The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

در باره اسارت و قتل زن ايراني،زهرا بهرامي، بدست رژيم ضد ايراني جمهوري اسلامي

علي جلالدر باره اسارت و قتل زن ايراني،زهرا بهرامي، بدست رژيم ضد ايراني جمهوري اسلامي
خانمي ۴۵ ساله ساکن هلند داراي فرزندان بالغ، براي ديدن انها به ايران آمده بود، که تظاهرات آرام مردم ايران در اعتراض به کل رژيم نيز شروع شد، او هم مردم بود و همراه مردم.
جمهوري اسلامي که اصولا در تمام دوره حياتش از پليدترين شيوههاي ضد انساني استفاده کرده است، در جريان قيام در سال ۸۸ نيز روش "زدن هدف هاي گزينه شده"، را بکار برد اکثرکشته شدگان ، ندا ، سهراب و ...؛ اولا قبلا شناسايي شده بودند و ثانيا، هيچکدامشان در شليک هوايي -زميني سربازان، که معمولا در تظاهرات در کشورهاي ديکتاتوري اينگونه رخ ميدهد، کشته نشدند، همه شان بلا استثنا با تير "تک تير اندازان" سپاه پاسداران ، کشته شدند، و زناني که در تظاهرات ها دستگير شدند مانند ترانه موسوي، اولا پيشتر توسط پاسدارها نشان شده بودند، ثانيا در زندان به آنها تجاوز شد و به همين دليل جسد هيچکدام آنها را به خانوادهاشان تحويل نداده و پاسدارها ان جنازه ها را مخفيانه دفن کردند.
پيشتر جمهوري اسلامي تجربه روزنامه نگار ايراني ساکن کانادا بنام زهرا کاظمي را داشت: اورا صرفا به اتهام کار روزنامه نگاري،دستگير کرد و پس از تجاوز در زندان، اورا کشت و جنازه اش را به خانواده اش نداد که اين کار باعث بر انگيختن دولت کانادا گشت که تا کنون هم رابطه بسيار بدي با جمهوري اسلامي دارد. تجربه ديگر جمهوري اسلامي مربوط به "خانم سکينه آشتياني" است،جمهوري اسلامي زن ستيزو جبون، قصد داشت تا آن زن بي پناه را مخفيانه سنگسار کند، که در اثراقدام بزرگ، بسيار انساني و شجاعانه وکيل شريفش، دنيا در مقابل جمهوري اسلامي ايستاد،آنگاه رژيم همچون کفتار تير خورده اي نعره زنان اين زن مظلوم آذربايجاني را زير شکنجه هاي سخت چندبار به تلويزيون کشاند. همه کساني که باعلم روانشناسي آشنايي دارند ميدانند که اين نوع رفتارهاي پست فطرتانه توسط مرداني که خود را در مقابل "زنان" ناتوان حس ميکنند سر ميزند. و چه کسي است نداند که يکي از ويژگي هاي آخوندها جمهوري اسلامي و بسياري ازکساني که به سپاه و بسيج پيوسته اند همين عقده هاي حقارت جنسي است. با توجه به آنچه گفته شد، جمهوري اسلامي در رابطه با زهرا بهرامي، براي کينه جويي از رفتار جهانيان در باره "سکينه" و "کاظمي"...؛ تصميم قطعي به قتل او گرفت، امااز آنجا که از برانکيخته شدن انزجار جهاني واهمه دارد، باز رذالت منحصر بفرد خود را که به مخيله هيچ آدم نرمالي نميرسد به نمايش گذاشت: "اتهام مواد مخدر"!. آدمهاي تراز جمهوري اسلامي در عين حال که از لحاظ رذالت در اوج اند از لحاظ گنجايش مغز در حضيض اند. زني ۴۵ ساله ساکن اروپا داراي فرزندان بالغ که براي ديدن آنها به ايران آمده، "ترياک فروش"است!!؟. پس بايد اورا بدون اطلاع خانواده بدون اطلاع وکيل بدون بررسي تقاضايش براي بازبيني، فوري و بطور ناگهاني کشت، و جنازه اش را هم به خانواده اش نداد. و البته اين آخري يعني ندادن جنازه به خانواده به معني تجاوز به او در زندان است. وگرنه در اين مورد مشخص چه دليل ديگري ميتواند داشته باشد؟ بفرض اگر نگران اروپا(هلند)بودند!خب! راحت تر اين بود که جلوي انتقال احتمالي جنازه از ايران را بگيرند. واما ادامه سخن:
چرا اين ملا! اين مجتهد! صادق لاريجاني(متولد و بزرگ شده در عراق)، از اعدام! اينقدر خوشش مي ايد ؟
معني اين پرسش اين است که: مجتهد مسلم، از مدرسين معروف درس "خارج" حوزه هاي دين اسلام در نجف و قم ،يعني آيت الله شاهرودي(مسؤل مجلس اعلاي ...عراق )، کمتر اعدام ميکرد؟ بله معني اين پرشش چنين است اما او هم خيلي اعدام ميکرد منتها اين يکي (لاريجاني) روزي ۳ ايراني را مي کشد .
سيد علي خامنه اي که از قيام سال ۸۸ ايرانيان عليه رژيم ضد ايراني خود ، چون کفتار تير خوده به خود ميپيچد، جز با کشتن هر روزه ايرانيان، وحشت و حراس پر کابوسش، (کمي هم ) آرام نميگيرد،پس دو تن از اصلي ترين مجريان قتل عام ۶۷، اژه اي و نيري، را به قوه قضايه فرستاد و صادق لاريجاني را هم قاضي القضات قرار داد . اماپيش ازاين چگونه بود؟
مجتهد ين مسلم حوزه دين اسلام "آيت الله يزدي "! آيت الله بهشتي ! قدوسي ! موسوي تبريزي،مراجع تقليد: موسوي اردبيلي ، يوسف صانعي و ...؛ و خود خميني! . همه و همه از آدم کشي و از بسيار آدم کشي لذت ميبردند.
کشتار هاي خلخالي که از همان شب ۲۲ بهمن ۵۷ تا آخرين روزهاي حيات خميني ادامه دا شت و خلخالي در کتاب خود فرمانهاي خميني براي اين کشتارها را مستندا منعکس کرده کشتارهاي دهه ۶۰، قتل عام ۶۷ فتواي قتل سلمان رشدي توسط خميني؛ و داستان زني که در مصاحبه خياباني به راديو ميگويد که فلان شخصيت سريال تلويزيوني جمهوري اسلامي را بيشتر از فاطمه زهرا ميشناسد و خميني فورا فرمان دستگيري و کشتن ان زن راميدهد؛ سربه نيست کردن نويسندگان در کوچه خيا بانها و زندانها در رياست جمهوري رفسنجاني و ...؛ و همين اخيرا هم بعد ازانفجار در مسجد زاهدان، جمهوري اسلامي نيمه شب به خانه هاي هم ميهنان سني و بلوچ ما يورش برد و ده جوان بيگناه آنان را بيرون کشيد وفورا به "انتقام خون شيعيان" در ملا عام اعدام کرد و ...
چنين خوي آدم کشي و قتل عام دربين ايرانيان بيسابقه است. پس ريشه آن از کجاست؟ خود اين "بزرگ عمامه داران"، از خميني و خامنه اي گرفته تا تمام گنده مجتهدهايي که در اين سي سال قاضي القضات اسلام در حکومت اسلامي بوده اند ميگويند که آدم کشي هايشان طبق دستورات صريح دين اسلام است. آنها راست ميگويند.
همانطوري که بسياري از ايرانيان ميدانند تاريخ دين اسلام از آغاز با حمله به ديگران (غير مسلمان، مخالف، معاند ، کافر و ...)، کشتن وقتل عام آنها، غارت اموالشان همراه است. از همان آغاز هجرت به مدينه، پيغمبر اسلام حمله مسلحانه به کاروانهاي تجاري را برنامه ريزي کرد ولو به کشتن آن کاروانيان در ماه حرام. وقتي قبيله بي قريظه که ساکن اطرا ف مدينه بودند در جنگ شکست خوردند و اسير شدند؛ پيغمبر اسلام دستور قتل عام اسرايشان را صادرکرد "علي" امام اول شيعيان و مراد دسته اي از درويشان، بدست خود اقلا ۷۰۰ نفراز طايفه بني قريظه را در يک روز سر بريد .
. پس از شکست ايران از "مسلمانان صدر اسلام"؛ آنان در شهرهاي بزرگ ايران، زنها و کودکان ايران را قتل عام کردند، قتل عام در شيراز در زمان خلافت علي انجام شد بطوريکه کوچه هاي شهر از خونهاي دلمه بسته، بند آمده بود، براي باز کردن راهها؛ آب جوش در شهر ميريختند اينها و بسيار بيشتر از اينها ،که درکتابهاي دين اسلام آمده است، را مذهبي-سياسي هاي ايران ، اصلاح طلبان و "روشنفکران" !! ديني ايران ميدانند اما به مردم ميگويند: در حوزه علميه ملايي پيدا شده که ميگويد "حقوق بشر که هيچ! اصلا اسلام مدافع حقوق حيوانات است"، "روشنفکران"!! ديني همراه خانم حقوقداني که بالاترين جايزه را بهش داده اند در حوزه علميه بدنبال "پدر حقوق بشر" ايران ميگردند، نمونه "منشور کورش بزرگ" را بپاس قدر داني از "دفاع ازحقوق بشر" به حوزه علميه اسلام در قم ميبرند. "روشنفکران"!! ديني اصولا با آدم کشيهاي رژيم چندان مخالفت نميکنند آنها شعار قطع اعدامها را نميدهند آنها ميگويند "بازداشت شدگان را آزاد کنيد"، و منظورشان بيش از همه ياران خودشان است که آنها ميدانند از اعدام مصونند
سکوت آنان در باره "قتل عام۶۷" از همين زاويه است، برخي از آنان که بعد از بيست و چند سال حاضر شده اند لبي بگشايند، همين امروز،با اين حرص تمام نشدني رژيم در کشتن ايرانيان، باز با هزار دروغ و ريا در صدد آن هستند که آن قتل عام را، اتفاقي استثنايي، که گويا بهتر است فراموش شود بنمايانند.
ما ازحقوق اجتماعي همه دفاع ميکنيم، اما در اين وانفساي کشت و کشتارايرانيان بدست ملاهاي دين اسلام. سياسي-مذهبي ها در اکناف جهان راه افتاده از آقايان نوام چامسکي و ... براي آزادي فلاني و بهماني از زندان امضاء جمع ميکنند، در حاليکه "فلاني" خوشبختانه نه در زندان، بلکه در خانه اي تحت نظر است و بهماني هم بسيار در مرخصي (خوشبختانه)
کار ملايان در ايران بطور تاريخي رو بپايان است، مردم را بايد از حيله و دورويي ملايان کت و شلواري آگاه تر کرد. آري جنايات رژيم اسلامي ايران مطابق اسلام است. "النصر بالرعب" (پيروزي بر پايه ايجاد وحشت) را آنها از خود در نياورده اند. وقتي "مسلمانان صدر اسلام" به ايران حمله کردند در سر راه خود آباديها را سوزاندند زنان و کودکان را قتل عام کردند از جمله با اين هدف که ساکنين ساير شهرها، با شنيدن خبر اين درنده خوييها، "وحشت" کرده تسليم شوند.
بديهي است که ما با وجدانيات و اعتقادات ديني مردمان دشمني نداريم . بعلاوه مخالف رفتار و اهداف کساني هستيم که وقايع تاريخ گذشته را براي ايجاد دشمني بين ملتها و خلقها طرح ميکنند(بطور مشخص مخالف مردم عرب نيستيم و خواهان دوستي ملتها هستيم). درک عامه مردم ما از "دين خود"، احترام به همنوع، عدم تجاوز به حقوق ديگران و "موسي بدين خود، عيسي به دين خود" است. اما نبايد پنهان کرد که آنچه ملايان ساکن ايران در دشمني با ايرانيان انجام مي دهند ادامه جنايات مسمانان صدر اسلام بر عليه ملت ما ست، با اين تفاوت که آنها اعمال خود را پنهان نميکردند، اما پيروان آنان يعني ملاها و ايادي جمهوري اسلامي بسيار جبون هستند.
اگر تجاوز به زنان زنداني، اگر سنگسار زنان، اگر قصاص سني در انتقام کشته شدن شيعه(کشتن جوانان بلوچ تحت عنوان " وهابي") ، اگر اعدام کودکان و...؛ مطابق دينتان ودستور خدايتان است ! که هست، پس چرا آنها را پنهان ميکنيد؟ چرا از افشاي آنها وحشت داريد.آيا ميخواهيد آبروي خدايتان را حفظ کنيد؟ اين چه خدايي است که براي حفظ "آبروي" خود به کمک شما "محتاج" است.
روزي که سيد علي خامنه اي عمامه به گردن، گريه کنان در صفحه تلويزيون ظاهر شده از ايرانيان استغاثه کند که او را به جدش و صحراي کربلا و ...ببخشند دور نيست، همين فردا!
هزاروچهارسدسال سال است که ايرانيان با مروت و بزرگواري و جوانمردي تمام باشما،
پيروان مسلمانان صدر اسلام، برخورد کردند اما "فردا" چه خواهند کرد نميدانم!
بنا به آنچه آمد، مسلم است که هر زني که در جمهوري اسلامي اعدام شود پيش از اعدام مورد تجاوز قرار گرفته مگر عکس آن ثابت شود. هر کسي که تحت نام "قاچاقچي" اعدام شود، مي تواند متهم سياسي بوده باشد مگر آنکه عکسش ثابت شود.در زير اسنادپيوست ميايد، کساني که مشکلات قلبي و روحي دارند از ديدن برخي از آنهابپرهيزند
۲۰/بهمن /۱۳۸۹ ؛ ۰۹/۰۲/۲۰۱۱
علي جلال

http://www.youtube.com/watch?v=g_E0aJtpP0U
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8910150953
http://www.urmiye.blogsky.com/1389/07/21/post-184/
http://www.facebook.com/note.php?note_id=165653903474554&id=122150851165160

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration