The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

پيرامون وحدت چپ

سخني با اعضا و فعالان سازمان اکثريت : پرويز نويدي – محمد اعظمي

رفقا! کنگره شما در شرايطي برگزار مي شود که اوضاع جامعه با گذشته تفاوت چشمگيري کرده است. جنبش ضد استبدادي مردم ايران دو سال است که از هر فرصتي استفاده مي کند تا عليه مجموعه بي حقوقي ها، بي قانوني ها و آزادي کشي ها، صداي دادخواهي خود را به گوش جهانيان برساند. وضعيت اقشار و لايه هاي مختلف مردم، کارگران، زنان، دانشجويان، روشنفکران، کارمندان و مزدبگيران، خانواده زندانيان، اقوام و مليت ها نسبت به قبل تغيير کرده است. امروز، در حالي که سرکوب بيداد مي کند، ايستادگي در برابر استبداد چشم ها را خيره کرده و دل ها را به تحسين واداشته است. ترس مردم از حکومت، به مقياس زيادي فرو ريخته است. روحيه فعالان سياسي و اجتماعي در داخل کشور، براي تلاش و مبارزه، افزايش يافته است. رشد تکنولوژي و گسترش امکانات فني براي ارتباط، به عنوان عامل مثبتي، در خدمت گسترش مبارزه، در آمده است. افزون بر اين، شرايط جهاني به سود اپوزيسيون و تضعيف رژيم عمل مي کند. مبارزه ضد استبدادي، منطقه ما را درنورديده و نسيم آن به کشور ما هم رسيده است. در چنين شرايطي نيروي چپ پراکنده، غيرسازمانيافته و بحراني است. اغتشاش در نگرش سياسي، نداشتن چشم اندازي اميدوار کننده و اختلاف در روش هاي راهبردي، از ديگر ضعف هاي ماست. همچنين، ميراث به جا مانده از شکست ها و اختلافات گذشته و تاثير آن ها بر روابط ميان افراد و احزاب و تشکل ها، همگي قدرت اثرگذاري و نقش آفريني را از چپ به عنوان نيروي پشتيبان عدالت و مدافع آزادي، ستانده است. اين وضعيت ما را بر آن مي دارد که بيش از هر زمان ديگر تلاش کنيم تا به ياري يکديگر، بر مجموعه مشکلات چيره شده، متحد و قدرتمند در مبارزه حضور پيدا کنيم . اما چپ آن گاه مي تواند در اين مسير براند که عزم و اراده به اتحاد و وحدت جزم کند و اين ممکن نيست، مگر آنکه براي حرکت، نقطه اتکاي خود را بر اشتراکات، بگذارد. بزرگ نمائي اختلافات، به کار انشعاب و جدائي مي آيد. خطاست که با برجسته کردن اختلافات و با قرار دادن شرط و شروط هاي غير ضرور، از رفتن به پاي وحدت خودداري کنيم. ما انتظار داريم کنگره سازمان اکثريت به سهم خود، براي برداشتن موانع فرا روي، چاره انديشي نمايد و به شوراي مرکزي منتخب خود اختيار دهد تا در کوتاه ترين زمان ممکن، امر وحدت را همراه و دست در دست دو جريان ديگر و فعالاني که خارج از اين سه تشکل مبارزه مي کنند، به سرانجامي برساند.
در رابطه با وحدت، اخيرا مطلبي با عنوان "در دفاع از سوسياليسم، پرچم اتحاد را امروز برافروزيم، فردا خيلي دير است." با امضاي جمعي از "هواداران سازمان فدائيان خلق ايران-اکثريت(داخل کشور)" نوشته شده است که در پايان آن، قطعنامه مانندي نيز پيشنهاد شده است تا در کنگره دوازدهم سازمان اکثريت به راي گذاشته شود. از آنجا که موضوع وحدت چپ براي ما بسيار با اهميت است، اظهار نظر پيرامون اين پيشنهاد را بر عهده خود دانستيم. پيش از هر چيز لازم است که تصريح کنيم که با احساس وحدت طلبانه اين همرزمان گرامي همراهيم و بدان ارج فراوان مي نهيم.
اين رفقا به درستي در تيتر مطلب خود نوشته اند که پرچم اتحاد را براي امروز برافرورزيم، فردا خيلي دير است. پس عامل زمان در اين پروژه، بسيار برجسته است. از اينرو پيروزي يا شکست آن را بايد در درجه نخست با اين عامل سنجيد. مي دانيم که در طرح وحدتي که تاکنون پيش رفته، قرار بر اين بوده است که سه جريان به همراه فعالان مستقل از سازمان هاي سه گانه، پروسه وحدت را آغاز و به نتيجه برسانند. اين طرح در کنگره يازدهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) و نشست عمومي شوراي موقت سوسياليست هاي چپ ايران و کنگره هاي هشتم و نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، تصويب شده است. متاسفانه پيشرفت اين پروژه به دلايلي بسيار کند بوده است، بطوري که هنوز با بسياري از فعالان و دوستاني که خارج اين سه جريان هستند ولي از نظر ما "صاحبخانه اند"، حتي وارد گفتگو نشده ايم. اما خوشبختانه در اين اواخر، تفاهم ها افزايش يافته و پيشرفت کارها تا حدي تسريع شده است. اهميت دارد به اين حرکت شتاب داده شود. جايگزين کردن طرح وحدت کنوني، که چارچوب آن به تصويب سه جريان رسيده است، با هر طرح جديدي- حتي اگر به طور کلي ايده آل هم باشد- به جاي سرعت بخشيدن به امر وحدت، آن را کند مي کند. ما حداقل چهار سال است که براي اين طرح، مشغول سر و کله زدن با يکديگريم. توجه داشته باشيم که سرنوشت وحدت فقط توسط يک جريان رقم زده نمي شود، تمامي جريانات و عناصر سازنده وحدت، به سهم خود، نقش آفرينند. در پيروزي و يا شکست يک پروژه ،نيروها هر کدام سهم خود را دارند. اگر زمان در به ثمر رسيدن پروژه ما اهميت دارد، بايد هر ايده و پيشنهادي متناسب با اين عامل سنجيده شود. امروز ارائه طرحي جديد مستلزم گشودن بحث و نيازمند زمان براي به بار نشستن آن است. فرض کنيد کنگره "سازمان اکثريت" هم به طور کامل طرح وحدت دو جانبه رفقا را بپذيرد. تازه پروسه وحدت مطابق اين طرح از اول بايد آغاز شود. بحث روي آن در دستور ديگر جريانات، از جمله در دستور سازمان ما قرار گيرد. حداقل آنچه که به ما مربوط است يکسال و نيم ديگر کنگره خواهيم داشت. اگر هم پيشنهاد رفقا در کنگره آتي ما پذيرفته شود، تا اين مدت، اجراي طرح به عقب خواهد افتاد. اگر هم پذيرفته نشود، که با شناختي که ما از نظرات رفقاي سازمان خود داريم، پذيرفته نخواهد شد، در بهترين حالت طرحي ارائه شده که نه امروز عملي است و نه فردا قابل اجراست. بنابراين در اولين گام طرح پيشنهادي رفقا، که وحدت دوجانبه را براي امروز مي خواهد، در هدفش ناکام مي ماند.
دومين نکته قابل تاکيد اين است که اکثريت بالائي از اعضاي سازمان اتحاد فدائيان، از زواياي مختلف، با وحدت دو جانبه به عنوان يک پروژه مشخص، موافق نيستند. ما خود از مدافعان وحدت بوده ايم. سال هاست که از کندي پيشرفت کار گله مي کنيم. فردا که جاي خود را دارد، امروز را هم براي وحدت دير مي دانيم. اگر طرح اين رفقا، اعضاي سازمان ما را مد نظر دارد، که دارد، نمي تواند نظر ما در آن منظور نشود. امروز در آغاز راه قرار نداريم و تازه گام در اين راه نگذاشته ايم که طرح جديد و نقشه راه پيشنهاد کنيم. سال هاست که وحدت را در دستور داريم. حاصل کار ما چپ هاي وحدت گريز و سخت گير، اين بوده است که در اين نقطه قرار داريم، که عموما از آن رضايت نداريم. اراده گرايانه نمي توانيم کندي سال هاي سالمان را يکروزه، جبران کنيم. اگر مي خواهيم راهي باز و گرهي از کار گشوده شود، نيازمنديم به نظر و روانشناسي همراهانمان بي توجه نباشيم. بکوشيم آستين ها را براي برطرف کردن نواقص طرحي که چهار سال است در دستور قرار دارد، بالا بزنيم.
نکته سومي که در پروژه وحدت توجه بدان اهميت دارد، پذيرش نگاهي تازه به امر وحدت است. امروز ياران و فعالان سياسي که به شکل مستقل از سازمان ها، مبارزه مي کنند هم به لحاظ تعداد و هم از نظر کيفيت از بسياري جريانات سياسي قوي ترند. اساسا فراخواندن اين دوستان به پيوستن به ما، نه اصولي است و نه عملي. اهميت دارد اين رفقا از همان ابتداي پروسه وحدت حضور داشته و نقش ايفا نمايند. وحدت با حضور آنان از همان شروع کار معنا مي يابد و نيرومند مي شود. افزون بر اين، رفقا در نوشته خود پيشنهاد کرده اند که کنگره "در صورت تمايل رفقاي ”شوراي موقت سوسياليستها“ از پذيرش دسته جمعي آنها، در تشکيلات حاصل از وحدت فدائيان خلق استقبال" کند. رفقاي عزيز! اين چه نگاهي است که به ديگر جريانات جنبش چپ داريد؟ "سازمان اکثريت" سالهاست که از اين نگاه فاصله گرفته است. اين نوع نگاه خود محورانه اختصاص به احزابي داشته است، که شکست خورده اند. امروز احزاب و جريانات، که جاي خود را دارد، حتي افراد هم، اين نگاه را نمي پذيرند. اين شيوه برخورد خود خواهانه و از بالاست. نگاهي است، خود حقيقت پندارانه و ناآشنا با روانشناسي فعالان سياسي. امروز در نتيجه مجموعه اي از عوامل، از جمله ناتواني ها و اشتباهات ما، متاسفانه هر فردي وزني بيش از حد منطقي براي خود قائل مي شود. اين ذهنيت غلط را ضعف جريانات سياسي و پراکندگي ما احزاب چپ، تقويت کرده است و به شکل گيري و دوام آن ياري رسانده است. بايد بکوشيم افراد و فعالان سياسي به اندازه وزنشان به ديده آيند و از دو قطب افراط و تفريط دوري گزينند. آنچه که به ما جريانات مربوط مي شود اين است که نبايد حقيقت را در انحصار خود بپنداريم. حقيقت، در کف همه ماست.
نکته ديگر اين است که در اين پيشنهاد، پروژه وحدت کنوني، در برابر اتحاد چپ نسيه، فدا شده است. ما وحدتي در دستور داريم که اهميت دارد آن را شتاب دهيم. رفقا اين پروژه را کنار گذاشته و طرح جديدي رو کرده اند. طرحي که حداقل سازمان اتحاد فدائيان خلق خود را در آن چارچوب نمي بيند. در طرح رفقا، پروژه ما سه جريان، کنار گذاشته شده است تا با وحدت دو جانبه اي، که امکان عملي شدن ندارد، پايه اتحادچپ فرضي، محکم شود. فرض کنيم اين وحدت دو جانبه مورد نظرتان، شکل گيرد. امروز جريانات مورد نظر شما براي تشکيل اتحاد چپ کدام ها هستند؟ شوراي موقت سوسياليست هاي چپ را که قرار است عضوگيري کنيم!! راه کارگر مورد نظر شماست؟ اين جريان که فعلا دو شقه شده است و هيچکدام از آنها تمايلي ندارند در اتحاد چپ مورد نظر شما، حضور داشته باشند. اين رفقا رابطه خود را با سازمان ما، قطع کرده اند. مي دانيد بهانه آن چيست؟ نزديکي ما با "سازمان اکثريت"! از ساير جريانات، سازمان اقليت مورد نظر شماست يا حزب کمونيست و يا حزب توده؟ کداميک؟ بر اساس کدام ارتباط و کدام شناخت، شما چنين پيشنهادي داده ايد؟ برخي از اين جريانات اگر وحدت سه جريان به اضافه فعالان مستقلي که در اين چارچوب قرار دارند، شکل گيرد، آن زمان، امکان نزديکي خواهند داشت. در غير اين صورت حداقل امروز، شکل گيري اتحادي از چپ ذهني و غير واقعي است.
به عنوان آخرين نکته لازم است بگوئيم به رغم تلاشي که براي وحدت داريد، با وجوديکه زمان را تنگ و فردا را دير مي دانيد، اما به نظر مي‌رسد طرح پيشنهادي شما پرچم کساني شود که اعتقادي به وحدت ندارند. نگراني ما اين است که رفقائي که نه دل در گرو وحدت دو جانبه دارند و نه وحدت وسيع تر با اين جريانات مشخص را مي پذيرند، طرح شما را پرچم خود کنند. طرح پيشنهادي شما ياران عزيز، فقط مخالفان را در درون شاد نمي کند. در بيرون از "سازمان اکثريت" نيز، طرح شما پرچم مخالفان وحدت خواهد شد تا جرقه هاي اميدي که براي پايان دادن به پراکندگي در بخشي از چپ در دل ها جوانه زده است، به خاموشي گرايد. علت آن اين است که هم در سازمان اکثريت و هم در بيرون اين سازمان، امروز مخالفت با وحدت چون گذشته ساده نيست. در سازمان اکثريت مخالفت با وحدت دوجانبه، بردي ندارد و در بيرون از سازمان شما، مخالفت با وحدت وسيع تر، جذبه اي ايجاد نمي کند. طرح شما مخالفان وحدت را در دو سو براي شکل نگرفتن وحدت، فعال مي کند.

پنجشنبه 25 فروردين 1390 برابر 14 آوريل 2011


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration