The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

انتخابات رياست جمهوری و سياست ما

اتحاد کار

نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران در شرايطي فرا مي رسد که فضاي سياسي جامعه تا حدود زيادي حتي نسبت به دوره هاي پيش از دوم خرداد سردتر و روحيه مردم در قبال آن بي تفاوت ترشده است. در ميان حاکمان بر عکس ، با وجود بسته تر شدن فضا و کنار گذاشتن بخش ديگري از نيروهاي خودي به بيرون از دايره قدرت ، التهاب ، تشتت ،کشمکش وجنب و جوش در درون هر دو جناح اصلي حکومت کم نيست . پيرامونيان نيز که تا پيش از اين مي کوشيدند از لا به لاي صفوف حکومتيان خودي نشان دهند ، چندان مجالي براي اظهار وجود نمي يابند .

اما گردانندگان و دست اندرکاران اين صحنه از هر دو سو با چالش هاي بسيار جدي دست به گريبانند. محافظه کاران که با خيال آسوده پس از تسخير شوراي شهر تهران و به چنگ آوردن مجلس هفتم در کمين مقام رياست جمهوري به انتظار نشسته اند ، با اطمينان از پيروزي خود از طريق « شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي » مي کوشند تا در هماهنگي با يکديگر مسير راه براي دستيابي به کرسي رياست جمهوري را هموار تر کنند. اما در همان گام هاي اول آشکار شد که يکدست شدن صفوف آنان چندان آسان نيست. جدال و درگيري بيش از آن حدي است که مي پنداشتند از ميان ۵ گزينه « شوراي هماهنگي » يعني علي اکبر ولايتي ، علي لاريجاني ، احمد توکلي ، محسن رضائي ومحمود احمدي نژاد ، بجز علي لاريجاني بقيه هر کدام بشکلي سازشان را در دستگاهي غير از دستگاه « شوراي هماهنگي » کوک کرده اند. کار بدانجا کشيده است که اين اختلافات بشکل رسمي در مطبوعات و رسانه هاي کشور باز تاب پيدا کرده وپيش از اينکه « شوراي هماهنگي » نام نامزد مشترک را اعلام کند ، حداقل محسن رضائي و علي اکبر ولايتي فعاليت انتخاباتي خود را شروع و احمد توکلي اعلام نموده است که پاي بند مصوبات « شوراي هماهنگي » نخواهد بود . محمود احمدي نژاد نيز از پيش با عدم شرکت در جلسات «شوراي هماهنگي » پاسخ خويش را روشن کرده است. کشمکش به اندازه اي است که نتيجه و حاصل کار « شوراي هماهنگي » تا کنون به ناهماهنگي بين ۵ گزينه دستچين شده خود انجاميده است.

از سوي ديگر اصلاح طلبان که در دوره هاي پيش با متشکل کردن نيروهاي دوم خرداد موفق شدند تا حدي هماهنگ عمل کنند ودر جريان انتخابات مجلس ششم اکثريت نزديک به اتفاق ليست پيشنهادي خود در تهران وحدود ۷۰ درصد نمايندگان معرفي شده در کل ايران را وارد مجلس نمايند ، نتوانستند روي يک نماينده مشترک به توافق برسند. دو تشکل اصلي اين جناح يعني مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه مشارکت ايران اسلامي ، دکترمصطفي معين وزيرمستعفي خاتمي را کانديداي خود اعلام کردند و مجمع روحانيون مبارز کروبي را نامزد خويش دانست . اين صف بندي هنوز پيش از ورود هاشمي رفسنجاني به صحنه انتخابات است . با آمدن او صف بندي ها دستخوش تغييرات زيادي خواهد شد . همه شواهد نيز بر اين دلالت دارد که او براي کرسي رياست جمهوري دندان تيز کرده است تا هم ازاين خوان يغما، سفره خويش رنگين تر کند و هم از برخي محافظه کاران مجلس پنجم و اصلاح طلبان مجلس ششم انتقام گرفته، عقده گشائي کند. با آمدن هاشمي رفسنجاني به صحنه برخي از اصلاح طلبان که از مدتها پيش به استقبال او شتافته بودند، در رکاب او پا خواهند زد واز طرف ديگر گروهي از همراهان ديرين او در صفوف محافظه کاران نيز ، گمشده خويش دوباره باز خواهند يافت وبا ا وهم کاسه و هم کيسه خواهند شد. بدين ترتيب پس از شکست اصلاح طلبان حکومتي و کنده شدن مردم از آنها ، هاشمي رفسنجاني که در دورپيشين انتخابات مجلس با تقلب وبه کمک رهبر و شوراي نگهبان توانسته بود در پائين ليست سي نفره تهران مکاني براي خود دست و پا کند ، در اين دوربا روي بر تافتن مردم از صندوق هاي راي ، از موقعيت مناسب تري نسبت به ساير رقيبان خود در ميان شرکت کنندگان در انتخابات بهره مند است و شانس بيشتري براي انتخاب دارد .

انتخابات دوره نهم رياست جمهوري در قياس با دوره هاي پيش بسيار بسته تر و فضا براي تنفس حتي جناحهاي حکومتي تنگ تر شده است . در جمهوري اسلامي انتخابات بجز يک سال نخست آن ، به همه چيز شباهت داشته است جز انتخابات . حق انتخاب در اين رژيم بي معنا است . انتخابات ، از يک راي گيري ساده براي نمايندگاني که از فيلترشوراي نگهبان عبور کرده و تائيد اين ارگان را در کارنامه دارند ، فراتر نمي رود . آزادي سازمانها و احزاب ، رسانه ها و مطبوعات وآزادي بيان و قلم ، بعنوان پيش شرط هاي اوليه يک انتخابات آزاد منتفي است . انتخابات در بهترين حالت رقابتي است بين نيروهاي طرفدار نظام . که اين هم در انتخابات سال گذشته منتفي گرديد. در آن دوره دامنه اختناق تا آنجا گسترده شد که حتي نيروهائي که براي حفظ اين سيستم راه حل هائي غير از راه حل خط حاکم ارائه مي دادند نيز، از زير گيوتين شوراي نگهبان نتوانستند جان سالم بدربرند. ازآن پس فضا چنان تنگ شده است که اصلاح طلبان خوشنود به اين اند که يکي ازنرم ترين کانديداهاي آنان بتواند بسلامت از سد شوراي نگهبان گذر کند .

چنين بنظر مي رسد مردم در اين انتخابات مشارکتشان از دور هفتم مجلس کمتر باشد. بر اساس آمار رسمي خود رژيم ميزان شرکت کنندگان درراي گيري براي نمايندگان مجلس هفتم با خذف آراء سفيد و باطله حدود چهل در صد بوده است . در اين انتخابات تا کنون بخشي از اصلاح طلبان به موضع مخالف کشيده شده وبخش ديگري از مردم با رژيم فاصله گرفته اند. تمامي شواهد تا کنون از شرکت محدود مردم خبر مي دهد. داغ کردن تنور انتخابات که اين روزها طرفداران حکومت در شيپور آن مي دمند با همين ارزيابي و براي جلو گيري از اين شکست و جلب مردم به شرکت در انتخابات صورت مي گيرد. اهميت دارد که احزاب ، سازمان ها ، جريانات سياسي و روشنفکران فرهيخته کشورمان در طرد اين مضحکه ، که نام انتخابات بر آن نهاده اند بکوشند وبا اتخاذ سياستي هماهنگ ، نگذارند آبرو باختگي اين رژيم از ديده ها پنهان نگهداشته شود.

اگر از چند سال پس از دوم خرداد که شکاف درون حکومت دهان گشود و مردم امکان يافتند براي زدن نمايندگان رسمي ولايت فقيه ، راي خود را به حساب جناح مقابل بريزند بگذريم ، سياست اپوزيسيون ترقي خواه از يکسال پس از به قدرت رسيدن جمهوري اسلامي همواره تحريم انتخابات بوده است. سياست تحريم اعلام نظر و اعلام مخالفت با رژيمي بوده است که با سرکوب و سرنيزه « عدل اسلامي » خود را در سرزميني به وسعت کشورمان ايران گسترانده است . اين سياست اعلام « نه » به حکومتي است که هزاران نفر از فرزندان دلاور کشورمان را به بند کشيده يا وادار به ترک ديار کرده يا بجوخه مرگ سپرده است و منابع و ثروت هاي مردم ايران را بر باد داده است . سياست تحريم دست رد به سينه حکومتي است که در آن مشتي دزد و کلاهبردار بر جان و مال و ناموس مردم حکمراني مي کنند و بجز خود هيچ خدائي را بنده نيستند . اين سياست ، با وجود درستي آن در صورتي که در حد اعلام نظر بماند چندان منشاء اثري نخواهد شد. ما پيشنهاد مي کنيم که جريانات مختلف اپوزيسيون ( داخل و خارج ) در مشورت با يکديگر در فرصتي که تا انتخابات باقي است، نظر خود را هماهنگ کنند و با اتخاذ يک سياست موثرو روشن ، بکوشند رژيم را در سنگري ضعيف تراز آنچه هست قرار دهند تا پايه هاي بناي قدرتش سست تر و امکان تلاشي آن مهيا شود . ما فکر مي کنيم که اگراپوزيسيون دراتخاذ سياست بتواند اشکال نويني برگزيند که هم « نه » خود را به حکومت آشکار تر بيان دارد و هم اين « نه » امکان طنين و انعکاس وسيعتري پيدا کند، شرايط براي حرکات يکپارچه و شکل گيري يک جنبش نيرومند عليه رژيم منا سب ترخواهد شد. انعکاس حرکت يکپارچه مردم ، هم صفوف اپوزيسيون را متحد تر مي کند و هم امکان جلب پشتيباني جهاني را افزون تر مي نمايد وهم اين مجموعه مردم را در مبارزه براي استقرار دموکراسي اميدوارتر بميدان مي کشاند.

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران براي اتخاذ سياست مشترک در قبال انتخابات ، همه سازمان ها واحزاب سياسي وجريانات چپ و ترقي خواه را دعوت مي کند که براي گفتگو ، تبادل نظر و هماهنگ کردن سياست خود گرد هم آيند. در صورتي که اپوزيسيون ترقي خواه بتواند در اين انتخابات از اشکال کهنه ، کليشه اي و سنگ شده گذشته گذر کند و سياست نويني با مضمون « نه » به حکومت بيابد، در بالا بردن انرژي وتوان کل جنبش نقش موثري ايفا خواهد نمود. ما بسهم خويش مي کوشيم که در اين راه گام برداريم و دستان پر توان همه عزيزان و ياراني که با قلم و قدم راه پر سنگلاخ استقرارآزادي درايران را هموار مي کنند ، صميمانه مي فشاريم.[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration