The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

زنان در دهمين فوروم اجتماعي جهان در سنگال

جمع آوري گزارش و ترجمه: ناهيد جعفرپور

داکار، پايتخت سنگال کشور آفريقا غربي با تظاهرات زنان فعال سرتاسر جهان زنده شده است. زناني که در دهمين فوروم جهاني گرد هم آمده اند تا مشترکا فرياد بزنند « جهاني ديگر لازم است».
در محوطه فضاي باز دانشگاه داکار محل فوروم جهاني « دهکده زنان» ايجاد شده است.
دهکده اي که در آن زنان از سرتاسر جهان و کشورهاي مختلف آفريقائي در روز اول فوروم گرد هم جمع شده تا فوروم زنان را ايجاد نموده و با هم به بحث و گفتگو و تبادل تجربه بپردازند. شرکت گنندگان همگي در باره اوضاعشان و مبارزه شان و همچنين نحوه سازماندهي شان با هم تبادل نظر مي نمودند. در روزهاي دوم و سوم فوروم جهاني در دهکده زنان بحث هاي متفاوت سازماندهي شد که در آن زنان فعال محلي و سازمانهاي زنان بين‌المللي و ديگر نهادها و مردان همبسته با زنان سهيم بودند. ايجاد اشکال توليدي بديل و خودمختاري اقتصادي زنان از جمله تم‌هاي اين کنفرانس ها بود. خشونت عليه زنان بخصوص در مناطقي که جنگ داخلي وجود دارد از تم هاي خاص مورد بحث زنان بود.
کولت سميه از نهاد « زنان صلح» تجاوزهاي جنسي سيستماتيک را بعنوان اسلحه جنگي محکوم نمود و اشاره نمود که مجرمين تنها باند هاي مسلح و سربازان نبوده بلکه کلاه آبي‌هاي سازمان ملل هم مي‌باشند. شرکت کنندگان در اين بحث همه اعتقاد داشتند که براي از بين بردن اين کابوس فردي و اجتماعي، شرکت مستقلانه زنان در ساختن ساختارهاي دمکراتيک سياسي و مدني و همبستگي بين المللي زنان با هم تعيين کننده است.
زناني که در اختلافات مسلحانه «مائورتان« و «سيرالئونه» در سال هاي نود به سنگال متواري شدند، تعريف مي کردند که به خاطر فقر و تهيدستي بي سرپناهي فرزندانشان مجبور به فحشا بودند.
نمايندگان نهاد هاي کردي از کارزار « مبارزه آزاديخواهانه ما ساختار تجواز جنسي را از بين مي برد» اظهار داشتند که آنان با اين کارزار در سال گذشته موفق شدند در باره خشونت هاي سکسيستي بطوري گسترده با ديگران ديالوگ نمايند.
زنان فلسطيني که از ده ها سال پيش عليه اشغال نظامي سرزمينشان و تسلط بيگانه بر زندگي شان، مبارزه مي کنند، در باره تلاش هاي زنان فلسطيني ـ با وجود خطر مرگ برايشان ـ براي از بين بردن ديوار نژاد پرستي ساخته شده از سوي اسرائيل براي جدا سازي مناطق اشغالي، صحبت نمودند. آنها گفتند که اشغالگران دسترسي به بيمارستانها و مدارس را براي آنان و فرزندانشان غير ممکن کرده اند.
زنان صحراي غربي از خدشه دار شدن سيستماتيک حقوق بشر توسط اشغالگران مراکشي صحبت نموده و از فوروم زنان خواستند تا همبستگي خود را با مبارزه آنان براي حق تعيين سرنوشتشان اعلام دارند.
زنان سنگالي در باره شرايط زندگي زنان در جنوب سنگال و مبارزه اين زنان براي صلح صحبت نموده و ابراز نمودند که اوضاع وخيم اين زنان و مبارزات آنان از سوي افکار عمومي جهان به هيچ وجه مورد توجه قرار نمي گيرد.
همچنين زنان سنگالي عليه اتحاديه اروپا و سياست هاي استثماري و استعمارگرايانه سيستم نئوليبرالي در آفريقاي غربي صحبت نمودند. بسياري از اين زنان زنان کارگري بودند که در بخش هاي آماده سازي و کنسرو فراورده هاي دريائي و در بخش زراعي و همچنين کارگران ساده کارخانه جات توليدي و..... بکار مشغولند.
زنان کارگر تهيه کنسرو هاي ماهي و فراورده هاي دريائي در سال 2009 بر عليه پيماني جديد براي بخش صيد ماهي ميان اتحاديه اروپا و دولت سنگال به اعتراضات گسترده پرداختند و موفق شدند رئيس جمهور اين کشور آفريقا غربي را مجبور سازند اين پيمان را امضا ننمايد. تا به امروز ديگر پيمان جديدي وضع نگرديده است.
ديبا ديوپ يکي از زنان کارگر بخش کنسرو سازي مي گويد ما در آن اعتراضات براي نشان دادن خشممان نواري سياه بر پيشاني خود بستيم. اين زن 38 سال در نهاد همياري زنان سنگال کار مي کند که در حدود 200 زن مستقل را زير پوشش خود دارد. وي از پولي که دريافت مي کند از آنجا که همسرش بيکار است به عنوان سرپرست خانواده هزينه زندگي خانواده (4 نفره) را تامين مي نمايد.
وي براي شرکت کنندگان فوروم زنان تعريف کرد که محل کار اين زنها غالبا تا خانه هايشان ده کيلومتر است. مرکز اين همياري کنار آب هاست و محيط کارزنان در ساحل است. 90 ماهيگير مرد از آب ها انواع ماهيها و ساير فراورده هاي دريائي را صيد مي‌کنند و به اين زنان مي‌فروشند. اين زنان ماهي ها را زير آفتاب خشک مي کنند و بعد از کار روي آن و آماده شدن براي بازار با دست هاي خود به مناطق ديگر حمل نموده و بدست فروشندگان ديگر مي رسانند. کار اين زنان بسيار طاقت فرساست و مجبورند با کارخانه جات کنسرو سازي رقابت کنند.
ديبا تعريف مي کرد کارخانه جات بزرگ با ساختار هاي مجهز و ترانسپورت‌هاي مجهز به سردخانه فضا را براي کار اين زنان غير قابل تحمل ساخته اند. تمام ماهي هاي دريا نصيب آنان مي شود و اگر چيزي باقي ماند نصيب زنان مي شود. وي اظهار داشت بخاطر وجود کارخانه جات بسيار آب ها روز بروز کمتر شده و دريا عقب نشيني مي‌کند.
وي گفت سال هاي قبل ما ماهيها را جعبه اي بين 2000 تا 3000 فرانک آفريقا غربي مي خريديم اما اکنون براي همان مقدار بايد 21000 فرانک بپردازيم ( 30 يورو). اگر کار زياد باشد ما روزي 10000 فرانک درآمد داريم ( 15 يورو) که بعد از تقسيم نفري يک و نيم يورو نصيب هر کس مي شود. برخي روزها اصلا درآمد نداريم. پول ماهي هائي که اين زنان به ساير کشورهاي آفريقا غربي توسط همياري زنان فرستاده مي‌فرستند در صندوق همياري ذخيره مي شود و با آن ماليات و حق بيمه درماني براي بيماري هاي مشخص پرداخت مي شود.
در مجموع فضاي فوروم زنان بسيار استثنائي بود و شرکت کنندگان بيشمار از نهاد ها و سازمانهاي زنان سرتاسر جهان با تهيه ايميل ليسته و ... رابطه خويش را با هم محکم تر نمودند.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration