The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

ترفند اقاي گنجي براي بنا و جايگزيني هويت و پيشينه ديگر از خويشتن خويش

سيروس ملکوتي

اخبار روز
دوشنبه ۹ خرداد ۱٣۹۰ - ٣۰ مي ۲۰۱۱

اقاي اکبر گنجي در مصاحبه اي ميگويد:
"شما بياييد بگوييد که آقا براي سياستمدار اخلاق مهم نيست، مي‌تواند فريب بدهد، مي‌تواند ارعاب بکند و مي‌تواند دروغ بگويد. نه! اينها بسيار هم مهم است. ما دروغ مي‌گفتيم، ما به دروغ مي‌گفتيم حکومت شاه ۱۵۰ هزار زنداني سياسي دارد و اين دروغ بود، و امروز بايد بابت اين دروغ، يعني خودمان و همه کساني که اين دروغ را گفته‌اند بايد خودشان را نقد بکنند. ما به دروغ مي‌گفتيم حکومت شاه صمد بهرنگي را کشت، ما به دروغ گفتيم حکومت شاه صادق هدايت را کشت،‌ ما به دروغ مي‌گفتيم حکومت شاه دکتر شريعتي را کشت. همه‌ي اين دروغها را گفته‌ايم، آگاهانه هم گفته‌ايم. اينها بايد نقد بشود. کسي که با روش دروغ بخواهد پيروز بشود، بعد هم که به قدرت برسد دروغ مي‌گويد،‌ براي نگهداشتن قدرت دروغهاي وسيع‌تر و بزرگتر مي‌گويد. اين روشها بايد نقد بشود. روش مهم است، روشها بايد کاملا اخلاقي و کاملا انساني باشد و ما روشهايمان اخلاقي نبوده. چيزي را که نشده، آگاهانه بياييم دروغ بگوييم، بگوييم ما فعلا با اين رژيم در حال مبارزه هستيم و مي‌خواهيم خرابش کنيم،‌ با اين بعدا دمکراسي نمي‌شود درست کرد، آزادي و حقوق بشر نمي‌شود درست کرد. اين مبناي ديکتاتوري و پايه‌نهادن ديکتاتوري‌ست".

در نگاه نخست انچه را اقاي گنجي مطرح مينمايند ستايش برانگيز است. گنجي از اخلاق ميگويد و ناراستي هاي نيرو و تواني سياسي و روشنفکري . از "ما " سخن ميگويد و همگني و بدانديشي و بي اخلاقي اين "ما" را با دروغ و مبالغه سياسي در تقابل با نظام پادشاهي . از صادق هدايت ، از صمد بهرنگي از دکتر شريعتي در اين زنجموره "ما" سخن ميگويد. اما با کمي کنجکاوي در بنياد و بيان اين انديشه و نقد خويشتني به نام "ما" در مي يابيم که او رندانه دارد براي خود هويتي دگرگونه مي سازد. در اين هويت همگن روشنفکراني ميگردد که اعتباري در تاريخ هستي خود افريدند. هرچند اخلاق سياسي را رعايت ننمودند اما هر يک در نوع خود افرينندگان نوعي انديشه بودند. اين "ما" بسيار گسترده بود از شاعراني چون شاملو گرفته تا کانون نويسندگان ، از احزابي چون توده تا فدائيان و مجاهدين خلق را ميتواند در بر بگيرد. در اين نقد و زبان رندانه اقاي گنجي "ما" ايشان با "ما" روشنفکران سياسي و فرهنگي يگانه انگاشته ميشود. تا انجايي که حافظه جمعي ما برايمان شواهدي پيش روي مينهد اقاي گنجي در بستري از انديشه و رفتار ميزيستند که احتمالا با نام صادق هدايت اشنايي چنداني نداشته و اگر هم نامي از او در حافظه شنوايي خود داشتند به نيکي و ستايش همراه نبود تا دلواپس چگونگي مرگ او باشد. "ما" اما در سالهاي اخير بارها به نقد محيط انديشه خود نشستيم و براين شيوه از دادخواهي هاي دروغين خود در طرح گفتاري و نوشتاري گوناگون نقد نموديم، "ما" هر گز در نقد خويشتن خويش باز نايستاديم و تداوم انرا در چگونگي تداوم حضور اجتماعي و سياسي خود ملزم ميدانيم. و اما "ما" اقاي گنجي بيشک از زنجموره ديگري از انديشه و رفتار ميتواند براي ما شواهدي سودمند به همراه بياورد و لازم نيست خود را منتسب به محيطي بخوانند که بسيار بيگانه و ناپيدا خود را در ان باز خواهند يافت. ايشان ميتوانند از ترور کسرويها ، خاورانها، شکنجه ها، کشتار و تجاوز دختران دانشجوي دانشگاه اهواز در جريان انقلاب فرهنگي، کشتار کردها، ترکمن ها، کمونيستها، قمه کشي ها، عربده مستانه در ميدانهاي ترور، از توحش، از خاک بر سري ساييدن در بارگاه اين و ان امام و روضه خوان، از همگني انديشه با خلخالي ها، لاجورديها، خميني ها، و صدها جلوه توحش و سبوعيت ديگر مانند سنگسار ، از پذيرش و تمکين به جهل مرکب،سخن بگويند و "ما" خود را به نقد بکشانند. نقدي را که سالهاست از امثال او انتظار ميکشيم. بدانيم چه شد که قمه کشان جهالت را در همه ابعاد بيدريغ توحش ممکن بر سرنوشت سرزمينمان و نسل ما حادث اوردند. اما گنجي در جستجوي هويتي ديگر است ، قابل فهم هم ميباشد. او چند ساليست که چشم بر وجوهي از حقايق گشوده است. جهان بيداري را لمس نموده است و در ضمير خوداگاه خود شرمنده از پيشينه ايست که نمي تواند انکشاف چهره امروزينش را با ان پيوندي دهد. احساس حقارت از ان وجود در جهل مرکب، او را در نخوت و غروري دن کيشوت وار ميکشاند و به تصويري از خود بر بوم هستي اش ميپردازد که موجودي کاملا بيگانه شده را با ان پيشينه مي يابد . امروز به مدد لابيگريهاي بيمار وار و هدفمند، چهره اي به معرفت و انسان دوستي از خود مي ارايد. با بزرگان انديشه جهان مينشيند ، چاي ميخورد، و قادر ميگردد در اين ضيافتها گوش مهمان نواز ميزبان را هم با يافته هاي خود از دمکراسي نوازش بدهد. فرزانگان انديشه زمانه ما با اوازه جهاني خود او را اکبر جان هم صدا ميکنند. حال اين انسان بيگانه شده از هويت حقيقي خود در اين گمگشت هستي اش چه بگويد از خويشتن حقيقي خويش؟ راه چنداني پيش رويش باقي نميماند جز يافتن پيشينه اي ديگر از هستي انديشه. از همگني خود با ان نيروهايي که در عرصه ملي و جهاني خطا نمودند. پيشتر ها او و همگنانش گفتند که جهان در ان سالها متاثر از خشونت بود و اينگونه ، نواب صفوي را با چه گوارا به همگني کشاندند تا معنايي به بود جهل واره و جنايتکارانه خود دهند. و اکنون از "ما"يي سخن ميگويند که فردايش مطمئنا به دامان مکتب فرانکفورت و مارتين لوتر کينگ هم خواهد رسيد. اقاي گنجي، ما هنوز در انتظاريم تا از کارکرد و پيشينه رفتار خود و همگنان پيشين و امروزتان برايمان بگوييد. وعده هاي شما دال بر افشاي حقايق در نيمه راه به تبيين نگاه ناداشته جامعه شناسي و فيلسوفانه تغيير جهت دادند. هموطن عزيز برون شد از جهل مرکب همتي والا ميخواست که داشتيد و تحسين همه ما را براي خود بدست اورديد، اما اين برون شد و اين زايش و انکشاف به جهان بيداري ضرورتا شما را اموزگار جهان بيدار نميسازد. نقد خويشتن خويش را در راستي هاي هستي خود و "ما" خود بکار بنديد و ما را از جهاني تاريک اگاه سازيد که سي و دوسال سرزمين ما را در تصرف بيدريغ خود اورده است. جهاني که براي شما هم زباني و همگني افريد و جهاني که براي ما خاوران و تبعيد و ناشناخته هاي گسترده اي به همراه اورد. راوي اگاهي خود باشيد و بگذاريد روايت جهالت خود را ما خود به انجام برسانيم.[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration