The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

براي انتخابات آزاد، عليه انتخابات فرمايشي

بيانيه کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

انتخابات مجلس نهم در شرائطي فرا مي‌رسد که جامعه ما سال‌هاست مبارزه عليه حکومت را پشت سر گذاشته است. بزرگ‌ترين جنبش اعتراضي مردم در طول حيات جمهوري اسلامي، در دو سال گذشته، در برابر استبداد برخاسته و حکومت جمهوري اسلامي تنها با استقرار گسترده نيروهاي سرکوب خود در خيابانها و کشتار، زندان، شکنجه، تجاوز و اعدام توانسته است، فعلا آن را مهار کند. هنوز هم زندان‌ها مملو از فعالان سياسي، مطبوعاتي و جنبش‌هاي اجتماعي است. حتي دو کانديداي مورد تائيد شوراي نگهبان، آقايان مير حسين موسوي و مهدي کروبي براي انتخابات رياست جمهوري دوره دهم، به جرم اعتراض به تقلب در خانه‌هاي خود حبس شده و بسياري از کادرهايي که در ستادهاي انتخاباتي آنها فعاليت داشتند، به دليل مخالفت با نتايج انتخابات، بازداشت، شکنجه و به زندان‌هاي سنگين محکوم شده اند.
ما در جريان انتخابات مجلس هشتم اعلام کرديم که جمهوري اسلامي همواره تلاش نموده است تا با محروم نمودن دگرانديشان و به ويژه نيروهاي چپ و دموکرات و سکولار جامعه، حق انتخاب را به درون حکومت، محدود کند. تاکيد نموديم که در قاموس اين نظام، نظر و راي مردم تا آنجا اهميت دارد که به نفع صاحبان قدرت به صندوق‌هاي راي ريخته شود. گفتيم که اين حکومت تحمل آن را ندارد که حتي راي مردم در محدوده خود طرفداران نظام حاکم نيز اثرگذار باشد. توجه داديم که بسته تر شدن اين دايره نشانگر هراس حکومت از دخالت مردم، حتي در محدوده جابجا کردن مهره در درون حکومت است. در جريان انتخابات مجلس هشتم و به خصوص در رسوائي تقلب آشکار در انتخابات دورۀ دهم رياست جمهوري، براي بخش هر چه وسيع‌تري از مردم اثبات شد که جمهوري اسلامي و در راس آن ولي فقيه راي مردم را تا آن جا قابل قبول مي‌داند که در تائيد دستگاه ولايت و جناح مسلط به صندوق‌ها ريخته شود. هرگاه اين راي تابع راي "رهبري" و در تائيد نظر جناح مسلط نباشد، صندوق راي به کنار نهاده مي شود و پاسخ "راي من کو" با ضرب و شتم و کشتار در خيابان ها، و غل و زنجير و زندان داده مي‌شود.
انتخابات در جمهوري اسلامي از ابتدا تا کنون غير آزاد و گزينشي بوده است. يعني تا کنون حق انتخاب شدن، حق سخن گفتن، حق نوشتن و انتشار آن، حق داشتن روزنامه و نشريه، حق فعاليت احزاب سياسي و نهادهاي مدني، حق استفاده برابر از رسانه‌هاي عمومي براي مخالفان حکومت، وجود نداشته است. اگر از نخستين انتخابات بگذريم که در آن تا حدي امکان شرکت جريانات مخالف وجود داشت، در ساير انتخابات، اين حق لگدمال شده و حداکثر، امکان رقابت جناح‌هاي درون حکومت براي حضور در نهادهايي مثل مجلس و رياست جمهوري وجود داشته است. اما از انتخابات مجلس هفتم بدين سو، دامنه اين رقابت‌ها، زير تيغ نظارت استصوابي شوراي نگهبان، تنگ‌تر شد. انتخابات مجلس هشتم، به لحاظ تنگ نظري و فضاي ضد دموکراتيک حاکم بر آن، گوي سبقت را از ديگر دوره‌ها ربود. دخالت در انتخابات و فرمايشي کردن کامل آن، در جريان انتخابات رياست جمهوري گذشته با تقلب علني و راي‌سازي براي احمدي نژاد تکميل شد و انتخابات به مضحکه‌اي در ابعاد توده‌اي بدل شد و براي بسياري از کادرها و مسئولان سابق حکومت نيز زير سئوال رفت. اگر در دوره‌هاي پيشين، به دليل رقابت و نظارت جناح‌هاي حکومتي تقلب و راي‌سازي به شکل علني دشوار بود، در انتخابات رياست جمهوري دهم، تقلب آشکار چهره و خصلت اصلي انتخابات را ساخت. دستکاري در آراء، آن قدر آشکار و علني صورت گرفت که نتايج انتخابات پيش از شمارش آراء توسط جناح مسلط اعلام شد و ولي فقيه قبل از پايان مهلت رسمي انتخابات، احمدي نژاد را برنده آن معرفي نمود.
اکنون جمهوري اسلامي در آستانه انتخاباتي ديگر قرار گرفته است. اگر تا ديروز مردم را براي مشارکت در انتخابات گزينشي و تحت کنترل خود تشويق مي‌نمود، امروز، در نتيجه تجربه انتخابات رياست جمهوري پيشين و حوادث بعد از آن، به شدت از حضور مردم در صحنه سياسي کشور بيمناک است. اين در حالي است که رژيم بيش از هر زماني نيازمند نمايش مشروعيت مردمي است. اما لازمه اين نمايش، باز کردن محدود فضاي سياسي و ايجاد امکان و انگيزه براي دخالت بخش‌هايي از مردم در انتخابات است. امري که حکومت نه مي خواهد و نه مي‌تواند بدان عمل کند. از يک سو به گرم کردن تنور انتخابات نياز دارد، از سوي ديگر هرگونه گشايشي در فضاي سياسي را تهديدي عليه موجوديت خود مي بيند. کابوس جنبش اعتراضي دو سال گذشته بر ذهن و عمل حکومت سايه انداخته است. اوضاع دروني حکومت آشفته و درهم ريخته است. حذف اصلاح طلبان از حکومت با قهر و خشونت عملي شده است، اما سرکوب جنبش و يورش به نهادهاي مدني، حبس و زندان فعالان جنبش‌هاي اجتماعي، محاکمه اصلاح طلبان و اعلام انحلال احزاب آنان، امنيت حکومت را تامين ننموده و جناح مسلط حکومت را يک پارچه نکرده است، بر عکس، شکاف‌هاي درون آن را آشکارتر ساخته و کشمکش بين باندهاي قدرت را تشديد نموده است. اين بار «جريان انحرافي» از درون «ذوب شدگان در ولايت» سر برآورده است. جنگ مغلوبه بر سر تقسيم قدرت ماه ها قبل از انتخابات در درون حکومت آغاز شده است.
اوضاع منطقه و سرنگوني ديکتاتورها يکي پس از ديگري نيز، عامل فشار ديگري بر حکومت است. از سوئي جمهوري اسلامي به چشم خود مي‌بيند که تيز کردن تيغ سرکوب در هيچ کدام از اين کشورها پاسخ نداده و به ناگزير حکومت‌هاي سرکوبگر وادار به عقب نشيني و از قدرت به زير کشيده شده‌اند. از سوي ديگر مي‌داند که با هر عقب نشيني ممکن است کنترل بر جامعه را از دست بدهد و با جنبش ديگر و قدرتمندتري مواجه شود. جمهوري اسلامي امروز بيش از هر زمان ديگري هم در عرصه داخلي و هم در عرصه بين‌المللي تضعيف شده است.
انتخابات مجلس نهم با شرائطي که بر جامعه ما حاکم است، هيچ رنگ و بوئي از انتخاب ندارد. سرنوشت آن هم اکنون در جنگ و دعواهاي پنهان درون باندهاي قدرت در پشت صحنه تعيين مي‌شود. مردم کشور ما طي ماه‌هاي اخير شاهد بخشي از اين کشمکش‌ها براي تقسيم کرسي‌هاي مجلس بعدي بوده‌اند. سردمداران جمهوري اسلامي در حالي که هر مخالفي را به بند مي کشند، دهان روزنامه نگاران را مي بندند، فعالان جنبش کارگري، زنان، دانشجويان و ... را بازداشت و شکنجه مي کنند، در تدارک نمايشي هستند که خود تنها بازيگران آن هستند و از همين حالا قرار است که از صندوق‌هاي راي‌گيري تنها خود آن ها بيرون بيايند. آن ها از مردم مي خواهند تا با راي خود براي متقلبان، آدمکشان، شکنجه‌گران و تجاوزگران به حقوق مردم مشروعيت فراهم کنند.
ما بارها گفته‌ايم که در يک جامعه آزاد، حکومت ها تابع راي مردم و پاسخگو به مردم هستند و انتخابات مهم ترين وسيله براي دخالت مردم در سرنوشت کشور و جابه جائي قدرت در دست نيروهاي مختلف در جامعه است. در کشور ما همواره اين حکومت‌ها بوده‌اند که بر بالاي سر صندوق‌ها ايستاده و با کنترل بر آنها، راي مردم را ناديده گرفته‌اند. در جمهوري اسلامي با لغو حق انتخاب شدن و محدود نمودن آن به وابستگان به قدرت، عملا امکان دخالت آراء مردم در تحولات سياسي محدود و محدودتر شده و دست آخر در جريان انتخابات رياست جمهوري دهم به کلي منتفي گشته است. انتخابات مجلس نهم نمايشي ترين انتخابات جمهوري اسلامي است.
سازمان ما، بيش از سه دهه است که براي استقرار آزادي و دمکراسي و تامين حق حاکميت مردم مبارزه مي‌کند. در اين راه ما همواره خواستار تامين حق انتخاب شدن و انتخاب کردن براي همه شهروندان کشور فارغ از مذهب، مليت و يا جنسيت آنان بوده‌ايم. ما خواستار پايان دادن به نقض حقوق اساسي مردم، به رسميت شناختن حقوق سياسي و اجتماعي همه شهروندان کشور، برگزاري انتخابات آزاد و تبعيت حکومت از راي آزادانه مردم هستيم و همه نيروهاي آزاديخواه را به مشارکت در پيکار عليه تعرض حکومت به حقوق و آزادي‌هاي مردم و دفاع از حق انتخاب آزادانه شهروندان کشور فرا مي‌خوانيم.
امروز عموم جريانات سياسي آزاديخواه در داخل و خارج کشور اين انتخابات را مضحکه دانسته و آن را نفي مي‌کنند، حتي برخي از نيروهاي اصلاح طلب، که در حکومت و پيرامون آن بوده‌اند نيز نمي‌خواهند هيزم تنوري باشند که آتش معرکه انتخابات فرمايشي جناح ولايت فقيه را شعله ور مي‌سازد. اهميت دارد که جريانات سياسي که از امکان حرکت مشترک برخوردارند، متحدا با اتخاذ سياست و اقدام مشترک براي تامين شرايط يک انتخابات آزاد، با دعوت مردم به عدم حضور پاي صندوق‌هاي راي، عليه انتخابات فرمايشي مجلس نهم مبارزه کنند.
همگام با نزديک شدن انتخابات، برخي نيروها و جريانات، با ناديده گرفتن شرايط حاکم بر انتخابات دعوت به مشارکت در آن مي‌کنند. در حالي که بخش بزرگي از فعالان سياسي شرکت در انتخاباتي را که زير سرنيزه سرکوب و با مهره چيني حکومت برگزار مي شود، ناممکن و مردود و آب ريختن در آسياب استبداد مي‌دانند. تنها راه شکستن سد سرکوب حکومت جمهوري اسلامي و تامين شرايط برگزاري يک انتخابات آزاد، از جمله آزادي زندانيان سياسي، آزادي احزاب، مطبوعات و ... فشرده تر نمودن صفوف اپوزيسيون و وادار نمودن حکومت به تمکين بر خواست هاي جنبش مردم است.
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران بر اين باور است که حکومت بيش از هر زماني بقاي خود را در شرکت وسيع اما کنترل شده مردم در انتخابات مي‌بيند. شرکت در انتخابات و راي دادن به کانديداهائي که عموما از مريدان حلقه به گوش "رهبر" اند، تنها به سود دستگاه ولايت و دار و دسته اصولگرايان مردم‌ستيز است. از اين رو ما خلوت نگهداشتن حوزه‌هاي راي‌گيري را به سود آزادي و به سود حاکميت مردم و به زيان استبداد مي‌دانيم. ما در اين کارزار، دست همه جريانات سياسي و فعالان آزاديخواه را براي دامن زدن به افشاي انتخابات فرمايشي مجلس نهم به گرمي مي‌فشاريم و از هر ايده و پيشنهادي در دفاع از انتخابات آزاد استقبال مي‌نمائيم. امروز بيش از هر زماني براي زمين‌گير کردن استبداد موظفيم دست در دست هم و در صف مشترک فريادمان را عليه انتخابات فرمايشي مجلس نهم و براي آزادي و دموکراسي پرطنين کنيم
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
جمعه 18 شهريور 1390 برابر نهم سپتامبر 2011

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration