The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

اعتراض هاي دانشجويي در فضاي شديد امنيتي


يکشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱٣۹۰ - ۱۵ مي ۲۰۱۱اخبار روز: بنابر گزارش هاي دريافتي امروز يکشنبه برخي کلاس هاي درس در دانشگاه هاي مختلف تعطيل شد و تجمع هاي پراکنده اعتراضي برگزار گرديد. امروز در دانشگاه هاي سراسر کشور وضعيت شديد امنيتي برقرار بوده است. پيش از اين گروه دانشجويي ۲۵ ارديبهشت براي برگزاري اعتصاب و در صورت امکان تجمعات اعتراضي در اين روز در دانشگاه هاي مختلف خبر داده بود.

دانشگاه تهران
به گزارش صفحه ي فيس بوک ۲۵ ارديبهشت، قبل از ظهر امروز حضور نيروهاي امنيتي در پوشش لباس شخصي در دانشگاه بسيار محسوس و عبور و مرور از درب هاي دانشگاه با نظارت سختي همراه بوده است، گرچه برخي از گزارش ها حاکي از دستگيري دانشجوياني از اين دانشگاه منتشر گرديد ولي تا کنون گزارش موثقي در اين مورد انتشار نيافته است. حضور نيروهاي لباس شخصي در دانشگاه و اطراف دانشگاه در صبح امروز و همچنين افزايش تعداد نيروهاي حراست و گشت با موتور در دانشگاه از جمله موارد امنيتي شدن فضاي امروز دانشگاه تهران بود.
اين گزارش مي افزايد: تعداد قابل توجهي از کلاس هاي صبح در دانشکده هاي مختلف پرديس مرکزي نيمه تعطيل شد و برخي از کلاس هاي تشکيل شده نيز با استقبال تعداد کمي از دانشجويان برگزار گرديد زيرا تعدادي از دانشجويان در پاسخ به فراخوان بر سر کلاس هاي درس حضور نيافته بودند.
همچنين بنا بر فشار نيروهاي امنيتي بر انجمن اسلامي دانشگاه، در روزهاي گذشته انجمن اسلامي دانشگاه تکذيبيه اي رسمي را صادر نموده و اعلام داشته بود که هيچ برنامه خاصي براي امروز در نظر ندارد. همچنين يکي از اعضاي انجمن اسلامي در گفتگويي کوتاه عنوان داشت: که نيروهاي امنيتي به انجمن فشار آورده اند که در صورت برگزاري مراسم در اين روز اين، مراسم به پاي انجمن نوشته خواهد شد و براي انجمن هزينه هايي را در برخواهد داشت. به همين دليل اعضاي فعال انجمن اسلامي با توجيه نيروهاي خود در دانشکده هاي مختلف قصد نمودند تا از برگزاري هر گونه تجمع خودداري نمايند.
پيش از اين گروه موسوم به تيم تهران در گروه بيست و پنج ارديبهشت ماه از ناهماهنگي انجمن اسلامي براي برگزاري تجمع در اين روز خبر داده بود. با اين حال با توجه به تکذيبيه رسمي انجمن اسلامي کلاس هاي صبح دانشکده هاي پرديس مرکزي با استقبال کم دانشجويان برگزار گرديده و بنا بر شنيده ها در برخي موارد برگزار نشده است. همچنين بسياري از دانشجويان در جمع هاي چند نفره به دنبال شکل گيري تجمع بودند ولي با شايعات مبني بر لغو تجمع از سوي انجمن، امروز تجمعي در پرديس مرکزي شکل نگرفت.
در اين گزارش آمده است: امروز کلاس هاي دانشجويان مهندسي صنايع و نقشه کشي و همچنين کلاس هاي دانشکده مهندسي معدن و مکانيک و برق دانشگاه تهران اغلب تعطيل بوده است.
شايان ذکر است که بيانيه هاي صادره براي دعوت به اعتراض در اين روز از سوي جمعي از اعضاي انجمن اسلامي صادر گرديده بود. در اين بيانيه از دانشجويان خواسته شده بود که در اعتراض به امنيتي شدن فضاي دانشگاه در سر کلاس هاي درسي در روز ۲۵ ارديبهشت حاضر نگردند ولي به پيشنهاد دانشجويان مختلف دانشگاه در صفحه ۲۵ ارديبهشت زماني براي تجمع در روبروي درب دانشکده فني اعلام گرديد .
اين گزارش در پايان تاکيد مي کند: تکذيبيه رسمي انجمن اسلامي دانشگاه تهران نقشي اساسي در عدم تشکيل تجمع در اين روز در دانشگاه تهران داشته است.

دانشگاه اميرکبير
همزمان با فرا رسيدن۲۵ارديبهشت که دانشجويان اين روز را به عنوان روز اعتراض خود به فضاي امنيتي دانشگاه ها اعلام کرده بودند از ورود برخي چهره هاي فعال دانشجويي و شناخته شده به دانشگاه امير کبير ممانعت به عمل آمده است.
به گزارش تحول سبز و بر اساس اخبار رسيده از سوي شاهدان عيني، از صبح امروز مامورين حراست دانشگاه امير کبيربا کنترل تردد دانشجويان به محوطه دانشگاه از ورود تعدادي از دانشجويان فعال و شناخته شده اين دانشگاه ممانعت به عمل آورده اند.
بر اساس همين گزارش تعداد زيادي از نيروهاي انتظامات دانشگاه به جهت کنترل دقيق تر دانشجويان در بين آنها در محوطه دانشگاه حضور داشتند.
دانشجوياني که از ورود آنها به دانشگاه ممانعت به عمل آمده است از جمله کساني هستند که در تجمعات گذشته و فعاليت هاي سياسي دانشجويان حضور داشته اند. حضور نيروهاي انتظامات به مراتب بيش تر و چندين برابر روزهاي به چشم مي خورد.

کرج
امروز ۲۵ ارديبهشت، فضاي دانشگاه آزاد کرج بيش از پيش امنيتي بود. ماموران حراست بدون کارت دانشجويي هيچکس را به دانشگاه راه نمي دادند.
استادان اين دانشگاه با زودتر تعطيل کردن هر کلاسي اعتراض خود را نشان مي دادند و عوامل حکومت براي هر استادي که کلاس خود را تعطيل مي کرد، غيبت مي زدند.
بعلت بارندگي، تجمع ها در داخل دانشکده ها برگزار شد. حراست با برخورد شديد از تجمع ها و اعتراض ها جلوگيري مي کرد.

اصفهان
تعدادي از دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان صبح روز يکشنبه، در مقابل مجتمع تالارهاي اين دانشگاه دست به تحصن زدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبري مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، از صبح امروز ماموران حراست حضور پر تعدادي در محوطهٔ دانشگاه و مجتمع تالار‌ها داشتند و اين روند تا جايي ادامه يافت که در ساعت ۱۰: ۹ صبح با شش دستگاه خودرو به گشت زني پرداختند.
اين افراد هم چنين اقدام به متفرق کردن دانشجويان از اين مکان و توقيف کارت دانشجويي اکثريت دانشجويان نمودند.
علي رغم وضعيت امنيتي موجود اما، تعدادي از دانشجويان در مقابل مجتمع تالار‌ها به تحصن پرداختند و به همين علت در ساعت ۴۵: ۱۰ ماموران حراست با خشونت محض شروع به فحاشي و متفرق کردن دانشجويان کردند؛ تا جايي که دانشجوياني را که کوچک‌ترين مقاومتي مي‌کردند به دفتر حراست دانشگاه منتقل کردند.
گفتني ست تا لحظهٔ تنظيم خبر از دانشجوياني که به حراست منتقل شده‌اند، اطلاعي در دست نيست.

يک گزارش ديگر از دانشگاه صنعتي اصفهان مي گويد: هم کنون ساعت ۱۸:۱۸ و با گذشت حدود ۶ ساعت از تحصن دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان در محوطه ي تالارها، نيروهاي امنيتي و حراست دانشگاه از تجمع بيش از ۳ نفر در دانشگاه جلوگيري ميکنند.
از نکات درخور توجه در تحصن امروز درگيري "محلوجي" رئيس حراست دانشگاه با دانشجويان و اقدام به ضرب و شتم دو تن از دانشجويان بود که بار ديگر برخورد وحشيانه ي عوامل حکومت در برابر دانشجويان را به نمايش گذاشت.

قائم شهر
باوجود فضاي امنيتي، دانشجويان و استادان دانشگاه آزاد ساري و قائم شهر درمحل دانشگاه تجمع کردند.
به گزارش رسيده به جرس و بر اساس مشاهدات شاهدان عيني دانشجويان و استادان با گردهمايي در دانشکده هاي فني و علوم انساني، اعتراض خود را به وضيعيت امنيتي دانشگاهها نشان دادند.
اين گزارش حاکي از آماده باش نيروهاي حراست و بسيج دانشجويي دارد.

مشهد
همزمان با تجمع دانشجويان سراسر کشور در اعتراض به وضعيت امنيتي دانشگاهها، دانشگاه مشهد سبز شد.
به گزارش رسيده به جرس، دانشجويان از صبح امروز براي تجمع اعتراضي خود به دانشگاه مراجعه کرده و با سر در سبز دانشگاه مواجه شدند.
اين گزارش مي افزايد مسئولان دانشگاه از اولين ساعات بامداد مشغول پاک کردن شعارها و رنگها شدند.


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration