The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

رسانه هاي ارتباط جمعي و آزادي بيان در برزيل

برگردان ناهيد جعفرپور

بيست و سوم مهر ۱۳۸۹ برابر با پانزدهم اکتبر ۲۰۱۰
بحث در باره قانون جديد رسانه هاي ارتباط جمعي درمبارزات انتخاباتي. منوپل ها بيم از کم شدن قدرتشان دارند
Forum für ein anderes Amerika
Andreas Behn
برزيل: انتقاد به رسانه هاي ارتباط جمعي و دعوا بر سر واژه آزادي مطبوعات در برزيل از نو مسئله روز گشته است. در مبارزات انتخاباتي لولا رئيس جمهور اسبق برزيل بشدت به رسانه ها برخورد نمود: اينکه آنها درست بمانند احزاب سياسي عمل مي کنند و و در گزارشات خود از سياستمداران مشخصي دفاع مي نمايند". پاسخ رسانه ها به انتقاد هاي لولا اين بود که وي مستبد است و مي خواهد آزادي مطبوعات را خدجه دار سازد.
ماه ها قبل از اين واقعه رئيس جمهور برزيل پيشنهاد نموده بود که قانون جديدي براي رسانه هاي ارتباط جمعي وضع گردد. همچنين قبل از اين از سوي همه وزرا طرحي براي حقوق بشر ارائه گرديد که در آن قواعد دمکراتيکي براي بخش رسانه ها قيد گشته بود. پيشنهاد تنظيم بخصوص راديو و تلويزيون دولتي که لولا در زمان هشت سال دولتش حتي يکبار هم به آن اشاره نکرده بود، مدتهاي زيادي است که خواست محوري جنبش هاي اجتماعي است. جنبش هائي که براي دمکراتيزه کردن رسانه هاي ارتباط جمعي حرکت مي نمايند.
منوپل رسانه اي، تنوع فرهنگي
براي آرتور ويليامز ژورناليست اين يک تناقض است که در برزيل که از يک تنوع فرهنگي بالا برخوردار است، رسانه هاي ارتباط جمعي در دستان شرکت هاي قليلي تمرکز دارد. وي مي گويد:" اين براي مجموعه جامعه يک نقطه منفي است که تنها فاميل هاي قليلي از اين حق برخوردارند نظرات خويش را در راديو و تلويزيون و شبکه بزرگ انترنتي گسترش دهند".
با توجه به منوپل رسانه ها در برزيل تنها 9 خانواده 90% رسانه هاي ارتباط جمعي را کنترل مي نمايند و پخش نظرات و برنامه هاي فرهنگي و سياسي متنوع به کانال هاي ديگري چون راديوي آزاد و بلوک انترنتي و آلترناتيو هاي ديگر رسانه اي وابسته مي باشند. اما از آنجا که هيچ قاعده اي وجود ندارد که امنيت دسترسي برابر مردم را به اين رسانه هاي آلترناتيوي ضمانت نمايد از اين روي اين رسانه ها هم به هيچ وجه جدي گرفته نمي شوند.
سومين طرح ملي حقوق بشر در سال 2009 اشاره به اين دارد که حق مردم بر رسانه هاي ارتباط جمعي و همچنين دسترسي آنان به اطلاعات مي بايست ضمانت شود تا بدان وسيله يک فرهنگ حقوق بشري توسعه بيابد. بطور مشخص اين طرح در نظر دارد که پخش امواج راديو تلويزيون دولتي را به معيارهاي دمکراتيکي وابسته نمايد.
منوپل هاي رسانه هاي ارتباط جمعي بيم از دست دادن قدرتشان را دارند
لايورا ترزا از سازمان " آرتيکل 19" اعتقاد دارد که بسياري از رسانه هاي سراسري برزيل اعتقاد دارند که اين قوانين جديد قصد محدود ساختن آزادي بيان را دارد. وي مي گويد" اگر ما از آزادي بيان صحبت مي کنيم موضوع بر سر اين است که انسانها صاحب نظر بشوند و آنرا بتوانند بدون اينکه دولت دخالت نمايد بيان کنند. مهم است که اشاره کنم که اين تنها حق شرکت هاي رسانه اي نيست بلکه حق تمامي شهروندان برزيل است".
اين تعريف از آزادي بيان مطابق است با پيمان هاي بين المللي موجود از جمله سازمان ملل متحد و سازمان کشورهاي آمريکائي" او آ اس". طبق تعريف حقوق بشر و حق بر آزادي بر اطلاعات و مطبوعات و بيان است که يک جامعه مي تواند خود را دمکراتيزه کند. يعني زماني که حقوق بشر در رابطه با رسانه هاي ارتباطات جمعي و اطلاعاتي رعايت گردد.
پيشنهاد ها براي دمکراتيزه کردن رسانه هاي ارتباط جمعي و پايان دادن به تعقيب " باسيسراديوس" و گزارشگران فرستنده هاي تلويزيون در اولين کنفرانس ملي رسانه هاي ارتباط جمعي در سال 2009 فرموله گشت.
اين تم غير قابل دعوا است اما همچنان در اين فاصله در سطوح مختلف در باره اش بحث و گفتگو مي شود. يکي از نقاط دعوا اين است که بسياري از فعالان خواهان کنترل اجتماعي بر رسانه ها مي باشند. کلايوديا آبرو ژورناليست و گزارشگر تلويزيون در ريو مي گويد:" اين خواست بيان فرموله اي قانوني از قانون اساسي برزيل است. آنچه که ما مي خواهيم اين است که آنچه در قانون اساسي آمده است مشخصا اجرا گردد. بسياري از بند هاي قانون اساسي ما راه رسيدن به دمکراتيزه شده رسانه هاي ارتباط جمعي را به ما نشان داده است".
علارغم وجود يک جنبش براي دمکراتيزه کردن رسانه هاي ارتباط جمعي در برزيل اما براي رسيدن به اين مسئله وجود منافع اقتصادي و سياسي و قدرت رسانه هاي سراسري مانعي اي بزرگ است به نحوي که کارزار اين رسانه ها بر عليه سومين طرح ملي حقوق بشر آنچنان موفقيت آميز بود که همه خواسته هاي مهم جنبش هاي اجتماعي در بخش رسانه هاي ارتباطات جمعي از اخبار حذف گرديد.


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration