The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

نامه زندانيان بند ۳۵۰ اوين به دادستان تهران

جمعي از زندانيان بند ۳۵۰ زندان اوين

نامه زندانيان بند ۳۵۰ اوين به دادستان تهران

• اين زندانيان خطاب به دادستان تهران نوشته اند: به زودي تاريخ درباره کساني که اين گونه به زندانيان سياسي و خانواده‌هايشان ظلم روا مي‌دارند قضاوت خواهد کرد. زندانياني که حتي از حقوق يک زنداني عادي که جنايت‌هايي همچون قتل و تجاوز مرتکب شده اند نيز محروم مانده‌اند و از حقوقي مانند حق دسترسي به تلفن، ملاقات حضوري با خانواده محروم اند. ...


چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱٣۹۰


کلمه: جمعي از زندانيان بند ۳۵۰ زندان اوين، بزرگ‌ترين بند زندانيان سياسي کشور، در نامه‌اي خطاب به دادستان تهران از نقض قوانين و حقوق زندانيان سياسي نوشته‌اند؛ زندانياني که گويا قانوني متفاوت و خود وضع کرده درباره آنان اجرا مي‌شود، زندانياني که حتي از حقوق يک زنداني عادي که جنايت‌هايي همچون قتل و تجاوز به عنف مرتکب شده نيز محروم مانده‌اند؛ حقوقي مانند حق دسترسي به تلفن، ملاقات حضوري با خانواده و مرخصي. جمعي از اين زندانيان خطاب به دادستان تهران بار ديگر ياد آوري کرده‌اند که به زودي تاريخ درباره کساني که اين گونه به زندانيان سياسي و خانواده‌هايشان ظلم روا مي‌دارند قضاوت خواهد کرد.

متن کامل اين نامه که توسط ياران گمنام جنبش سبز در اوين در اختيار کلمه قرار گرفته، با اين توضيح که نام امضا کنندگانش نزد کلمه محفوظ خواهد ماند، به شرح زير است:آقاي جعفري دولت آبادي
دادستان تهران

امروز که اين نامه را خطاب به شما مي‌نويسيم در خواست آزادي‌مان را از شما و يا هيچ کس ديگر نداريم و با اينکه احکام خود را کاملا غير عادلانه مي‌دانيم اما در اينجا تنها از حقوق از دست رفته خود به عنوان يک زنداني سخن مي‌گوييم.

بيش از يک سال است که از عمر دادستاني شما مي‌گذرد و در اين مدت بسياري از ما از ملاقات حضوري با خانواده‌هايمان، تماس تلفني و حق مرخصي به عنوان حقوق اوليه يک زنداني محروم شده‌ايم. محدوديت‌هايي که به دستور شخص شما ايجاد شده است و اين بوده است سهم ما از دادستاني شما.

به عنوان دادستان تهران احتمالا بر اين باور هستيد که ملاقات حضوري و امکان استفاده از تلفن و مرخصي، جزيي از حقوق زندانيان است، چرا که هم اکنون اين روند در تمام زندانهاي ايران در حال اجراست و تنها بخشي از زندانيان سياسي هستند که از آن محروم شده‌اند و خود شما کسي هستيد که اين روال غير قانوني را درباره اين زندانيان نظاره گر هستيد، چرا که اعطاي اين ملاقاتهاي حضوري و مرخصي به صورت گزينشي و کاملا سليقه‌اي در دفتر شما اعمال مي‌شود و بنابراين بخشي از زندانيان سياسي را تبديل به گروهي از زندانيان کرده‌ايد که قانوني کاملا متفاوت درباره آن‌ها اجرا مي‌شود.

شما با در اختيار گرفتن اجازهٔ امکان تماس تلفني روزانه سه تا پنج دقيقه‌اي زندانيان سياسي و ملاقات حضوري آن‌ها از سازمان زندان‌ها و انتقال آن به حوزه اختيارات دادستاني، خواسته‌ايد بخشي از اقتدار از دست رفته را به دادستاني و زير مجموعه خود بازگردانيد. هم اکنون يک سال از اجراي اقتدار گرايي شما در دادستاني تهران گذشته است. يقينا خود شما بيش از هر کسي مي‌دانيد که در اين راه چه ميزان دستاورد داشته‌ايد و چه ظلمي را روا داشته‌ايد. همچنانکه در ملاقاتهاي خود با برخي زندانيان سياسي به بخش‌هايي از آن ظلم‌ها اشاره کرده‌ايد و تنها بر سر ميزان آن اختلاف نظر داشته‌ايد. همچنانکه در ملاقات با زندانيان و اعضاي خانواده‌هاي آن‌ها گفته‌ايد که جرم اين زندانيان تنها اين بوده که حرف‌هايشان را با صداي بلند گفته‌اند.

آقاي جعفري دولت آبادي

شما بار‌ها در ملاقات با خانواده زندانيان سياسي گفته‌ايد که صادر کردن اجازه ملاقات حضوري لطف و همراهي دادستان با آنهاست، احتمالا هم بر اين باوريد که آن‌ها بايد از اين لطف و مرحمت شما سپاسگزار باشند. لطفي که با روز‌ها رفت و آمد و ساعت‌ها انتظار در پشت درهاي دفتر دادستان و همکارانش شامل حالشان شده است و شما خوشحال هستيد که يک ملاقات حضوري ۲۰ دقيقه‌اي را با مهرورزي‌تان به آن خانواده مرحمت کرده‌ايد. تا هم ثواب آخرت را ببيريد و هم نان دنيايتان را بخوريد!

برخي از اعضاي خانواده‌هاي زندانيان سياسي در شهرستان‌ها زندگي مي‌کنند و تنها امکان برقراري تماس با آن‌ها شنيدن صداي خانواده‌شان آن هم از طريق تلفن بود، آن هم روزي سه تا پنج دقيقه که‌گاه توسط مسوولان زندان و براي اينکه به قول شما و آن‌ها ما «آدم شويم» بار‌ها قطع مي‌شد. چرا که وقتي يکي از زندانيان را براي اعدام مي‌بردند و يا به يکي ديگر از زندانهاي کشور منتقل مي‌شد دور آن‌ها جمع مي‌شديم و آخرين نگاه‌ها را رد و بدل مي‌کرديم و اين مي‌شد بهانه‌اي براي قطع تلفن، چرا که اين دور هم جمع شدن‌ها در زندان از نظر مسوولان زندان خلاف بود. تنها با قطع يکباره و هميشگي تلفن اما اين را به ما ياد آوري کرديد که هر روز و هر لحظه بايد به فکر «آدم شدن» باشيم. جمله‌اي که از گفتن آن به زندانيان و خانواده‌هايشان ابايي نداريد و بار‌ها گفته‌ايد که دليل زنداني ماندن اغلب ما اين است که هنوز آدم نشده‌ايم. نمي‌دانيم آيا وظيفه شما آدم کردن تعدادي زنداني سياسي است يا اجراي قانون. همچنين شما را به تامل در اين نکته فرا مي‌خوانيم که آيا دادستان بزرگ‌ترين شهر خاورميانه بايد از چنين ادبياتي در مواجهه با مردم استفاده کند، حتي اگر اين مردم، کساني باشند که به زعم شما خطاکارند؟ راستي خانواده‌هاي اين افراد به زعم شما خطاکار، چه گناهي کرده‌اند که بايد چنين ادبياتي را تحمل کنند؟

آقاي دادستان تهران

خيلي خوب شما را درک مي‌کنيم، وقتي در دفترتان نشسته‌ايد و تعدادي زن و مرد و کودک چشم به شما دارند تا شايد برگه‌هاي ملاقات حضوري‌شان را امضا کنيد يا مرخصي دو يا سه روزه به آن‌ها بدهيد. حتما در آن لحظات احساس بزرگي و مهم بودن مي‌کنيد!

الان بيش از يک سال است که از بزرگ و مهم شدن شما مي‌گذرد، يعني از زماني که مانع ملاقات حضوري زندانيان سياسي با خانواده‌هايشان و قطع تماس تلفني و استفاده از مرخصي آن‌ها شده‌ايد. با اين همه اين چند سطر را نه براي تقاضايي از شما که براي ثبت در تاريخ مي‌نويسيم، تاريخي که به زودي درباره ما و شما قضاوت خواهد کرد. هر چند به نظر مي‌رسد شما هم حافظه تاريخي ضعيفي داريد، چون کافي است چند پلک بزنيد و وضعيت روحي و رواني و اجتماعي کسي را که جانشين او شده‌ايد مرور کنيد. فکر نمي‌کنيم هيچ ايراني آزاده‌اي بخواهد، خود را جاي شما بگذارد و اگر شما هم ذره‌اي از عدالت بو برده‌ايد همين حال را پيدا مي‌کنيد.

جمعي از زندانيان بند ۳۵۰ زندان اوين


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration