The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

حذف کامل يارانه‌هاي غذاي دانشجويي در پنج سال


مهر
رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم گفت: حذف کامل يارانه هاي غذاي دانشجويي در طول 5 سال صورت مي گيرد اما غذاي دانشجويي به طور کامل گران نمي شود و بر اساس بخشنامه وزير علوم هرگونه تغيير در سال جاري غيرقانوني است.
به گزارش خبرنگار مهر، کيوان مراديان کوچک‌ سرايي در نشست خبري روز يکشنبه 12 دي ماه در خصوص موضوع هدفمندي يارانه ها و واگذاري خدمات دانشجويي به بخش خصوصي و ميزان وام شهريه براي دانشجويان شهريه پرداز افزود: غذاي دانشجويي به طور کامل گران نمي شود اما در بخش هايي ارزان تر و در بخشهايي ديگر گران تر ديده شده است. البته بر اساس بخشنامه وزير علوم هرگونه تغيير در سال جاري غيرقانوني است و اقلام گوشت و برنج و روغن طبق سال گذشته در اختيار دانشگاهها قرار مي گيرد.

وي گفت: هدفمندي يارانه در بحث تغذيه دانشجويي به اين معنا است که يارانه هايي که صندوق به دانشگاهها براي اقلام اساسي مي دهد و اعتباري که معاونت اداري و مالي وزارت علوم به عنوان سرانه دانشجويي به دانشگاهها مي دهد به صورت هدفمند هزينه شود.

رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم افزود: ما مبنايي به عنوان تعداد مصرف کنندگان فعلي و تعداد دانشجويان خوابگاهي داريم که بر اساس برآورد صندوق رفاه به هر وعده به طور ميانگين 1250 تومان يارانه تعلق مي گيرد که اين ميزان در وعده ناهار 1700 تومان است. يعني دانشگاهها بايد علاوه بر يارانه اي که دريافت مي کنند پولي را نيز به اين بخش اختصاص دهند.

وي افزود: ژتون غذاي دانشجويي 175 تومان است و اين مبلغ سه سال است که تغيير نکرده و در سال 89 نيز تغيير نمي کند و همانطور که وزير علوم نيز طي بخشنامه اي اعلام کرده است هزينه خدمات دانشجويي و رفاهي افزايش نمي يابد.

مراديان با اشاره به نحوه هدفمندي موضوع تغذيه دانشجويي يادآور شد: طرح تاک همزمان با طرح هدفمندي يارانه ها اجرايي مي شود و بر اين اساس دانشجويان مي توانند با دريافت وام تغذيه ميزان پرداخت هاي خود و تغذيه اي که استفاده مي کنند را مديريت کنند و اين وام را پس از فارغ التحصيلي به صورت اقساط بلند مدت پرداخت کنند.

طرح هدفمندي تغذيه دانشجويي به صورت آزمايشي در چند دانشگاه در حال انجام است

وي خاطرنشان کرد: اين طرح به صورت آزمايشي در چند دانشگاه در حال انجام است و دانشجو مي تواند اعتبار يارانه خود را که در حسابش مانده را صرف وسايل کمک آموزشي و يا کتاب کند اما براي پيشگيري از سوء تغذيه، دانشجو ملزم است که از يک وعده غذايي استفاده کنند.

رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم گفت: در واقع به اين روش فرد در ابتداي سال وام تغذيه دريافت مي کند و ماهانه از 6 نوع غذا با قيمت هاي متفاوت که از 900 تومان تا 2200 تومان در نوسان است استفاده کند و اعتبار مانده را ذخيره کند. در اين طرح نياز به رزرو غذا از قبل نيست و استاندارد غذايي نيز بايد در آن رعايت شده باشد. وام تغذيه دانشجويان روزانه براي چهار سال و 5 وعده در هفته 730 هزار تومان است و براي دانشجويان خوابگاهي 5/2 برابر اين ميزان که اين مبالغ جزء بدهکاري دانشجو به صندوق محسوب مي شود.

وام تغذيه دانشجويان روزانه براي چهار سال و 5 وعده در هفته 730 هزار تومان است

وي گفت: بر اساس طرح هدفمندي يارانه ها و تغييراتي که در تغذيه دانشجويان رخ مي دهد، براي يک دانشجوي روزانه که در هفته 5 وعده غذايي دريافت مي کند و براي دانشجويان ساکن خوابگاه که 14 وعده غذايي در هفته دريافت مي کنند هر وعده از 450 تا 540 تومان متغير خواهد بود.

مراديان افزود: طرح همگام با سرانه دانشجويي اجرا مي شود و از سوي ديگر مکانيزه کردن آشپزخانه هاي دانشگاهها نيز به صورت کامل تا مهر سال آينده انجام مي گيرد.

رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم گفت: حذف کامل يارانه هاي غذاي دانشجويي در طول 5 سال صورت مي گيرد . از سوي ديگر ايجاد يک محيط امن با امکانات فرهنگي و ورزشي نيز براي دانشجويان ضروري است.

رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم گفت: در حال حاضر ما 100 درصد پاسخگوي نياز دانشجويان خوابگاهي نيستيم و پوشش مطلوبي در اين بخش نداريم. طرح جامعي براي واگذاري خدمات رفاهي و خوابگاهي به بخش خصوصي آماده شده و پس از تاييد وزير علوم نهايي و اجرايي مي شود.

وي يادآور شد: در بحث واگذاري نکته اين است که ساختمان، مديريت و يا زمين بايد واگذار شود که براي تمام اينها برنامه ريزي صورت گرفت که فهرستي از خوابگاههاي موجود تهيه شود. بخشي از خوابگاهها در داخل دانشگاهها قرار دارند و امکان واگذاري وجود ندارد، براي اين گروه بايد تغيير کاربري صورت گيرد و يا بخشهاي اداري معاوضه شوند. همچنين واگذاري زمين هاي دولتي نياز به مجوز دولت دارد که براي اين موضوع هم بايد در دولت راهکاري ديده شود.

اتحاديه شرکت تعاوني خوابگاه داران غيردولتي ايجاد شد

مراديان افزود: از سوي ديگر با توجه به کافي نبودن تعداد خوابگاههاي موجود بايد خوابگاههاي جديد ساخته شوند که در اين ميان ساز و کار مشخصي وجود نداشت و پس از مدت هاي زيادي، اتحاديه شرکت تعاوني خوابگاه داران غيردولتي ايجاد شد و ساز و کار نظارت بر اين خوابگاهها نيز تدوين شد.

وي خاطرنشان کرد: استانداردهاي ساختماني، اجاره بها، بخش هاي فرهنگي و ورزشي در خوابگاهها بر اساس آيين نامه هاي تدوين شده در اختيار اين افراد قرار گرفت و از سوي ديگر براي آنها تسهيلات ويژه بانکي نيز تدارک ديده شد. پس از پيگيري هاي به عمل آمده هيئت دولت مصوبه اي داشت که بانک مرکزي را موظف کرد که براي ساخت و خريد خوابگاههاي دانشجويي در وزارتخانه هاي علوم و بهداشت تسهيلات بانکي با نرخ سود 4 درصد داده شود و 8 درصد ديگر نيز برعهده معاونت راهبردي باشد.

وام خوابگاه براي دانشجويان متناسب با هدفمندي يارانه ها تخصيص مي يابد

رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم گفت: اين وام باعث تشويق آنها مي شود اما به طور عملي ساخت خوابگاهها تا سال 91 محقق مي شود. از سوي ديگر خوابگاه داران غيردولتي صرفاً با عضويت در اين شرکت تعاوني مي توانند در بخش واگذاري خدمات فعاليت کنند.

وي درباره تغييرات اجاره بهاي خوابگاهها در راستاي هدفمندي يارانه ها گفت: وام خوابگاه براي دانشجويان متناسب با هدفمندي يارانه ها درنظر گرفته شده و تا پنج دهک اول از 100 درصد تا 70 درصد تخصيص مي يابد. پيش بيني ما اين است که هزينه يک خوابگاه دو نفره که اکنون 24 هزار تومان است پس از پنج سال به 70 هزار تومان برسد.

مراديان درباره استانداردي که براي خوابگاه داران خصوصي تعريف شده گفت: سرانه هر دانشجوي خوابگاهي 10 متر تعريف شده که براي ساخت خوابگاه در سال 90 براي 120 هزار دانشجو، 600 ميليارد تومان اعتبار لازم است.

جزئيات بيمه خدمات درماني و حوادث دانشجويان

وي درباره بيمه دانشجويان يادآور شد: بيمه خدمات درماني مصوبه مجلس است و دانشجويان که تحت پوشش هيچ بيمه اي نيستند مي توانند از اين بيمه استفاده کنند. دانشجويان مجرد و دانشجوي متاهل هم مي توانند همسر و فرزندانشان را تحت پوشش بيمه قرار دهند. هزينه اين بيمه 8 هزار تومان است که نيمي از آن را دانشگاه و نيم ديگر را سالانه صندوق رفاه به صورت وام در اختيار دانشجو قرار مي دهد.

رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم افزود: در صورتي که دانشجويي بخواهد والدين و خواهران و برادران را تحت پوشش بيمه قرار دهند، بايد کل هزينه بيمه را شخصاً پرداخت کنند.

وي گفت: بيمه حوادث نيز يک هزار تومان است که براي تمام دانشجويان در ابتداي سال تحصيلي از طريق کنسرسيوم دانشگاهها با 4 شرکت بيمه اي که اعلام شده اند اجرا مي شود. در اثر اين بيمه حوادث دانشجويان تا يک ميليون تومان هزينه درمان دريافت مي کنند و در صورت فوت و نقص عضو نيز 5 ميليون تومان از سوي شرکت هاي بيمه اي پرداخت مي شود.

مراديان افزود: از سوي ديگر صندوق بيمه حوادث نيز مبالغ اضافه تر را به صورت وام به دانشجو پرداخت مي کند و در حال حاضر هم 140 ميليون تومان در اين صندوق ذخيره شده است.

رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم همچنين با اشاره به مهلت به دانشجويان براي پرداخت شهريه گفت: از دانشگاهها خواسته شده است که به دانشجويان مهلت دهند تا ديرکردي براي پرداخت شهريه آنها محسوب نشود ما به دانشگاهها اعلام کرده ايم که براي ترم اول به زودي بخشي از اعتبارات وام شهريه پرداخت مي شود.[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration