The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

برگزاري موفقيت آميز گردهم آئي سراسري 14 مارس در شهر ژنوبدنبال تلاش گسترده جمعي از ايرانيان مقيم خارج از کشور در طي هفته هاي گذشته، گردهم آئي چهاردهم ماه مارس،همزمان با برگزاري شانزدهمين اجلاس شوراي حقوق بشر در مقابل اين نهاد بين المللي در شهر ژنو برگزار گرديد. اين حرکات اعتراضي نسبت به نقض حقوق بشر در ايران،توسط رژيم جمهوري اسلامي ايران که از اولين هفته ماه مارس با تحصن جمعي از فعالين سابق دانشجوئي دانشگاه هاي ايران آغاز شده بود در روز دوشنبه چهاردهم با شرکت جمع وسيعي از فعالين سياسي و حقوق بشري از کشور هاي سوئيس، اطريش، آلملن، فرانسه و بلژيک به اوج خود رسيد.
روند سازماندهي اين آکسيون که حول دو پلاتفرم « نه به جمهوري اسلامي ايران» و« ما همه با هم هستيم » آغاز گشته بود،خوشبختانه در نهايت در پي برگزاري جلسه مشترک حضوري دو گرايش، برخلاف سال گذشته، به نفع شعار محوري « نه به جمهوري اسلامي» پايان يافت .در اين راستا بلافاصله کميته اي جهت هماهنگي بيشتر بر سر انتخاب شعار ها و تدوين قطعنامه انتخاب گرديد. در پي نشست حضوري سازماندهندگان نشان داده شد که اپوزيسيون جمهوري اسلامي به اين مرحله از رشد خود رسيده است که بتواند بر سر اشتراکات خود در مبارزه اش با رژيم ارتجاعي و مستبد حاکم بر کشورمان از خويش، درايت نشان داده و در تلاشي هم آهنگ به مبارزه اي مشترک دست بزند
فرياد رساي زنداني سياسي آزاد بايد گردد، نه به جمهوري اسلامي و دهها شعار ديگر در دفاع از حقوق زنان،کارگران،دانشجويان و مليت هاي ساکن ايران در ميدان بزرگ ملت ها که در مقابل دفتر اروپائي سازمان ملل در شهر ژنو واقع شده است،ساعتهاي متمادي طنين افکن بود.
در حوالي ساعت يازده صبح، قطعنامه تهيه شده توسط تظاهر کنندگان، از سوي نمايندگان اين تجمع در اختيار مسئولين شوراي حقوق بشر گذاشته شد، جمعي ديگر از نمايندگان اين گردهم آئي در سمينار هاي جانبي که از طرف شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد سازماندهي گرديده بود،شرکت فعال داشتند.گزارشي از شرکت در يکي از سمينار هاي جانبي تهيه گرديده که به همراه متن قطعنامه به ضميمه در اختيار علاقمندان گذاشته مي شود.
آکسيون چهاردهم ماه مارس ژنو،مورد پشتيباني بسياري از احزاب و سازمان هاي سياسي قرار گرفته بود که،حزب کومله ايران،سازمان فدائيان(اکثريت) سازمان اتحاد فدائيان،حزب دمکرات کردستان،سازمان راه کارگر - سوئيس،حزب دمکرات کردستان-ايران،جبهه ملي،فعالين زن،کانون دمکراتيک پناهندگان ايراني-سوئيس و ...، از اين جمله اند.

ضميمه1،
گزارشي از سمينار هاي جانبي شوراي حقوق بشر سازمان مللبه موازات برگزاري تجمع اعتراضي در مقابل مقر اروپائي سازمان ملل متحد در شهر ژنو و همزمان با برگزاري شانزدهمين اجلاس شوراي حقوق بشر که در آن به بررسي وضعيت حقوق بشر در جهان و از جمله ايران پرداخته مي شود، سمينار هاي جانبي از سوي اين نهاد بين المللي با شرکت نمايندگان اپوزيسيون جمهوري اسلامي و نمايندگان اين رژيم سازماندهي شده بود.
در روز دوشنبه چهاردهم ماه مارس برابر با بيست وسوم اسفند ماه جهت ارائه تصويري مستند از وضعيت حقوق بشر،سميناري در سالن شماره بيست و چهار اين سازمان از ساعت 11 تا 13 برگزار گرديد که در آن دهها نفر از فعالين اپوزيسيون،فعالين حقوق بشر از ديگر کشورها،هيئت ايراني مرکب از نزديک به ده نفر به ويژه از زنان مُحجبه و نيز تعدادي از مسئولين شوراي حقوق بشر و ديپلمات هاي خارجي ديده مي شد.
پس از توضيحاتي پيرامون اين سمينار توسط يکي از مسئولين شوراي حقوق بشر،در ابتداء آقاي بهنام دارائي حقوق دان به قوانين اساسي دو رژيم پهلوي و جمهوري اسلامي اشاره کرد که در هر دوي آنها،امر شکنجه جرم شناخته نشده و حتي هيچگونه اشاره اي در اين قوانين به اعمال شکنجه هاي رواني(سفيد) نشده است و امکان تحت پيگرد قرار دادن عاملآ اين نوع شکنجه ها عملآ منتفي است. آقاي دارائي همچنين به اعمال رسمي شکنجه عليه زندانيان زير پوشش«اجراي حد» اشاره کرد که در آن شلاق زدن و يا قطع عضو قانوني گرديده است.
پس از بررسي هاي حقوقي از سوي آقاي دارائي،آقاي سهراب مختاري فرزند محمد مختاري که در جريان قتل هاي زنجيره اي به قتل رسيده بود با استناد به پيگيري هاي وکلا، آقاي ناصر زرافشان و خانم شيرين عبادي، چگونگي دست داشتن وزارت اطلاعات را در اين جنايات برشمرد.وي همچنين به اين نکته اشاره کرد که بدنبال پيگيري گروه حقيفت يابي که از سوي خاتمي به اين منظور تشکيل شده بود،مسئولين وزارت اطلاعات اعلام کرده بودند که به دليل حساسيت موضوع از افشاي اسامي آمرين اين قتل ها معذورند. آقاي سهراب مختاري به اعترافات عاملين اين قتل ها اشاره کرده و گفت: که قاتلين،انجام اين جنايات را در چهارچوب بخشي از انجام وظايف کاري خود به انجام رسانده و حتي با استناد به برگه هاي حقوقي اشان مي توانند ثابت کنند که چون قتل زنده يادان فروهر ها در طي ساعات شب صورت گرفته،آنها بهمين دليل نيز اضافه حقوق دريافت داشته اند.
سپس فيلم مستندي از اعدام جواناني به نمايش گذاشته شد که حاضرين را شديدآ متاثر ساخت. در اين فيلم که مربوط مي شد به اجراي حکم قصاص چهار جوان.حُکام شرع با استناد به اينکه امر قصاص مسئله اي است که در چهارچوب قوانين قضائي نگنجيده و حق الناس است و در آن سن مجرمين در نظر گرفته نمي شود اعدام جوانان و نوع جوانان را امري مشروع دانسته و با وقاحت از آن دفاع مي کردند.
در بخش ديگر که مربوط مي شد به طرح سئوالات و اظهار نظرات،فعالين سياسي و حقوق بشري حاضر در نشست به نقض شديد حقوق بشر در طي سي و دو سال حاکميت رژيم جمهوري اسلامي و ناخواني قانون اساسي اين رژيم با زمانه ما تاکيد کرده و خواهان اعمال هرچه بيشتر فشار از سوي شوراي حقوق بشر و نهاد هاي بين المللي مدافع حقوق بشر بر رژيم ايران شدند،آنها همچنين خواستار تعين نماينده ويژه اي از سوي اين شورا براي نظارت بر رعايت حقوق بشر در ايران گرديدند.
در پايان سمينار،يکي از اعضاي هيئت جمهوري اسلامي به اظهار نظر پرداخته و وجود برخي اشکالات و نارسائي ها را در همه کشور ها و از جمله ايران امري طبيعي قلمداد کرد،وي از ايرانيان مقيم خارج خواست براي رفع اين نقيصه ها بهتر است که به ايران برگردند و در آنجا براي خواسته هايشان مبارزه کنند. اين خانم که در جمع چند تن ديگر از زنان مقنعه پوش نشسته بود،ادعا کرد که در ايران هزار «ان،جي،اُ» فعال است و با اشاره به يکي از همراهانش گفت که، وي نيز از اعضاي جوانان اين نهاد غبر وابسته است!!!.وي همچنين مسائل مطرح شده از سوي آقاي سهراب مختاري را غير واقعي و غير مستند دانسته وخواهان ارائه سند دخالت وزارت اطلاعات از سوي وي شد.صبحبت هاي نامبرده موجي از اعتراضات حاضرين را بدنبال داشت.جريان سمينار همزمان به زبانهاي انگيسي و فرانسوي ترجمه مي گرديد.


ضميمه 2،
قطعنامه گردهم آئي چهاردهم ماه مارس در ژنو


نه به جمهوري اسلامي ايران!
نه‌ به‌ سي و دو سال جنايت و خيانت! ‌
شانزدهمين اجلاس شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در شرايطي برگزار مي شود که موج تازه اي از اعتراضات توده اي در کشورمان در مخالفت با نقض حقوق بشر توسط جمهوري اسلامي آغاز گشته است. همزمان با اوج گيري اين اعتراضات، کشورهاي عربي دستخوش تحولات جدي گرديده اند ستمديدگان اين کشور ها بر عليه مستبدين حاکم بپا خواسته ودر بسياري از موارد آنها را به عقب نشيني و يا کناره گيري از قدرت وادار نموده اند. اگر چه آنان در حال بر داشتن گام هاي اوليه بر عليه حکومت هاي استبداي خويشند ولي حتي اين موفقيت هاي اوليه، آنچنان موجب وحشت سردمداران رژيم جمهوري اسلامي گرديده که فشار بر مخالفين دروني خويش را هم بطرز بي سابقه اي افزايش داده تا جائيکه آقايان موسوي و کروبي را هم بازداشت نموده اند.
جمهوري اسلامي ايران،اينک لجام گسيخته تر از گذشته بر شدت سرکوب اعتراضات توده اي افزوده و بخصوص در طي دو ماه اخير، بيش از صد نفر را تحت عناوين گوناگون، اعدام و يا به شهادت رسانده است در بين اين تعداد20 نفر در خوزستان، ۱۳ نفر در استان تهران، ۱۰ نفر در استان البرز، ۸ نفر در قم، ۷ نفر در استان کرمانشاه، ۷ نفر در لرستان، ۵ نفر در سيستان و بلوچستان، 10 نفر در کرج و اروميه و۴ نفر در استان اصفهان... اين تنها بخشي از اعدام هائي است که گزارشات آن به بيرون از زندانها راه يافته است.
در بين جانباختگان اسامي:
حسين خضري، علي صارمي ، جعفر کاظمي و محمدعلي حاج‌آقايي و فرهاد تارم از فعالين سياسي و
صانع ژاله ، محمد مختاري و امير حسين تهران چي از دانشجويان که در جريان اعتراضات 25 بهمن ماه به شهادت رسيدند ديده مي شود. روند اين اعدام ها بگونه اي بوده است که مدافعان حقوق بشر از شمردن اعدام‌ها بر اساس هفته و ماه دست کشيده و گفته اند که تنها در دي ماه به طور ميانگين هر ۸ ساعت يک نفر در ايران اعدام شده است.
ما شـــرکــت کننــدگان در اين تجمع ضمن دفاع از حقوق پايمال شده طبقات و اقشار گوناگون و مليت هاي ساکن ايران، نه تنها خواهان محکوم ساختن رژيم جمهوري اسلامي ايران توسط شوراي حقوق بشر سازمان ملل بوده، بلکه از اين نهاد بين المللي انتظار داريم جهت زير فشار گذاشتن اين رژيم مذهبي قرون وسطائي و مستبد گام هاي عملي بر دارند.


ما شرکت کنندگان در اين گردهم آئي:

1. از مبارزات مردم ايران بر عليه جمهوري اسلامي و برچيدن بساط آن حمايت و پششتيباني همه جانبه بعمل مي آوريم.
2. ما از مبارزات مردم ايران در عرصه جدائي دين از دولت وبراي لائيسته و دموکراسي پشتيباني مي کنيم .
3. ما از مبارزات مردم ايران در تحقق، بسط و گسترش آزادي هاي سياسي و دموکراتيک حمايت مي کنيم. ما خود را مدافع آزادي در همه وجوه آن، از آزادي بي قيد و شرط سياسي، تا آزادي احزاب و تشکلهاي صنفي مي دانيم.
4. ما خواستار آزادي زندانيان سياسي،عقيدتي و مذهبي هستيم .
5. ما خواستار لغو اعدام وهرنوع شکنجه هستيم و از مبارزات مردم ايران براي گسترش، اشاعه و اجراي آزادي هاي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر پشتيباني و حمايت مي کنيم، و با نقض آن از سوي رژيم ولايت فقيه مخالفت مي کنيم.
6. ما از جنبشهاي دموکراتيک از جمله‌زنان، کارگران، دانشجويان، روشنفکران، معلمان، پرستاران وخواستهاي حق طلبانه توده هاي ستمديده‌براي تامين حقوق و منافع اکثريت مردم ايران پشتيباني مي کنيم.
7. ما از حقوق مليتهاي ساکن ايران دفاع همه جانبه مي کنيم وبه حل دموکراتيک آن باور داشته‌واز مبارزات اين مليتها براي برخورداري از حق تعيين سرنوشت خويش دفاع مي کنيم.
8. چون ما معتقديم که دست تمامي جناح هاي حاکم بر کشورمان به خون فرزندان وطن آغشته است، لذا، خواستار محاکمه‌کليه‌سران رژيم اسلامي ايران، بويژه آمران و عاملان ٣٢ سال جنايت اين حکومت جنايتکار هستيم.
9. ما خواستار اخراج کليه‌نمايندگيهاي رژيم جمهوري اسلامي ايران ازکشورهاي عضوسازمان ملل متحد، بويژه اخراج نماينده اين رژيم ضد حقوق بشري از سازمان ملل متحد هستيم.
10. ما خواست تدارک و برگزاري تربيونال(دادگاه) بين المللي عليه جنايات سران رژيم جمهوري اسلامي ايران را مناسب ترين قدم در اين راه دانسته و با تمام توان از آن حمايت مي کنيم.

پيروز باد مبارزات مردم ايران براي دمکراسي و عدالت اجتماعي

شرکت کنندگان در گرهم آئي 14 ماه مارس در شهر ژنو
14/3/2011[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration