The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

ضرورت همکاري مليت هاي ايران

صادق افروز

دوشنبه ۱۴ شهريور ۱٣۹۰ - ۵ سپتامبر ۲۰۱۱
دور جديد از حرکت اعتراضي مردم اروميه و تبريز در اعتراض به بي تفاوتي مقامات دست اندرکار جمهوري اسلامي نسبت به آينده درياچه اروميه ، و رويارويي آنها با ماشين سرکوب رژيم آيا مي تواند بازگشاينده معادله جديدي در رابطه بين جنبش انقلابي مردم ايران و رژيم سرکوبگر جمهوري اسلامي باشد ؟

در پي به اصطلاح انتخابات رياست جمهوري دهم ، هنگامي که احمدي نژاد کانديد مورد علاقه ولي فقيه در مقابل چشمان حيرت زده ميليون ها نفر مردم از صندوق آرا با آن وضعيت افتضاح بيرون کشيده شد ، خيابان هاي شهر هاي مرکزي ايران عرصه تظاهرات گسترده اي شد که به کشته شدن ، جراحت ، شکنجه و ازار و اذيت جسماني و رواني بسياري از مردم توسط ايادي رژيم منجر شد .ميليون ها نفر انساني که اميد داشتند اوضاع به شدت نابسامان اقتصادي و سياسي کشور بهبود يابد به خيابان ها ريختند . اين تجمعات اعتراضي که بصورت تظاهرات خياباني انجام مي شد اغلب در شهرهاي مرکزي و فارس نشين مشاهده شد .

اقليت هاي ملي در مناطق ترک نشين ، کردستان ، ترکمن صحرا و عرب نشين و بلوچستان که در طول سي و سه سال حاکميت جمهوري اسلامي تحت انواع واقسام تبعيضات نژادي و قومي بوده اند با جنبش سال ۱۳۸۸ ارتباط برقرار نکرده و به آن نپيوستند .اين نپيوستن دلائل گوناگوني داشت . اما مهمترين آن عدم اعتماد به رهبري بود که اين جنبش براي خود برگزيده بود يا خود را تحت حمايت از آن تعريف مي کرد . رهبري بارز اين جنبش ، يعني موسوي و کروبي و اکثر اعضاي تيم همکاري شان تجربه سال ها عضويت و شرکت در رژيم سرکوبگر جمهوري اسلامي را در پرونده خود داشتند .اين سرکوب ها بويژه در استان کردستان در سال هاي آغازين جمهوري اسلامي پرونده بسيار قطوري را تشکيل مي داد .براي مردم کرد اين سوال مطرح بود که چرا بايد از کانديدا يا رهبري حمايت کنند که ده سال حکومت اوليه جمهوري اسلامي ، يعني سال هاي خونين سرکوب عليه خلق کرد و ترکمن و عرب را سال هاي طلايي امام مي نامد .آنها بين خود و شعار هايي مثل “بسيجي واقعي همت بود و باکري ” يعني يک مشت پاسدار سرکوبگر و “يا حسين مير حسين ” هيچ وجه اشتراکي نمي ديدند .قرار گرفتن چنين رهبري ارتجاعي در راس جنبشي که بالقوه سرنگوني رژيم را مي خواست ، يک متحد بسيار نيرومند يعني مردم مناطق ملي را از معادله مبارزه با رژيم جمهوري اسلامي حذف کرد .اگر جنبش اعتراضي مردم در سال ۸۸ خود را به چنين رهبري محافظه کاري تسليم نمي کرد و اگر با ارائه برنامه هاي مترقي و انقلابي و دفاع از خواست هاي برحق مردم مناطق ملي و برابر دانستن همه خلق هاي ايران خود را در کنار اين مردم مي يافت ، امر سرکوب جنبش براي رژيم به اين آساني ها ميسر نمي شد .و چه بسا ابعاد مبارزات مردم گسترده تر مي شد و دوره هاي جديدي از مبارزه انقلابي را شاهد مي شديم .

با يک تاخير چند ماهه مردم کردستان در اعتراض به اعدام ۵ زنداني سياسي- فرزاد کمانگر معلم روستاهاي کردستان و يارانش – کردستان را در يک اعتصاب عمومي به خاموشي کشاندند . ولي چنين مبارزات ارزشمندي در يک هماهنگي با جنبش مردم در مناطق مرکزي ايران نبود .عدم هماهنگي بين مبارزات اقليت هاي ملي و مبارزات ضد استبدادي در کليت خود از دلائل بارز ناکامي جنبش سال ۸۸ بود .

اما جنبشي که عليه سياست هاي محيط زيست ويران کن رژيم در اروميه و تبريز براه افتاده مي تواند حمايت همه مردم ايران و بخصوص مردم مناطق مرکزي ايران را به خود جلب کند .دليل اول چنين حمايتي ،اهميت سراسري زندگي درياچه اروميه است .اهميت درياچه اروميه از مرزهاي آذربايجان فراتر مي رود .اگر اروميه بميرد و به بيابان نمک تبديل شود اثرات زيان بخش آن نه فقط در شهرهاي آذربايجان ، بلکه بر ديگر شهرهاي ايران در استان هاي گيلان و مازندران و البرز و مرکزي هم تاثيرات بسيار مخربي برجا خواهد گذاشت . دليل دوم شرکت مستقيم سپاه پاسداران در عمليات سد سازي بر روي رودخانه هايي است که آب درياچه اروميه را تامين مي کردند . از آنجايي که سپاه پاسداران با ساخت ۳۵ سد بر روي رودخانه هايي که آب درياچه را تامين مي کردند مهمترين عامل خشک شدن درياچه است ، مبارزه مردم براي باز گرداندن زندگي به درياچه خواه ناخواه به برخورد با سپاه سرکوبگر پاسداران منجر مي شود .چنين مبارزه اي بطور قطع از پشتيباني مردم ايران برخوردار خواهد شد . سرخوردگي از رهبران بي صلاحيت و سازشکار اصلاح طلب که در آستانه انتخابات مجلس همگي در جستجوي راه حلي براي سازش با دارو دسته ولي فقيه مي باشند در چنين موقعيتي به جداشدن هرچه بيشتر جنبش انقلابي از اين رهبري ارتجاعي منجر خواهد شد .محمد خاتمي رئيس جمهور سابق و تاج زاده از رهبران سبز از جمله اين رهبران هستند که در نوشته ها و سخنراني هايشان به ولي فقيه چشم و چراغ مي زنند . تاج زاده پس از کلي قر و غميش جلوي اصول گرايان سنتي مي گويد :”اين درحالي است که پاک ترين فرزندان امام و انقلاب در زندان به سر مي برند “.(۱) چنين رهبراني با چنين افاضاتي بيش از پيش از جنبش انقلابي که به زير کشيدن ولايت فقيه و پايان دادن به دستان غارتگر سپاه و بازار را مد نظر دارد فاصله مي گيرد .اين رهبران بويژه در مورد مسئله ملي مواضع بسيار نزديکي با همه جناح هاي ائتلاف حاکم در جمهوري اسلامي دارند و همگي از اعضاي بسيار فعال رژيم در سرکوب جنبش هاي ملي در ۱۰ سال اول اين حکومت هستند .

در تظاهراتي که ۵ شهريور در اروميه برگزار شد ،مردم با ذوق و شجاع اروميه در مقابله با سرکوبگران رژيم به ترکي شعار مي دادند :

ارومينه جان ورين

آرخي سالين

قلبينه درمان ورين


به اروميه جان بدهيد

رودخانه ها را باز کنيد

قلبش را درمان کنيد

براي متحد کردن صفوف مليت هاي گوناگون در ايران از فارس و بلوچ و ترک و عرب و آسوري و ارمني همه مان همصدا با هموطنان عزيز ترکمان يک صدا بايد اين شعار را به زبان ترکي تکرار کنيم .اگر بخواهيم جنبش ضد رژيم جمهوري اسلامي جان بگيرد بايد موانع و سد هاي پيشاروي آن را برداريم .اگر رودخانه هاي پرخروش جنبش کارگري و اقليت هاي ملي به بستر مبارزه ضد استبدادي همگاني عليه رژيم جمهوري اسلامي بريزند بديهي است که امواج چنين خروشي ، جمهوري اسلامي را با تمام يد و بيضايش با دشواري هاي عميق و پيش بيني نشده اي روبرو خواهد ساخت .

دوم سپتامبر ۲۰۱۱


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration