The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

پيرامون «الماس » جمهوري اسلامي، و تلاشهاي دولتهاي فرانسه، انگستان و آمريکا براي سوءُ استفاده ازجنبش

علي جلال

جمهوري اسلامي فيلمي با نام «الماس فريب» را ازتلويزيون خود پخش کرده، در اين فيلم کسي بنام «مدحي» از «کار ها و اقدامات» خود مي گويد و کس ديگري نظرات وزارت اطلاعات را بصورت صداي متن فيلم، بيان مي کند. در نوشته زير پيرامون اين موضوع اينجانب از سابقه اين امر، تا آنجا که من شنيده ام آغاز مي کنم، نقل قولها را داخل کروشه مي آورم.

مارس ۱۹۹۱ - راديوي بين المللي فرانسه(RFI )، بخش فارسي : رياست کل برنامه زبان هاي خارجيِ rfi ، به سرپرست بخش فارسي مي گويد: [ شما صداي اپوزيسيون جمهوري اسلامي نيستيد، اين از نکات محدوده خط قرمز ماست ]
۱۲/۰۶/۲۰۱۱ سرپرست کنوني بخش فارسي rfi(۲) ، در آخرين بخش خبري، بعد از اشاره به گفته هاي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي پيرامون «مدحي»چنين مي گويد: [....قبلا سردار مدحي به خارج از کشور همچون عضوسابق سپاه پاسداران پناهنده شده و با اپوزيسيون تماس گرفته بود ولي از نو از تلويزيون جمهوري اسلامي به عنوان عامل نفوذي سربرآورد ]
دوم اسفند ۱۳۸۹ برابر ۲۱/۰۲/۲۰۱۱ ، راديوي فارسي فرانسهrfi:
[ با آقاي امير حسين جهانشاهي که در پاريس هستند و بنيانگزار موج سبز در اروپا مي باشند ، مصاحبه مي کنيم ]
راديوي فارسي فرانسه rfi : [ آقاي اميرجهانشاهي شما در مصاحبه قبلي خود گفته بوديد که جنبش موج سبز دارد بطرف تغيير دادن رژيم ايران پيش ميرود، مي توانم بپرسم که امروز در چه مرحله هستيد؟ ]
جهانشاهي : [ دو هفته است که سردار مدحي با تمام افرادش به من پيوسته اند ، من! اميرحسين جهانشاهي از الان تا يکسال، صنعت انرژي ايران را از کار خواهم انداخت، صراحتا اعلام مي کنم که ما حکومت جمهوري اسلامي را نابود خواهيم کرد، ما نمي گذاريم که احمدي نژاد و باندش منطقه را به جنگ بکشند ، ما او را، همراه با باندش، از بين خواهيم برد....]
راديوي فارسي فرانسه rfi: [جناب آقاي امير جهانشاهي، همانطور که جنابعالي مطلع هستيد همين روزها تظاهرات زيادي در ايران هست، آيا موج سبز که شما بنيانگزار آن هستيد با داخل ايران ارتباط دارد؟ ]
جهانشاهي: [ صريحا مي گويم که ما در داخل ايران شبکه هاي مبارزاتي داريم و ما با آنها در تماس مي باشيم، همينجا اعلام کنم که تظاهرات در ايران به جايي نمي رسد، اول بايد ما حکومت را فلج کنيم، باز هم مي گويم، من! امير جهانشاهي در عرض يکسال اينکار را شخصا انجام ميدهم و رژيم را بزانو در مي آورم آنگاه از مردم خواهيم خواست که به خيابانها بريزند، تا! قيام ملي، بشود، اما پيش از اينکه از مردم بخواهم که به خيابانها بريزند، براي بر اندازي بايد خنجر را درون حکومت زد. براي سرنگون کردن اين حکومت.
امروز صدها و صدها نفر که در ارکان حکومتي مثل سپاه، ارتش و بويزه، در مقامات روحاني هستند از داخل کشور، مخفيانه با ما همکاري دارند، در اين مورد شکي نيست و همچنين شمار زيادي از ديپلماتهاي جمهوري اسلامي در خارج، مخفيانه با من همکاري مي کنند. احمدي نژاد به موومنت هاي تروريستي در دنيا ياري مي کند ما اورا به زانو در خواهيم آورد].
[سپاس گزارم امير جهانشاهي ...] ؛ جمله پاياني خبرنگارراديوي فارسي فرانسه rfi .
در اين مصاحبه، راديوي فارسي فرانسه rfi به طرزي کاملا ضد صداقت خبرنگاري، عنوان مي کند که گويا، چهار ديپلماتي که تا بحال سفارتخانه هاي رژيم را
ترک کرده و به طرف مردم آمده اند، هر چهار نفر به »جنبش» امير جهانشاهي پيوسته اند!!.
از آنچه در بالا آمد موارد زير به روشني به دست مي آيد:
تعجب بسيار از اصل مصاحبه و گفتار هايِ شخصي بنام »جهانشاهي» در راديوي فرانسه،.
ديگر، از اين «اپوزيسيون» تر! نمي شود، جهانشاهي مي گويد «سردار مدحي با من است»، رئيس کنوني راديوي فرانسه مي گويد «مدحي در خارج کشور با اپوزيسيون تماس گرفته بود»، خوب ديگر چه شکي ميماند که اين آقاي «جهانشاهي» اقلا از نظر RFI ، «اپوزيسيون» است. پس باقي مي ماند اين سوال که: مگر از همان آغاز، رئيس کل RFI به رئيس بخش فارسي اين راديو نگفته بود که [شما صداي اپوزيسيون جمهوري اسلامي نيستيد و اين خط قرمز ماست] ؟!
وانگهي اپوزيسيون هر کشوري اساسا شناخته شده هستند، سوابق و شناسنامه اي دارند، در پرونده هاي دستگاه هاي سرکوب رژيم، اسامي اعضاي آنان به عنوان دستگير شدگان و يا اعدام شدگان، ثبت است، با نگاهي ساده به مطبوعات و رسانه هاي غير دولتي که مطالب سياسي منتشر مي کنند سازمان ها، گروهها، احزاب اپوزيسيون، کوچک و بزرگ، کمتر با اهميت يا بيشتر و حتي افراد سياسي ...،را مي شود شناخت. بطور کلي مردم کشور کم و بيش، با نام و سوابق و عملکرد گروه هاي سياسي (و افرادسياسي) آشنا هستند، آنگاه به يکباره و آنهم در کوران جنبش بزرگ کنوني ايران و در روزهاي تظاهرات، يک راديويي، آدمهاي ناشناخته اي را به عنوان رهبر »جنبش» نا شناخته اي، «علم» کند! بسيار تعجب بر انگيز است، آنهم مصاحبه اي چنين شداد و غلاظ! : « يکساله سرنگون مي کنم، نابود مي کنم، خنجر مي زنم وسط رژيم، همه با من هستند و ..!!؟؟» هدف راديوي RFI همچنين معرفي « مدحي» به عنوان «سردار سپاه پاسداران» که به «اپوزيسيون» پيوسته نيز بوده است زيرا همين راديو پيش از مصاحبه بالا با «جهانشاهي»، تقريبا دو هفته پيشتر، پس از «پيوست سردار (مدحي) به رهبر (جهانشاهي)»، در بخش اصلي اخبار خود به نقل از خبر گزاري فرانسه از »جهانشاهي» و از اينکه ايشان رهبر »اپوزيسيون» است و عزم جزم کرده که جمهوري اسلامي را از الان تا ۱۲ ماه سرنگون کند و ....؛ نيز مفصلا «خبر» داده بود.
در مصاحبه بالا «امير جهانشاهي» آشکارا فارسي را با لهجه کساني که در خارج از ايران بزرگ شده اند صحبت مي کند، و غلطهاي دستوري در گفتار خود را، مرتب بهمان شکل تکرار مي کند
همانطور که مي دانيم آقاي سارکوزي، رئيس جمهور کنوني فرانسه، يکي از کارهايي که از روز آغاز روي کار آمدنش کرد، تلاش براي، به کنترل دولت خود، درآوردن، برخي رسانه ها بود، که اين امر اعتراضاتي را نيز بر انگيخت، از طرف ديگر راديوهاي فارسي زبان به هر حال به يکي از وزارت خانه هاي دولت کشور خود وابسته هستند زيرا بودجه شان بايد از يک منبع دولتي(يا حکومتي) پرداخت شود مثلا BBC وابسته به وزارت خارجه انگليس است
به نظر من چنين رفتارهاي تعجب بر انگيز، از راديو هايي مثل RFI رابايد «برنامه سفارشي از طرف دستگاههاي خاص دولتي» تلقي کرد.و اين بايد براي اپوزيسيون ايراني و ترقي خواه زنگ هشداري باشد(بديهي است منظورم اپوزيسيونهايِ « ساخته»، مثل «جنبش...امير شاهي و ..» نيست).
در فيلم »الماس ...» که جمهوري اسلامي درست کرده از جمله از «مهرداد خوانساري» نام برده شده.
کساني که به BBC ، و حتي RFI ، گوش مي دهند با چنين اسمي آشنا هستند که يا تحت عنوان «کارشناس موسسه مطالعات... عرب ...» توسط اين راديوها معرفي مي شود يا تحت عنوان «ديپلمات سابق ايران»(البته بدون ذکر اين نکته که «سابق» يعني زمان شاه) به هرحال، اما نکته جالب اين است که وقتي » سردار مدحي بازي « توسط «جهانشاهي و خوانساري» راه افتاد، آنگاه راديوي BBC مقام آقاي «خوانساري» را از عضو موسسه فلان و ديپلمات قديم ...» به
«فعال سياسي مقيم لندن » «ارتقاء» داد.
جمهوري اسلامي در فيلم «الماس...»چه مي گويد ؟
در اين فيلم شخصي «مدحي» نام ظاهر مي شود و از «ماجرا» هاي خود مي گويد. و کس ديگري که صدايش در متن فيلم پخش مي شود و نظرات وزارت اطلاعات راپخش مي کند. در سطور زير گفته هاي «وزارت اطلاعات» و مدحي، از فيلم مزبور، در کروشه، نقل ميشود
وزارت اطلاعات: [ شخصي که در فيلم ديده مي شود، نامش «مدحي» است، که سوابق امنيتي و انقلابي دارد ولي از مدتي پيش، در خارج از کشور ، تايلند، به تجارت الماس مشغول مي باشد].
مدحي : [ نماينده آمريکا در (در اولين ) ملاقات با من به گذشته من اشاره مي کند، و من پاسخ ميدهم: »حالا گذشته ما هر چه بوده، الان فقط براي تجارت آمده ام».]
وزارت اطلاعات : [ دولت آمريکا طرح تاسيس »دولت در تبعيد جايگزين جمهوري اسلامي» را دنبال مي کرده ، دستگاه اطلاعاتي جمهوري اسلامي اين تحرکات را زير نظر داشته است. . . مدحي وارد اين بازي (طرح دولت در تبعيد) شده و مدعي شده بود که جنبشي تاسيس کرده بنام «جنبش جمع ياران « که هزاران نفر از نيروهاي امنيتي و نظامي داخل کشور در آن عضويت دارند. دستگاه ا طلاعاتي کشور حلقه فريبي براي طرح «دولت در تبعيد آمريکايي ها» داشته است. (پس) دستگاه اطلاعات سعي مي کند که مدحي را در اين «حلقه» هدايت کند ]
مدحي : [ نماينده آمريکا مرا دعوت به همکاري مي کند، ولي من جواب رد مي دهم ، بعد مي روم به عربستان آنجا وزير خارجه عربستان، سفراي آمريکا و انگلستان ومعاون وزير خارجه فرانسه، سه روز و چندين بار با من صحبت مي کنند ، و سرانجام هيلاري کلينتون به ديدار من مي ايد ]
وزارت اطلاعات : [... پس از چندي، بالاخره مدحي چراغ سبز مي دهد، و به واشنگتن پرواز مي کند ..]
مدحي: [ آمريکا هواپيماي تقريبا (؟!) اختصاصي برايم مي فرستد و من به واشنگتن ميروم، معاون رئيس جمهور آمريکا، «دنيس رايس»، به استقبال من مي آيد بعد هم »جو بايدن» به ديدار من مي آيد، بعد دولت آمريکا، مرا با عنوان نماينده تام الاختيار آمريکا، براي شرکت در کنفرانسي بنام «گوادلپ ۲ « به پاريس مي فرستد، در اينجا با امير حسين جهانشاهي و مهرداد خونساري وارد مذاکره مي شوم ]
در اين قسمت، فيلم جلسه اين سه نفر را نشان مي دهد، بعد نشست »جهانشاهي با تلويزيون شبکه ۲ فرانسه ، نشان داده مي شود
وزارت اطلاعات: [ »جنبش جمع ياران»، حرکتي که توسط مدحي کليد خورده بود، تشکيل مي شود، دستگاه اطلاعتي به محض اينکه از تشکيل آن مطلع مي شود، سعي مي کند اين «حرکت»را به نفع خود تصاحب کند ]
پايان فيلم .
جمهوري اسلامي با ارائۀ فيلم «الماس فريب «، رسما و با زبان خود، موارد زيررا، در سطح جهاني،
تاييد مي کند
۱- مدحي از وفاداران به رژيم بوده و گويا از «سربازان گمنام امام زمان»، داراي سوابق «انقلابي»
۲- مدحي در بانکوک به تجارت الماس مي پرداخت
۳ - او همکاري با آمريکايي ها را قبول کرده. و جرياني زير نام «جنبش جمع ياران» عليه رژيم راه مي اندازد
۴ - او به نمايندگي تام الاختياراز طرف آمريکا به پاريس رفته با «خوانساري و جهانشاهي» «اتحاد» مي کند ، و قرار مي گذارد که براي عمليات عليه جمهوري اسلامي به اسراييل برود
۵ - بعداز اينکه مدحي اين »کارها» را کرد. جمهوري اسلامي وارد مي شود و »او» را عليه طرح آمريکا، هدايت مي کند.
اين بخشي از نتايجي است که از اين فيلم مي توان گرفت.
اکنون سالهاست که آمريکا اعلام مي کند که»عناصر مهم»ي از جمهوري اسلامي به غرب پيوستنه اند ، امروز وزارت اطلاعات رژيم، با ارائه فيلم »الماس...»، مستندا »اقرار» مي کند که عناصر امنيتي رژيم، به الماس فروشي و ... روي مي آورند و به پاي خود به آمريکا مي روند و چنان قول و قرار هايي با آنها مي گذارند که به نمايندگي تام الاختيار آمريکايي ها در مي آيند و ...؛ حد اقل، جمهوري اسلامي ادعاهاي قبلي خود داير بر اينکه آمريکايي ها «آدمهاي جمهوري اسلامي را مي ربايند و به زور به آمريکا مي برند» را پس گرفته، و خود، دست خود، را در پيش مجامع جهاني براي اعتراض به «آدم دزدي» کشورهاي خارجي(اعم از آمريکا يا اسراييل و ...) بسته است. مثلا چندي پيش شواهدي بروز کرد که اسراييل «يک ايراني» را زنداني و شکنجه کرده، و او را کشته است(عليرضا عسکري) که به نظر من به درستي اعتراض ايرانياني را بر انگيخت، اکنون جمهوري اسلامي خائنانه رسما اعلام مي کند که اينها همه به ميل خود به کشورهاي خارجي مي پيوندند و هم ممکن است در همان حال با جمهوري اسلامي کار کنند و ...
نکته ديگر اينکه، در اين فيلم که رسما توسط جمهوري اسلامي منتشر شده، بيشتر چنين به نظر مي رسد که «مدحي» در حال اعتراف کردن است، و کسي در پشت دوربين به او دستور مي دهد که چه بگويد، مثلا در نوارشماره ۳ جايي که اودر حال شرح ملاقات خود با «خوانساري-جهانشاهي» درهتل ... پاريس است، در عين حال زير چشمي، به خارج صحنه نگاه مي کند و با نوعي لکنت، جمله خودرا «تصحيح» کرده مي گويد « پالاز آتلانتيک» که منظور بايد «پلاس آتلانتيک» باشد و باز مثلا در نوار شماره ۴ هم ...
ساير جنبه هاي پيرامون اين فيلم:
در اين فيلم همچنين صحنه اي نمايش داده مي شود که افراد زير در کنار هم نشسته اند : نوريزاده، خوانساري ، محسن مخملباف، امير جهانشاهي ، عبدالله مهتدي دبير کل حزب کومله کردستان ايران، »رضا حسين بر» ، حسن شرفي از حزب دمکرات کردستان ايران و »موسي شريفي»، که ظاهرا کنفرانسي باشد، همين افراد در صحنه اي ديگر از جا برخاسته، در يک رديف دستهاي يکديگر را گرفته و بصورت همبستگي يا اتحاد بالابرده و ظاهرا سرود اي ايران را مي خوانند
آنچه مسلم است » وزارت اطلاعات « در باره اين صحنه و موضوع »گردهمايي » دروغ پردازي مي کند. ولي با اين همه در مورد حزب دمکرات کردستان ايران و حزب کومله کردستان ايران نبايد سکوت کرد از اين روي سئوالاتي به شرح زير مطرح است، که به نظر من به نفع همه و از جمله به نفع همين دو حزب است که هر چه سريع تر و با صراحت کامل به آنها پاسخ دهند
۱- آيا نمايندگان شناخته شما در هر جمعي و با دعوت هر کس يا بنيادي شرکت مي کنند؟ و بدون شناخت از افراد شرکت کننده؟.
۲- اگر پاسخ پرسش بالا مثبت است، آنگاه آيا نمايندگان شما در آن جمع هاي نا شناخته، با افراد ناشناس دستها را بصورت اتحاد بالا مي برند و عکس مي گيرند؟
۳- اگر پاسخ دو پرسش بالا مثبت است، آنگاه آيا حزب شما فکر نمي کند که اعتبار او و اعتبار مبارزات مردم کردستان ايران ممکن است مورد بهره برداري تبليغي-سياسي « افراد نا شناخته» که تبعا مي توانند مشکوک نيز باشند، قرار بگيرد.
۴- آيا شما آقاي »جهانشاهي» را مي شناختيد؟ آيا حزب کومله توضيحي بر اينکه دبير کل آن، دستان خود را در دستان »جهانشاهي» بصورت همبستگي يا اتحاد بالا مي برد، ندارد ؟
همان موقع، «جهانشاهي» در مصاحبه هاي خود »حرفهايي « زده بود که سمت و سوي آن مشخص بود و براي احزاب جدي «ماهيت» آن مفهوم. حالا که ديگر موضوع «سردار» و «الماس...» و ...؛ بيشتر بر ملا مي کند.
تجربه من نشان مي دهد که اين روند هاي پرسش بر انگيز، و عدم پاسخگويي صريح و علني حزب دمکرات و کومله براي افکار عمومي، متاسفانه مدتهاست که شروع شده، ما دلمان مي خواهد که اين دو حزب را در جمع احزاب مردمي، داراي عملکرد شفاف، پاسخگو و بدور از هر گونه شائبه «ضعف در استقلال »، همچنان داشته باشيم، با کمال تاسف بايد اعلام بکنم زمان بسياري سپري شده و اکنون وقت زيادي نمانده است. به اميد اينکه حزب دمکرات کردستان ايران و حزب کومله کردستان ايران هرچه زودتر به اين پرسشها و همانند آنها پاسخ دهند

۲۹ خرداد ۱۳۹۰ خورشيدي (۲۳/۰۶/۲۰۱۱)
زيرنويس:
(۱ )نقل قولها بر پايه تند نويسي من است، نقل قولها کاملا دقيق است تنها ممکن است تفاوت انشايي در حد تفاوت «گرفتن» و «اخذ» باشد، يا دسته بندي جملات بدون ايجاد کمترين تغييري در معني.
(۲) ـ فريد وهابي

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration