The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

قدرت هاي نوظهور به دنبال سهم بيشتر

اردشير زارعي قنواتي

يکشنبه ۴ ارديبهشت ۱٣۹۰ - ۲۴ آوريل ۲۰۱۱

زماني که "فرانسيس فوکوياما" تئوري پرداز آمريکايي پس از فروپاشي شوروي و پايان جهان دوقطبي راي "پايان تاريخ" را صادر کرد شايد هرگز گمان نمي کرد که اين حکم ابلهانه و مخالف سير اجتناب ناپذير تحولات تاريخي اين چنين زود، بي پايگي خود را نشان دهد. هر چند که در يک مقطع کوتاه چند ساله در اين دوران گذار، ايالات متحده آمريکا توانست از خلاء قدرت ايجاد شده نهايت استفاده را برده و هژموني بلامنازع خود را بر نظم نوين بين المللي تحميل کرده و تا حدودي روياي فوکوياما را تعبير کند اما تحولات شتابنده در جهان معاصر کابوس واقعي اين توهم را اثبات کرد. برهم خوردگي و چينش هاي نوين در نظم مورد نظر اين واقعيت را نشان داد که تاريخ ايستايي نمي پذيرد و روندها در طي تحولات سياسي – اجتماعي با تغيير مکانيزم و انطباق با شرايط جديد، هر زمان در حال بازآفريني سير تکويني خود مي باشند. اين تحولات تاريخي – اجتماعي در طي يک دهه ي اخير فارغ از حدس و گمان هاي اوليه هم اينک واقعيت عيني خود را در ظهور متدهاي نوين از جمله "منطقه گرايي" بروز داده است. اتحاديه اروپايي، اتحاديه آفريقايي، اتحاديه آسه آن در شرق آسيا و حوزه اقيانوس آرام، گروه شانگهاي و به تازگي گروه قدرت هاي نوظهور "بريکس" از جمله چنين گروهبندي هايي مي باشند که هر کدام ابعاد متنوعي از همگرايي، منطقه گرايي و بلوک بندي را در ذات خود نهفته دارند. حداقل در مورد منطقه گرايي در ساخت نوين بين المللي جاي هيچ گونه ظن و شکي وجود ندارد و به تازگي نيز بر اساس الزامات جديد در قالب همکاري هاي سيستماتيک بين قدرت هاي نوظهور، فراتر از منطقه گرايي، جهت تغيير در مناسبات بين المللي (سياسي، اقتصادي، امنيتي) تلاش هاي تازه يي انجام گرفته است. برخلاف دوران جنگ سرد که دو اردوگاه ايدئولوژيک غرب و شرق در تقابل با هم نظام بين المللي را تعريف مي کردند هم اکنون صف آرايي ها و گروه بندي ها براساس منطق همکاري – رقابت براي کسب منافع ملي در حال شکل گيري است. هم چنين به جهت حريم باز و متنوع اين گروهبندي ها، کشورهاي عضو اين امکان را داشته اند تا به واسطه ي اهداف و منافع خاص به طور هم زمان در چند اتحاديه حضور داشته باشند و حتي در شرايط رقابت نفس گير با ديگر هم پيمانان به صورت موردي يا مقطعي به سمت همکاري هاي گسترده نيز گام بردارند. در چنين شرايطي آنچه تعيين کننده براي اقدام مشترک تلقي مي شود منافع و اهداف مشخص در موقعيت خاص خواهد بود که نوعي ژلاتين و انعطاف پذيري انتخاب گرانه را ايجاب کرده و ميدان براي مانور را گسترش خواهد داد. از طرف ديگر چربش ژئواکونومي بر ژئوپلتيک به قدرت هاي نوظهور اين توانايي را مي دهد تا بر اساس رشد و قدرت اقتصادي خود فراتر از مرزهاي سنتي سهم بندي هاي سياسي در حوزه بين المللي حرکت کنند. مولفه هاي بديع در سطح گروهبندي و منطقه گرايي هاي جديد به جهت کم رنگ شدن روابط آنتاگونيستي و پايان اين توهم که رقابت در تضاد با همکاري قرار دارد، به کشورها با ساختارهاي متفاوت سياسي و اقتصادي اين امکان را مي دهد تا براي کسب منافع ملي به طور وسيع تري دست به اقدام مشترک بزنند.
سومين نشست قدرت هاي نوظهور معروف به بريکس در روز پنچشنبه ۱۴ آوريل با حضور رهبران کشورهاي چين، هند، روسيه، برزيل و آفريقاي جنوبي در شهر "سن يا" در جنوبي ترين نقطه خاک چين برگزار گرديد. آفريقاي جنوبي براي اولين بار در اين نشست شرکت کرده بود و به همين دليل اين پيمان که قبلا "بريک" خوانده مي شد به بريکس تبديل گرديد. بسياري از تحليلگران ضمن تعجب و اظهار شگفتي نسبت به دعوت از آفريقاي جنوبي با توجه به حجم کوچک اقتصاد اين کشور که کمتر از ۲ درصد اقتصاد چين مي باشد يک علامت سوال بر اين اجلاس گذاشتند. اين در حالي است که اصولا گرد آمدن اين غول هاي بزرگ تازه متولد شده حداقل در اين مقطع از اجلاس که اصلاح ساختار مديريت جهاني، تغيير در روابط اقتصاد بين الملل و بررسي معضل ليبي در صدر توجهات جامعه جهاني و نشست بريکس مي باشد، فراتر از يک نشست اقتصادي، حوزه سياست و نظام بين المللي را نيز در بر مي گرفت. آفريقاي جنوبي نماد کنوني قاره سياه مي باشد و به تعبير "ژاکوب زوما" رئيس جمهوري اين کشور "آفريقاي جنوبي عضو مهم جامعه اقتصادي آفريقا بوده و پل مهمي براي همکاري بين کشورهاي بريکس و قاره آفريقا مي باشد". اين رهبران بار ديگر از اصلاح ساختارهاي مالي جهان حمايت کرده و بر گسترش نقش کمي و کيفي کشورهاي در حال رشد و قدرت هاي نوظهور براي ايفاي نقش فعال تر در مديريت اقتصاد بين المللي تاکيد کردند. در بيانيه پاياني اجلاس بريکس معروف به "بيانيه سن يا" ضمن تمرکز بر اصلاح ساختار اقتصاد جهاني نسبت به همکاري بريکس در فرايند کمک هاي ديپلماتيک چند جانبه و نقش فعال تر سازمان ملل متحد به عنوان محور اصلي در مقابله با چالش و تهديدات بين المللي انگشت گذاشته شد. در مورد تحولات ليبي در بيانيه پاياني از سياست گفت و گو، کاهش تقابل نظامي و راه حل ديپلماتيک به خصوص ابتکار عمل اتحاديه آفريقا که آقاي زوما گزارش کامل آن را به عرض سران رساند، تاکيد و حمايت ويژه يي به عمل آمد.
چين در اين هفته هم چنين ميزبان يک اجلاس مهم منطقه يي ديگر بود که گستردگي و ارتباط مستقيم آن با نشست بريکس آن هم در فاصله يک روز در چين، نشاندهنده موج فزاينده ي منطقه گرايي و سهم خواهي قدرت هاي در حال رشد و نوظهور در نظام نوين بين المللي و نقش پيشگام پکن به عنوان دومين قدرت اقتصادي جهان و نماينده ي اين طيف از کشورها تلقي مي شد. اجلاس سالانه مجمع آسيايي "بوآئو ۲۰۱۱ " در روز جمعه ۱۵ آوريل در خاک چين با حضور سران کشورهاي چين، روسيه، برزيل، آفريقاي جنوبي و نخست وزيران کره جنوبي، اسپانيا و اوکراين در کنار نمايندگان گروه قدرتمند "آسه آن" مجموعه متنوعي را گرد هم جمع کرد که هرگونه تصميم مشترک آنان مي تواند نقش مسلم و تعيين کننده يي بر مسائل جهاني بگذارد. در اين اجلاس که با شعار "توسعه فراگير: برنامه هاي مشترک و چالش هاي جديد" آغاز گرديد بيش از ۱۴۰۰ تن به نمايندگي از کشورهاي مختلف از جمله سياستمداران، محققان، صاحبان سرمايه، رهبران سنديکايي و نهادهاي غيردولتي شرکت داشتند. رئيس جمهوري چين "هو جين تائو" ضمن تاکيد بر سياست راهبردي باز کشورش براي توسعه متوازن بين المللي بر تحقق توازن در درآمد و هزينه ها در روابط تجاري قول مساعد داد. رئيس جمهوري روسيه "ديميتري مدودف" شرط موفقيت در توسعه فراگير را دمکراتيک تر شدن روابط بين المللي و اصلاح ساختار مالي جهان بر شمرد. "ديلما روسف" رئيس جمهوري برزيل ضمن تمرکز بر فقر راه حل را در جلوگيري از افزايش تورم دانست و زوما نيز اعلام کرد "موضوع عمده نشست امسال مبني بر توسعه فراگير نشان مي دهد که توسعه اقتصاد جهاني به مرحله کليدي رسيده است". آنچه هم اکنون نظر صاحب نظران را به خود جلب کرده است موج جديد اجلاس ها و نشست هاي گروهبندي هاي منطقه يي جهت تغيير و اصلاح در نظام بين المللي و نقش پر رنگ تر کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور در تقسيم سهم از مديريت اقتصادي – سياسي در جهان معاصر است.


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration