The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

ما مادران پارک لاله، کشتارهاي دهه 60 و بخصوص کشتار دسته جمعي زندانيان سياسي در سال 67 را محکوم مي کنيم و همراه با مادران داغدار دادخواهيم!

مادران پارک لاله 28 مرداد 1390
ما مادران پارک لاله، کشتارهاي دهه 60 و بخصوص کشتار دسته جمعي زندانيان سياسي در سال 67 را محکوم مي کنيم و همراه با مادران داغدار دادخواهيم!

28 مرداد 1390

سالگرد کشتار دسته جمعي زندانيان سياسي سال 67 در شرايطي فرا مي رسد که خبر دهشتناک اين کشتار بيرحمانه در سرتاسر دنيا پخش شده و هر سال که مي گذرد پرده هاي به عمد کشيده شده بر روي جنايات دهه 60 کنار مي رود و شاهدان زنده از آن سال هاي قتل و جنايت، لب به سخن مي گشايند و گوشه هاي تاريک آن را آشکار مي کنند.
روايت سال 67 روايت شکنجه‌ها و شلاق‌ها و قساوت‌ها، روايت قطع شدن يک‌باره تمام ارتباط ها و ملاقات ها با بيرون و بعد روايت دادگاه‌هاي چند دقيقه‌اي که معمولا با يک سئوال و يک جواب و بدون هيچ‌گونه حق دفاع و وکيل، حتا براي برخي که مدت حکم زندان‌شان به پايان رسيده بود؛ با حکم قطعي و لازم الاجراي اعدام بدون حق اعتراض، روايت تجاوز به دختران، پيش از اعدام(براي اين که به زعم ايدئولوژي حاکم به بهشت نروند)، و روايت گورهاي دسته جمعي در کانال هاي بزرگ و بدون هيچ گونه حق مراسم و يا حتا نام و نشاني در جايي که امروز گلزار خاوران مي نامند و روايت ناپديد شدگان که هنوز هم چشم هاي مادراني را که تاب آورده اند به در دوخته است و ادامه همه اين قساوت و کشتار در قالب اعدام، قتل‌هاي زنجيره‌اي و کشتارها و سرکوب‌هاي ديگر تا امروز در برابر روايت مسلط ايستادگي مي کند و شانه به شانه مي رود تا هنگامه‌ دادرسي و روز رستاخيز مردم را دريابد. روايتي که قرار بود پنهان بماند ولي برخي زواياي آن به کمک افشاگري هاي آيت الله منتظري و برخي ديگر به کمک زندانيان آزاد شده که لب به سخن گشودند، آشکار شد. ولي هنوز بسياري گوشه‌هاي پنهان دارد که در زمان خود مورد بررسي و کنکاش قرار خواهد گرفت تا تمامي زواياي آن روشن شود.
يک روز اگر مي توانستند دلايل کناره‌گيري آيت الله منتطري از نيابت رهبري و جريان اعدام‌ها را وارونه جلوه داده و انکار کنند، امروز اما برخي از اعضاي طبقه حاکم نيز در برابر اين مقاومت تسليم شده‌اند و در منابع مختلف به اين کشتار داخلي و پاک سازي سياسي اعتراف مي کنند، باز اما آمران و عاملان آن که مرکب از هيأت حاکمه وقت بوده‌اند از روشن کردن آن سرباز مي زنند و از زير مسئوليت‌اش شانه خالي مي‌کنند.
آري هيأت حاکمه ديروز و امروز نظام با همدستي اي عامدانه، حمله مجاهدين را علت اصلي اين جنايت بي شرمانه قلمداد کردند و مي کنند، غافل از اينکه پرده ها کنار مي رود و حقايق آشکار مي شود و حال ما مي دانيم که برنامه ريزي براي اعدام هاي دسته جمعي زندانيان سياسي از سال 66 آغاز شده بود که با قبول آتش بس جنگ ايران و عراق و حمله مجاهدين، بهترين زمان و بهترين بهانه براي کشتار و حذف فيزيکي بهترين و پاک ترين و جسورترين انسان هاي آگاه کشورمان مهيا شد و اين جنايت ضد بشري در کم ترين زمان ممکن و با پليدي اي کم نظير به اجرا در آمد. جنايتي که هنوز شمار دقيق کشته شدگان اش معلوم نشده است، ولي آمارها از 5000 تا 12000 نفر را شامل مي شود و همگان مي دانند که اين کشتارها پس از آن نيز متوقف نشد و به اشکال مختلف تا به امروز ادامه دارد.
از اينجاست که حرکت خانواده‌هاي زندانيان سياسي شکل منسجم تري به خود مي گيرد. تحصن در برابر کاخ دادگستري، گردهمائي در برابر دادستاني، برگزاري مراسم براي دادن طوماري اعتراضي با 370 امضاء به کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، تماس با خارج از کشور، تماس با کميته‌هاي حقوق بشر و جامعه‌هاي دفاع از زندانيان سياسي و ... در اعتراض به چرايي و چگونگي "فاجعه ملي" ، که سرانجام به واکنش اروپائي‌ها و آمريکائي‌ها منجر مي‌شود. در 21 مهرماه، پارلمان اروپا با تصويب قطعنامه‌اي در مورد نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران، از دولت ايران مي‌خواهد که هيأتي به منظور بررسي وضعيت زندان‌ها عازم ايران شود. 18 آذرماه، پارلمان آلمان قطعنامه‌اي تصويب مي‌کند که در آن نقض حقوق بشر توسط جمهوري اسلامي به شدت مورد انتقاد قرار مي گيرد.
از مهرماه سال 1367 که کمابيش خبر کشتارها در ميان خانواده ها پخش شده بود، سيل نامه ها و شکايت هاي شفاهي و کتبي درباره موج کشتارها به سوي نماينده ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، گاليندوپل سرازير شد. او در سفري شش روزه به ايران، بيشترين زمان را به مذاکره با مقامات دولتي و کمترين زمان را براي ملاقات با خانواده ها و بازديد از زندان و خاوران اختصاص داد. در اين مدت خانواده ها هر روز جلوي مقر سازمان ملل تجمع مي کردند، شايد بتوانند با او ملاقاتي داشته باشند. هرچند جمهوري اسلامي حداکثر تلاش خود را کرد تا او به واقعيت ها دست نيابد، ولي آشکارا کميسيون حقوق بشر و سازمان ملل به مدارکي دست يافته بودند که متاسفانه اين مدارک جدي گرفته نشد و هنوز چرايي اين رفتار بر کسي روشن نيست؟! و آن چه اما در روند مسير دادخواهي تا امروز گذشته است، خبر از سکوت مجامع بين المللي در برابر اين جنايات عظيم مي‌دهد. جناياتي که به درستي و بر طبق همان قوانين بين المللي مصداق جنايت عليه بشريت است.
در طي اين سال ها، مادران و خانواده هاي داغدار تلاش هاي فردي و جمعي بسياري کردند تا پاسخي دريافت کنند. يکي از اين تلاش ها رفتن مداوم به خاوران است تا بتوانند اين سند جنايت کشتارهاي دهه 60 را حفظ کنند، هرچند خاوران بارها مورد حمله نيروهاي امنيتي قرار گرفته و خاکش با بلدوزر زير و رو شده و معلوم نيست آثاري از وجود کشته شدگان در آنجا باشد، ولي مادران همين بيابان خشک و بي آب و علف را دوست دارند زيرا مي دانند عزيزان دلبندشان به شنيع ترين شکل ممکن در آنجا دفن شده اند و بايد روزي پاسخي براي سوال هاي بي جواب شان بيابند. بدين منظور عليرغم تهديد و ارعاب هاي فراوان باز به خاوران مي روند، مراسم مي گيرند و تلاش مي کنند که ياد و خاطره عزيزان شان را زنده نگاه دارند تا روز پاسخ گويي فرا رسد.
اينک پس از گذشت ده سال و نقض گسترده و آشکار حقوق بشر در ايران، گزارشگر ويژه سازمان ملل براي بررسي وضعيت حقوق بشر انتخاب شده است. ما مادران پارک لاله از سازمان ملل و کميسيون حقوق بشر و ديگر نهادها و سازمان هاي بين المللي مي خواهيم که نقض حقوق بشر در ايران را جدي بگيرند و به تعهدات خود عمل کنند و عاقبت کار مانند زمان آقاي گاليندوپل نشود.
ما مادران پارک لاله، تا روشن نشدن تمام زواياي اين جنايات و محاکمه آمران و عاملان‌اش در دادگاه هاي مردمي و عادلانه به همراه تمامي خانواده‌هاي کشته شدگان فرياد بر مي‌آوريم سخن از بخشش بي معناست، زيرا تا به حال هيچ يک از سران جمهوري اسلامي به طور رسمي و علني در برابر مردم به اشتباه هاي خود اعتراف نکرده اند و پرونده‌ي کشتار بزرگ زندانيان سياسي ايران، پرونده‌اي گشوده است که بالاخره يک روز اين اسناد جنايت به دست مردم از تاريکخانه ها به خيابان ها و رسانه ها خواهد آمد و آن روز، روز دادخواهي است.

ما مي خواهيم بدانيم:
- چرا انسان هايي که حکم زندان داشتند، به جوخه هاي مرگ سپرده شدند؟

- چرا انسان هايي که براي حداقل خواسته خود به خيابان آمدند، کشته شدند؟

- چرا انسان ها براي بيان انديشه خود مورد بازخواست قرار مي گيرند، به زندان مي افتند، شکنجه و گاه اعدام مي شوند؟
و هزاران چراي ديگر که ما و تمامي مادران و خانواده هاي داغدار در سي و سه سال گذشته مي خواهيم بدانيم و تا زمان پاسخگويي دست از مبارزه نخواهيم کشيد و همچنان ايستاده ايم.
مادران پارک لاله

28 مرداد 1390

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration