The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

بيانيه اتحاديه کارگران جوان انقلابي و سوسياليست آلمان

برگردان ناهيد جعفرپور

بحران‌هاي اقتصادي سال‌هاي اخير طبق گزارشات رسانه‌هاي بورژوازي و احزاب به پايان رسيده است. به واقع هم مي‌بينيم که کشورهاي قدرتمند سرمايه‌داري امپرياليستي مجددا جان مي‌گيرند. اين رفاه مجدد تنها از اين طريق ممکن گشته است که آنان هزينه اين بحران را بروي شانه‌هاي پهن جامعه سرشکن نمودند. از طريق برنامه‌هاي تعديلي، اخراج‌ها و کوتاه کردن ساعت کاري، سرمايه از نو تعمير گشت. براي در نطفه خفه کردن صداي کارگران و مردم جامعه، سرمايه‌داري تلاش براي ايجاد انشعابي هدفمند ميان طبقه کارگر و ساير اقشار مردمي جامعه نموده و با تحريک آنان بر عليه هم از متحد شدن آنان جلوگيري مي‌نمايد.
براي قدرتمندان و رهبران سرمايه‌داري اين مسئله کاملا ضروري است زيرا که آنان مي‌دانند که برنامه‌هايشان به اجرا در نخواهد آمد، اگر که کارگران و ساير اقشار مردمي جامعه با منافع مشترک در مبارزه بر عليه سرمايه‌داري برخيزند و در مبارزه روزمره بر عليه وخيم‌تر شدن اوضاع زندگي‌شان و بر عليه مسببين اين بدبختي‌ها تجربه‌هائي را که ضروري است، کسب نمايند و مشترکا مبارزه برعليه سرمايه‌داري را تا به آخر به پيش برند. انشعاب و تحريکات، اسلحه‌اي است که از سوي سرمايه‌داري بر عليه مهاجرين، بر عليه بيکاران، ميان بخش‌هاي مختلف و کارخانه‌هاي مختلف، ميان کارگران زن و مرد.... و در کل ميان طبقه کارگر و اقشار مختلف مردمي بکار گرفته مي شود. براي اينکه منافع پايه‌اي مشترکمان را بشناسيم بايد بر آن آگاه شويم و با اتحاد خود بر عليه کساني که از استثمار و ستم بر ما نفع مي‌برند، مبارزه نمائيم. بنابراين اتحاد در مبارزه ميان طبقه کارگر و اقشارگوناگون مردمي از پيش شرط‌هاي توسعه مبارزه بر عليه سرمايه‌داري و براي رسيدن به منافع مشترکمان است. ما به تنهائي نمي‌توانيم اين راه سخت را بپيمائيم. در نهايت موضوع بر سر اين است که ما علاوه بر وظايف روزمره و مبارزات دفاعي، همچنين بايد چشم‌انداز سرنگوني انقلابي سرمايه‌داري را بعنوان هدف پيش روي داشته باشيم و اين چشم انداز را در مبارزات متفاوت خود دخيل سازيم.
اين وظيفه پيش روي ما قرار دارد که اتحاد بر بستري انقلابي را ايجاد نمائيم و در اين بستر، دوش بدوش کساني که هر روز براي سودبردن سرمايه‌داران زحمت مي‌کشند و استثمار مي‌شوند در مبارزه بر عليه طبقه مسلط روند حرکتمان را مشخص سازيم. پيش شرط اين روند در ابتدا اين است که سازمان‌هاي انقلابي کارگران جوان همديگر را پيدا کنند و روي روند اتحاد خود کار کنند. تنها از اين طريق مي‌توانيم اتحاد انقلابي را در ميان کارگران جوان به وجود آوريم. بنابراين بدون اتحاد سازمان‌هاي مترقي بر بستري انقلابي نخواهيم توانست مبارزات آتي را بدرستي سازماندهي نمائيم. اتحاد انقلابي کارگران جوان پيش شرط مبارزات آتي ما و توسعه مجدد اين مبارزات و همچنين آزادي از طريق انقلاب سوسياليستي است.
تنها خط سياسي توسعه يافته از اتحاد انقلابي در مبارزه مي‌تواند براي ما ضامن اين باشد که مبارزات سياسي و اقتصادي‌مان تدارکي براي مبارزه در راه رسيدن به انقلاب سوسياليستي باشد.
طبقه ما ـ پرولتاريا، طبقه کارگر ـ بايد در مبارزه‌اش همواره هدف از بين بردن سيستم استثمار و سرمايه‌داري را پيش روي داشته باشد. ما بعنوان طبقه بايد در مبارزه‌مان همچنين بر عليه کساني مبارزه کنيم که مانع ما مي‌گردند ـ بر عليه روئساي اتحاديه هاي کارگري که مرتبا مي‌خواهند که ما سکوت کنيم. بر عليه " دوستان قلابي" کارگران جوان که با حرفهاي انقلابي وارد ميدان مي‌شوند اما در عمل تلاش مي کنند تا آشتي با سيستم را به وجود آورند. بر عليه کساني که مبارزه ما را به لحاظ سياسي با خيزش‌هاي مردمي ( چون در شمال آفريقا) و جنگ‌هاي مليتي ( مثل هندوستان) نمي خواهند ارتباط دهند. بر عليه تمامي کساني که اتحاد ما را نمي خواهند و مبارزه ما را به سطح نازل سياسي پائين مي آورند. بعنوان طبقه، چه کارگران جوان و چه پير و چه از اينجا و يا آنجا مبارزه خواهيم کرد براي پايان دادن به بردگي مزدي و سرمايه داري و براي پايان دادن به ستم هزاران نفر از مردم کشورهاي وابسته. براي جامعه اي که در آن ما به نيازهايمان نايل شويم. ما مبارزه مي کنيم براي سوسياليسم و کمونيسم.
اول ماه مه از خانه ها بيرون بيائيد و به بلوک انقلابي ما در تظاهرات ها بپيونديد![ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration