The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

آذربايجان اوياخدي – اطلا عيه شماره ۲ «دمکرات‌هاي چپ تبريز»

دمکرات‌هاي چپ تبريز ۱۹/۰۶/۱۳۹۰


آذربايجان اوياخدي – اطلا عيه شماره ۲ «دمکرات‌هاي چپ تبريز»

بار ديگر فلکه آبرسان معيادگاه آزاديخواهان و هويت طلبان تبريزي به همراه خيابانهاي اصلي شهر بويژه وليعصر، ايل‌گلي، ساعت قاباغي، مارالان، باغميشه، نصف‌راه، آزادي، گلگشت، زعفرانيه، منظريه، ۴۰ متري و ديگر محلات حاشيه‌اي، به صحنه باشکوهي از همبستگي ملي تبريزيان مبدل شد. اين بار پيروزي تيم فوتبال تراکتورسازي تبريز بر استقلال تهران زمينه‌ساز اين همبستگي و برپايي ميتينگ ورزشي- سياسي هزاران نفر از اهالي شهر بود.

به دنبال فراخوان گروههاي سياسي و ورزشي براي اعتراض به سياستهاي ويرانگر رژيم در مورد درياچه اروميه، از ساعتها قبل از شروع مسابقه فوتبال، هيجان و انتظار در سيماي شهر مشهود بود. گويي هزاران نفر منتظر خبر از استاديوم آزادي تهران بودند تا فرياد دادخواهي خود را در غريو شادي بر سر ديکتاتوري بکشند و نداي مظلوميت درياچه اروميه را به گوش مسببين نابودي آن برسانند. “ارومو گلي جان ورير، مجلس اونون قتلينه فرمان ورير (درياچه اروميه در حال احتضار است؛ مجلس هم فرمان قتلش را صادر مي‌کند) – آذربايجان وار اولسون، ايسته‌ميين کور اولسون(آذربايجان زنده باد، بدخواهانش کور باد) از جمله شعارهاي اصلي بود که فضاي شهر را به همراه بوق شادي اتومبيلهايي که ساعتها در سنگيني ترافيک خيابانهاي شهر در حرکتي آرام بودند، پر مي‌کرد.

مطلع شدن مردم از ضرب و شتم و دستگيري دهها تن از هواداران تراکتور در استاديوم آزادي تهران و برخورد نيروي سرکوبگر رژيم بويژه بعد از ساعت ۱۲ شب با تظاهرکنندگان تبريزي، جشن شادماني را به تظاهرات سياسي بر عليه سرکوبگران و گزمگان رژيم تبديل کرد. پرتاب گاز اشک‌آور، تيراندازي براي مرعوب کردن تظاهر‌کنندگان و تعقيب و گريز در کوچه و پس کوچه‌ها براي دستگيري فعالين، با شعار “بي شرف، بي‌شرف” و “مرگ بر ديکتاتور” جوانان و مردم قهرمان تبريز خطاب به سرکوبگران روبرو شد. در برخي از محلات بويژه در محلات حاشيه‌اي شهر از جمله ۴۰ متري که خواستگاه اجتماعي تعداد زيادي از فعالين هويت طلب و زحمتکشان تبريزيست، برخورد نيروي سرکوب و لباس شخصي‌ها شديد بود. علاوه بر آن، چهارراه آبرسان، مارالان و محدوده باغميشه نيز شاهد درگيري مردم با پليس و لباس‌شخصي‌ها بود که به ضرب و شتم و دستگيري تعدادي از تظاهر‌کنندگان منجر گرديد.

مهمترين ويژگي ميتينگ ورزشي- سياسي مردم تبريز، شرکت وسيع و فراگير مردم از يک طرف و سمت و سوي محتوايي شعارها بعد از برخورد وحشيانه پليس از طرف ديگر بود. گويي همه تبريزيان در فکر خلق ۲۹ بهمن ديگري بودند.

حرکت مردم بر بستر يک رويداد ورزشي و تبديل آن به ميتينگ سياسي بر عليه رژيم نشان داد که تبريز نيز همچون ساير شهرهاي ايران آبستن تبديل هر گونه تجمع مردمي به يک حرکت اعتراض سياسي بر عليه ديکتاتوري است و حرکت از منظر مطالبات ملي- قومي در حال حاضر بعنوان يک پارامتر تعيين کننده در مبارزات ضد ديکتاتوري و برابري طلبي ملي مردم آذربايجان عمل مي‌کند. اين وضعيت سياسي تلفيقي هدفمند از موضوعات اجتماعي با مطالبات دمکراتيک حول مسائل ملي و خواست‌هاي سياسي را به نمايش مي‌گذارد و بي‌شک در آينده نزديک نيز به نفع مطالبات ملي- دمکراتيک و سياسي مردم آذربايجان جهتگيري بيشتري خواهد کرد.

اين حرکت همچنين نشان داد که زمينه‌هاي عيني فرارويي شعارهاي ملي‌گرايانه به شعارهاي آزاديخواهانه و دمکراتيک بنحوي که بتواند بيشترين طيف‌هاي اجتماعي را با خود همراه کند، در حرکت ملي- دمکراتيک مردم آذربايجان وجود دارد و وظيفه فعالين ملي و دمکرات‌هاي آذربايجانيست که هوشمندانه و با شناخت ترفندهاي مسئولان سياسي امنيتي رژيم و به دور از هرگونه رفتارهاي گروه‌گرايانه و طرح شعارهاي انحرافي، به تقويت اين روند همبستگي حول مطالبات ملي- دمکراتيک و ضد ديکتاتوري بپردازند.

مديريت سياسي و امنيتي رژيم بخوبي درک کرده است که اگر طرح مطالبات ملي- دمکراتيک و سياسي به ويژگي تجمعات اجتماعي و ورزشي مردم آذربايجان تبديل شود، حرکت مردم آذربايجان به جنبش سراسري مردم ايران گره خواهد خورد و درست به همين دليل است که دست پيش مي‌گيرند تا پس نيفتند. اگر سياست رژيم در جريان قيام خرداد سال ۸۵ مردم آذربايجان در اعتراض به تحقير ترک‌هاي آذري از سوي روزنامه ايران، موج‌سواري و در دست گرفتن هدايت حرکت اعتراضي مردم بويژه در شهرهاي کوچک بود و در اين راستا در خيلي از مناطق خود افراد مسئول محلي رژيم پيشاپيش معترضين حرکت مي‌کردند تا رشته کارها از دست نرود، امروز نيز بنظر مي‌رسد که سياست فوتبالي کردن صرف حرکت اعتراضي ترک‌هاي آذري رويکرد راهبردي ارگانهاي سياسي امنيتي رژيم باشد. در اين راستاست که بلافاصله بعد از حرکت اعتراضي مردم تبريز، استانداري آذربايجان‌شرقي که معاونت سياسي – امنيتي آن طراحي سياستها و برنامه‌هاي سرکوب مردم معترض و ابلاغ آن را به نيروهاي عملياتي بر عهده دارد به يکباره طرفدار فوتبال مي‌شود و جناب استاندار در پيامي پيروزي تيم فوتبال تراکتورسازي بر استقلال تهران را به مردم آذربايجان تبريک مي‌گويد و ضمن تاکيد بر “حمايت مديريت استان از تيم‌هاي ليگ برتري خصوصا تراکتورسازي”، اين تيم را ”نماد فرهنگ، اخلاق و شور و نشاط آذربايجان شرقي” مي‌داند. اين برخورد، تظاهر بارز سياست مزورانه و يک بام و دو هوا رژيم است که از يک طرف جشن شادي طرفداران و دوستداران تيم فوتبال تراکتورسازي را به وحشيانه‌ترين شکل سرکوب مي‌کند، فعالين آن را دستگير و مورد ضرب و شتم قرار مي‌دهد، محدوديتهاي ويژه‌اي را به انحاي مختلف بر حضور بيشمار طرفداران اين تيم در استاديوم‌ها برقرار مي‌سازد و از طرف ديگر بر حمايت خود از تراکتورسازي بعنوان “نماد فرهنگ، اخلاق و شور و نشاط آذربايجان شرقي” تاکيد مي‌ورزد.

“دمکرات‌هاي چپ تبريز” بعنوان بخشي از دمکرات‌هاي چپ آذربايجان ايران ضمن حمايت از هر گونه حرکت اجتماعي و سياسي حول مطالبات ملي- دمکراتيک مردم آذربايجان و همراهي فعال با برادران و خواهران خود، فعالين ملي، آزاديخواهان، نهادهاي مدني و گروههاي ورزشي- فرهنگي آذربايجاني را به هوشياري در برابر دسيسه‌هاي رژيم فرا مي‌خواند و بر اين موضوع تاکيد مي‌کند که مجموعه قراين از عزم ارگانهاي سياسي- امنيتي رژيم به اعمال اهرم‌هاي کنترلي بيشتر در راستاي فوتبالي کردن صرف جنبش اعتراضي مردم آذربايجان حکايت دارد. براي خنثي کردن اين دسيسه رژيم، بايد با تاکيد بر موضوعات فراگير اجتماعي و سياسي روز آذربايجان و ايران، زمينه‌هاي حضور طيف‌هاي اجتماعي ديگر و پيوند مطالبات سياسي و ملي آذربايجان با مبارزات ضدديکتاتوري مردم ساير نقاط کشور را فراهم ساخت. چرا که رهايي از يوغ ستم ملي و ديکتاتوري سياسي- مذهبي حاکم، تنها با همبستگي ملي و رزم مشترک بر عليه بنيانهاي ساختاري رژيم امکانپذير است.

دمکرات‌هاي چپ تبريز

۱۹/۰۶/۱۳۹۰

انتشار: سايت آذربايجان http://www.azer-online.com


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration