاي اين بودجه، تنها در گراني يا تورم قيمت‌ها (که در واقع مالياتي است که بر مزد و حقوق بگيران و بازنشستگان تحميل مي‌گردد) خلاصه نمي‌شود. بررسي ترکيب و اقلام هزينه‌هاي جاري مندرج درجه اول و تبصره‌هاي گوناگون اين لايحه، به روشني بيانگر اين است که تنظيم اين بودجه، در واقع، تقسيم «غنائم» ميان جريانات و جناح‌ها و نهادهاي «برنده» انتخابات رياست جمهوري است.
علاوه بر افزايش شديدي که در بودجه رسمي و علني «نيروهاي مسلح» و خصوصاً سپاه پاسداران رژيم، براي سال آينده در نظر گرفته شده (و جدا از بودجه‌هاي محرمانه مربوط بدان‌ها که طبعاً در لايحه بودجه انعکاس نمي‌يابد) تحت عناوين و اقلام ديگر هم (مثل تبصره 17 ماده واحده که يک قلم بيش از 9 هزار ميليارد ريال اختصاص داده است) بودجه‌هاي «ويژه‌»اي براي آنها منظور شده است. مطابق تبصره 9، «نيروهاي مقاومت بسيج و رده‌هاي تابعه» آن به عنوان مجري «طرح‌هاي عمراني» به حساب آمده است. يعني علاوه بر دريافت بودجه جاري به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، اين نهاد مي‌تواند سهمي هم از بودجه «عمراني» به چنگ آورد. تبصره 16، بودجه‌اي حداقل معادل يک ميليارد ريال براي «بسيج خواهران» اختصاص داده است.
بودجه اختصاصي شوراي نگهبان هم، که طي سال‌هاي اخير شديداً بالا رفته و در سال جاري به حدود 156 ميليارد ريال رسيده بود، در سال آينده به بيش از 184 ميليارد ريال بالغ مي‌شود. بودجه‌هاي مربوط به ديگر ارگان‌هاي سياسي و مذهبي، مانند «سازمان تبليغات اسلامي»، «دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم»، «مرکز خدمات حوزه‌هاي علميه»، «مرکز خدمات حوزه علميه قم»، «مرکز مديريت حوزه علميه قم» و . . . نيز افزايش قابل توجهي يافته است. بودجه «سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي» با حداقل 40 درصد افزايش به 3265 ميليارد ريال بالغ گشته است.
گذشته از بودجه رسمي «نهاد رياست جمهوري» که بيش از 2700 ميليارد ريال را در بر گرفته است، تبصره‌هاي مختلف اين لايحه هم (از جمله تبصره‌هاي 2 و 6 و 18) اعتبارات «ويژه»اي در اختيار رئيس جمهوري مي‌گذارد که از کمک به «اشتغال» فارغ‌التحصيلان دانشگاهي تا طرح‌هاي «خنثي کردن توطئه‌هاي آمريکا» را شامل مي‌شود. قابل توجه است که احمدي نژاد که در زورآزمايي آشکار با دستجات درون مجلس نتوانست «آدم» مورد نظرش را به وزارت نفت بگمارد، طبق مقرراتي که در تبصره 11 لايحه بودجه تعبيه کرده، کوشيده است که کنترل اختصاصي رياست جمهوري بر شرکت‌ها و مؤسسات تابعه آن وزارتخانه و، در نهايت، تسلط افزون‌تر بر چگونگي دخل و خرج درآمدهاي نفتي را فراهم کند.
«کميته امداد امام خميني» هم از جمله نهادهاي حکومتي است که در اين لايحه بودجه نيز از توجه خاصي برخوردار شده است. اين «کميته» تحت مديريت و کنترل گردانندگان «جمعيت مؤتلفه اسلامي» است که با بهره‌گيري از اعتبارات وسيع دولتي و غير دولتي، عملاً کار «صدقه دهي و گداپروري» و بسيج افراد براي شرکت در تظاهرات فرمايشي وحضور در پاي صندوق‌هاي رأي‌گيري به شکل هدايت شده را به انجام مي‌رساند. از اختصاص بودجه براي «ايجاد فرصت‌هاي شغلي» گرفته تا توزيع «يارانه» در بين خانواده‌هاي کم‌درآمد، سهم و نقش غالب نصيب «کميته امداد» مي‌شود. چنان که وقتي وزارت «رفاه و تأمين اجتماعي» هم (طبق تبصره 15) مکلف مي‌شود که «اقشار محروم و مستضعف» را که تحت پوشش هيچ گونه بيمه درماني نيستند، تحت درمان قرار دهد، تشخيص اين امر هم به «کميته امداد امام خميني» واگذار مي‌شود، در صورتي که بسياري از خانوارهاي محروم و نيازمند، اساساً از اين گونه ارگان‌هاي حکومتي بيزار و رويگردان هستند.
بر اساس تبصره 10 لايحه، «سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري» موظف شده است که 20 ميليارد ريال از بودجه خود را براي «اردوگاه‌هاي اقامتي» و بازديد از مناطق جنگزده در جنوب و غرب کشور و براي راه‌اندازي «اردوهاي راهيان نور» با هماهنگي «نيروهاي مقاومت بسيج» هزينه کند. علاوه بر بودجه‌هايي که اين «سازمان» و نهادهاي ديگر بايد در مورد «احداث موزه و يادمان‌هاي دفاع مقدس» خرج کنند، تبصره 16 مقرر مي‌دارد که «دستگاه‌هاي اجرايي . . . مي‌توانند به منظور تعظيم و تکريم ايثارگران و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت از اعتبارات خود هزينه نمايند». بدين ترتيب، نه تنها ترويج «ايثار و شهادت» با استفاده از هرگونه اعتبارات دولتي، باري ديگر رواج تازه‌اي مي‌يابد بلکه از اين طريق هم فرصت‌ها و دستاويزهاي تازه‌اي براي هرگونه سوءاستفاده، دزدي و حيف و ميل منابع و امکانات عمومي فراهم مي‌گردد.
لايحه بودجه دولت نيز، به نوبه خود، معرف پايگاه، جايگاه و نيات واقعي اين دولت است که با نيازها و خواست‌هاي اکثريت وسيع مردم اين جامعه کاملاً بيگانه است.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration