The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

ما همه سرباز توايم آلزايمر تاريخي

ارژنگ نورايي

اخبار روزپنج‌شنبه ۱۴ بهمن ۱٣٨۹ - ٣ فوريه ۲۰۱۱
نبريده ايم اما داستان تونس و مصر را با ديدگان هوشيار نگاه ميکنيم ، چه شد که تونس ۱۶ ميليوني و مصر با چند ده هزار نفر تا اينجا پيش رفتند و ما با سه ميليون و دو ميليون اين شديم ؟ پاسخها ممکن است متنوع باشد ، مهم نيست جنبش آنها پيروز ميشود يا شکست ميخورد ، حتي از يک نظر مهم نيست اسلامگرايان بيايند يا ليبرالها مهم اين است که آنان با حداقل انرژي و نيرو پيش رفتند و ما با حد اکثر توان باز هم ناکام شديم و در جا زديم ! درست مثل يکصد سال مبارزه بي وقفه و خونين مان براي آزادي ، عليه شاه و شيخ که اگر چه در چشم انداز کلي " دو گام به پيش يک گام به پس " بوده است اما بالاخره پيروز نبوده ايم ! و رمز اين ناکامي مداوم درست در تاريخ است و آلزايمر تاريخي که ما مردم مدتهاست به آن مبتلاييم .
مشروطه را با آتش تفنگهاي مجاهدين تبريز و انقلابيون قفقاز از دهان گرگ بيرون کشيديم و تقديم دوله ها و ملوکهايي کرديم تا هرچه ميخواهند بر سر رعيت بياورند و انجمنهاي مردمي مان را تخته کنند و گل انقلاب مشروطه شد لگد مال شاه و شيخ و ما مردم بي تاريخ نديديم يا ديديم و به روي خود نياورديم که اين شاهزادگان و روحانيون والا مقامي که به مجلس فرستاديم مگر تا ديروز نازپروده سفره قجر نبودند که امروز چراغ اميد ما شده اند ؟
سلاح در دست گرفتيم و به جنگلهاي گيلان رفتيم تا دوش به دوش گيله مرد نگذاريم مشروطه حروم خور ارتجاع شاه و شيخ شود ، تهران در آستانه سقوط و بود و دست کم امکانش را داشتيم تا غرش مسلسلهاي فدائيان جنگل را به گوش بهارستان برسانيم ، باز هم نکرديم تا بي عملي مان تخم تفرقه و بدبيني و شکست کاشت .
جنبش ملي را آغازيديم و در سي تير به خيابان آمديم که ((يا مرگ يا مصدق))، ديکتاتور فرار کرد و اما دريغ که مصدق مرد انقلاب و روزهاي سخت نبود و مانديم تا استعمار و ارتجاع کودتاي شان را اجرا کنند و آنان که مسلح بودند هم گوش به نواي راديوي سرخ مسکو سپردند که دير زماني بود زرد شده بود و مانديم تا آمدند و تکه پاره مان کردند و باز فراموش کرديم که دل بستن به بازي گرگها يک بار در فرقه دموکرات چه آفريده بود.
انقلاب بهمن آمد و بعد هم عکس آقا در ماه، با ((همه با هم)) و ((وحدت کلمه))اش روياي ناکام شيخ فضل الله را تحقق بخشيد و وارث قيامي شد و که او و مريدانش کمترين نقشي در برافروختنش نداشتند و بعضي از ما بدجور شيفته وحدت کلمه امام و ((ماهيت ضد امپرياليستي)) اش شديم تا آنجا که کردستان را به گلوله بستند و گفتيم ((خط مترقي امام))، دانشگاه را بستند و گفتيم ((درود بر خلخالي))، ارتجاعي ترين مناسبات را عليه زنان حاکم کردند و گفتيم ((وحدت آحاد ملت را مخدوش نکنيم))، زبانها را بريدند و دهانها را دوختند و گفتيم ((ضرورتهاي عيني انقلاب))، سي خرداد ۶۰ نيم ميليون از مردم تهران در اعتراض به قانون ارتجاعي قصاص آمدند و باز هم بعضي از ما گفتيم ((سپاه را مسلح کنيد و پاينده امام امت))، هزاران و دها هزار ندا و سهراب را به دار کشيدند و گفتيم ((مرگ بر منافق))، آتش جنگ ارتجاعي را ٨ سال برافروخته نگاه داشتند و دسته دسته جوان از مدارس به ميدانهاي مين بردند تا بقاي رژيمشان را تضمين کنند و گفتيم ((جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم)). اينهمه کردند و ما هنوز در خواب خرگوشي بي تاريخي خود مانديم.
خرداد ۷۶ آمد با سيدهاي عبا شکلاتي، پاسداران و سربازجوهايي که حالا از پوپر و گاندي و رورتي ميگفتند و باز ما پذيرفتيم که بالاخره ((هر کس ممکن است تغيير کند و ملاک امروز افراد است)) و نپرسيديم تبار تاريخي اينان به کجا باز ميگردند؟ فرزندان شيخ فضل الله و روح الله را چه شده است که قدّاره ها و کابلهاي ((اسلام عزيزشان)) را کنار گذاشته اند و از تساهل و تسامح ميگويند؟ به صراحت گفتند ((براي نجات و تداوم نظام مقدس جمهوري اسلامي آمده ايم)) و ما خام خيالانه گفتيم ((براي آزادي و احقاق حقوق پايمال شده مان آمده اند))، ۱٨ تير آمدند سرها و چشمهاي مان را در کوي دانشگاه تهران اين خونين سراي ايران دريدند و ((سيد مظلوم)) در سخنراني همدانش گفت ((بدون شليک حتي يک گلوله آشوب تهران آرام شد)) و ما برايش هورا کشيديم و نپرسيديم بالاخره آن گلوله اي که سينه عزت ابراهيم نژاد را شکافت شليک شد يا نه؟ داغ و درفش و دار و پرونده قتلهاي زنجيره اي بر پا و بود و خاتمي ساکت و ما گفتيم ((معذوريت هايي دارد))، قانون مطبوعات با خوش خدمتي شيخ اصلاحات رفت هوا و گفتيم باز هم معذوريت، مجلس ششم بر تهاجم به حقوق ملت خفه خون گرفت تا ردّ صلاحيتشان کردند و بعد ((براي دفاع از حقوق ملت)) برآشفتند و روزه سياسي گرفتند و دعاي ندبه خواندند و ما متعجب از اينهمه جسارت! در دولت اصلاحات کارگران خاتون آباد را به رگبار بستند و ما سرگرم رفراندومهاي اينترنتي و چانه زني از بالا براي آقايان و کتک خوردن از پائين براي مردم بوديم. توهم اصلاحات به آخر خط رسيد، سيد مظلوم گفت ((در حد يک آبدارچي هم نبودم)) و ما بغض کرديم از اين همه مظلوميت اما نپرسيديم آخر چطور وقتي از جامعه مدني اسلامي و گفتگوي تمدنها ميگفت فرق او را با يک کمتر از آبدارچي نفهميديم!!!؟؟؟
خرداد ٨٨ آمد ما بيشمار بوديم اما باز مبتلا به آلزايمر تاريخي و رأي داديم به نخست وزير امامي که آمد تا دوران طلايي امامش را دوباره پيش فيس همه مان بگيرد و نپرسيديم که او و امامش در آن سالها چه گلي به سرمان زدند که دوباره به او رأي ميدهيم؟ مثل هميشه تاريخ اين سرزمين به ريش توهم اصلاح طلبي مان خنديدند و آمار شرکت در ((پرشورترين انتخابات تاريخ نظام مقدس)) را بالا برديم و بعد بغضمان ترکيد، آداب مدني خط امامي ها را زير پا گذاشتيم و به خيابان رفتيم و اين بار آنها هم که موج سواري بر جنبش مردم را از امام عزيزشان خوب ياد گرفته بودند پشت سرمان آمدند، ما به کهريزک رفتيم و آنها در زندان فقط لاغر شدند، ما از بام پايگاه هاي بسيج ميراث دوران طلايي امام گلوله خورديم و آنها ديوارهاي خانه هايشان رنگي شد، سه ميليون به خيابان رفتيم بازي جور ديگر شد اين ((مردم زير تيغ استبداد)) به ستوه آمدند و عکس امام را به آتش کشيدند و سيد سبزگستر گفت ((که اگر امام زنده بود هيچکدام از اين فجايع اتفاق نمي افتاد)) و ما مانده بوديم بيانيه او را قبول کنيم يا خاوران را. روز عاشورا را خلق کرديم و قشون رفورم اسلامي از بهنود و مهاجراني و نگهدار و کديور و سازگارا و موسوي و رهنورد و کروبي از لندن و پاريس و امريکا و تهران فغانشان در آمد که ((نکنيد فرزندانم اين راه خشونت آميز است و غيرسبز، جنبش دارد منحرف ميشود، فقط تير بخوريد و لبخند بزنيد، باتوم برقي نوش جان کنيد و متانت پيشه کنيد، به کهريزک برويد و باور کنيد که دوران امام از اين خبرها نبود)) و اين قصه بدبختانه سر دراز دارد .....
مردم تونس از روز اول گفتند که بقاياي حزب بن علي بايد بروند و بزک و دوزک دموکراسي خواهي شان پيشکش، يعني تغيير در تماميت رژيم، اما ما مردم اين ((کشور طلايه دار آزادي در منطقه)) ٣۰ سال دل بسته ايم به فرد يا جناحي از رژيم دار و درفش و نپرسيديم دستهاي آغشته به خون اصلاح طلبان کجا و با کدام آب توبه پاک شد که ما نفهميديم؟ مردم تونس گفتند تمام ارتجاع بايد برود و ما هنوز مسحور بيانيه هاي سيدي هستيم که کماکان سرسختانه سوداي دوران طلايي امامش را دارد، آنها خواهان تغييرات اساسي شدند و ما به توصيه خط امام آنقدر بر حداقلها کوبيديم که اپسيلونها را هم دريغ کردند، مردم مصر فرياد زدند ((الشعب يريد اسقاط النظام)) يعني ملت خواهان سقوط نظام است و ما هنوز در سوداي پذيرش بازي رفورم در چارچوب قانون اساسي از سوي رژيمي هستيم که جز با سرنيزه و شکنجه و اعدام بقايي ندارد. مردم مصر و تونس و يمن و اردن خواهان تغييرات اقتصادي هستند و ما غرق در فقر و نکبت سي ساله وقتي سيد سبزگستر و شيخ اصلاحات با رئيس دولت کودتا هم زبان شده و از حذف يارانه ها دفاع کردند (ظاهرا مشکلشان فقط با زمان اجراي طرح است نه نفس طرح) ما سکوت ميکنيم و باز سر در برف عميق بي تاريخي داريم. دل خوش کرده ايم که ((در مصر و تونس شدت سرکوب به تيزي اينجا نيست)) و براي اين کشف گل هم نثار جمال اکبر گنجي ها ميکنيم، قافل از اينکه تونس نزديک ۵۰ کشته و مصر تاکنون ٣۰۰ کشته داشته است، پس مشکل در شدت سرکوب نيست. گيرم هم که چنين باشد و اينجا تيغ سرکوب از زمان امام تا امروز تيز و برنده مانده است، با چنين رژيم تيغ به دستي چه بايد بکنيم؟ باز به اصلاح شدن دعوتش کنيم و رأي بدهيم تا شايد هزار سال ديگه به سر عقل بيايد؟ لبخند بزنيم و دعوت به مدارا بکنيم، با متانتي مدني بگوييم ((حضرات آيات عظام و فرماندهان سپاه که سي سال است با کشتار و سرکوب حداکثري حکومت کرده ايد و رژيمتان بر دريايي از خون و اعدام و شکنجه و تجاوز و يک جنگ ٨ ساله بي فرجام استوار شده است، لطف کنيد به آراي ما احترام بگذاريد از ميلياردها دلار سود سرمايه گذاري هاي اقتصاديتان صرف نظر کرده و قدرت را به جناح خط امام تحويل بدهيد اين بار نوبت آنهاست تا همچون دوران دفاع مقدس و سازندگي و اصلاحات بدزدند و چپاول کنند و ويران کنند)). يا براي يک بار هم که شده چشم در چشمان غمزده تاريخ مان بدوزيم و بدانيم که رهايي جز با مبارزه حداکثري با رژيم ارتجاع ممکن نيست، که آزادي در اين ملک جز با مبارزه انقلابي به دست نيامده است، که بهاي آزاد زيستن در اين سرزمين فراتر از بازداشت چند ساعته آقازاده شيخ مهدي کروبي است، که هر گونه اصلاح و تغيير واقعي و ماندگاري به نفع مردم ضرورت سرنگوني تمامّيت رژيم جمهوري اسلامي و بقاياي تفکر و عمل خميني ضدبشر را ميطلبد.
شاملوي شاعر راست گفته بود که ((ما ايرانيان حافظه تاريخي نداريم)) اگر داشتيم و نگاهي به تاريخ يک صد ساله اخير خود ميانداختيم ميديديم که مشکل ما ((سيد علي دورنمان و نبود وحدت کلمه و عمل)) نيست، اين بهانه اي است براي توجيه شکستها، اين فرافکني ناکامي دست کم سه ميليون نفر است در روزهايي که همسايگانمان با ۵۰ و ۶۰ هزار نفر ديکتاتورها را به عقب ميرانند و ما خود را گول ميزنيم که ((اين تاثير جنبش سبز ايران است بر مصر و تونس و ممکن است پل کالج و ميدان تحرير به هم وصل شوند و ما اولين جوانه هاي سبز قرن ۲۱ هستيم و...))، آنها حافظه تاريخي دارند، ميدانند اسلام سيد قطب و خالد اسلامبولي ميتواند چه بر سرشان بياورد و ما هنوز به احتمال قرائت رحماني از اسلام شيعي آخوندي مي انديشيم و ذوق مرگ فلان فتوي صانعي يا منتظري شده ايم، آنها سر و ته رژيم مبارک و بن علي را ميشناسند و ما دلخوشيم به بيانيه هاي کاربدستان ديروزي جنايت و شقاوت در تاريکترين و ارتجاعي ترين رژيم تاريخ ايران ، آنها خواهان سقوط نظام فاسدند و ما اندر خم پسکوچه بن بست اصلاحات در رژيم ولايت فقيه، حتي اسلامگرايان مصر و تونس هم بر براعت از خميني و تباهي رژيمش تاکيد کرده اند و ما دلخوش نوادگان و دست پروردگان ((امام راحل)) هستيم که هنوز سوداي بازگشت به دوران پر از جنايت او را دارند. آنها حافظه تاريخي دارند و ما دچار آلزايمر مفرط تاريخي خود هستيم و با آن در سيکل معيوب تکرار جنبشها دست و پا ميزنيم.
تا به تاريخ يکصد ساله اخير ايران رجوع نکنيم و نياموزيم که آزادي و برابري جز با گسستن از توهم اصلاح طلبي و مبارزه براي سرنگوني تماميّت استبداد ارتجاعي رقم نخواهد خورد و براي اين مهم بايد سرسختانه و استوار جنگيد و جنگيد و جنگيد، بايد بگوييم ((ما همه سرباز توايم اي آلزايمر تاريخي و به دنبال تو سرباز رضا شاه و محمدرضا و خميني و خامنه اي و رفسنجاني هستيم، اي آلزايمر تاريخي)).


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration