The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

به نام مردم، به کام «امپرياليسم

ناهيد خيرابي

به نام مردم، به کام «امپرياليسم»
پاسخ به مقاله نوشين احمدي خراساني
ناهيد خيرابي

• جهان در فقر و نکبت، در آتش و خون مي سوزد و آن وقت ما بزرگ منشانه سري تکان مي دهيم و مي گوئيم «امپرياليسم» وجود ندارد! و مشکلات ناشي از «باز توليد گفتمان امپرياليسم» است! ...سه‌شنبه ۲۲ شهريور ۱٣۹۰

پاسخ به مقاله «جنبش هاي اجتماعي، مداخله نظامي و گفتمان امپرياليسم» نوشته دوست گرامي نوشين احمدي خراساني ترجيح من نبود، زيرا در صورت کج فهمي ممکن است نفاق آفرين باشد و من به دنبال اتحادم نه نفاق. به هر رو ناگزير به بخش هايي از نوشتار مي پردازم ولي به دلايلي از ورود به بخش فعالان زن خارج و داخل خودداري مي کنم.
يکي از اهداف اصلي مقاله خانم احمدي خراساني نفي «امپرياليسم» است، ولي خانم احمدي خراساني آيا هنوز بعد از اين که بحث «بازار آزاد» و «دموکراسي بازار» از سوي خود سوداگران هم زير سئوال رفته و خود آن¬ها همانند بحران هاي ساختاري گذشته آمريکا با استفاده از نظريه هاي اقتصادي مارکس و با محدود کردن بازار آزاد و کنترل بانک ها و وال استريت، اعتراف به لجام گسيختگي بيش از حد و فريبکاري انحصارات سرمايه با هدف سود بيش¬تر کرده اند، باز هم حاشاي وجود امپرياليسم و نديدن اين واقعيت هاي مشهود مي تواند ناشي از آگاهي و صداقت باشد؟!
چرا نمي بينيد که انحصارات سرمايه در جهان با انگيزه ثروت سازي خصوصي چه به روز اقتصاد جهاني در ارتباط با دلار آمريکا آورده اند؟!
آيا بحران عمدتاً اقتصادي و در نتيجه آن سياسي در کشورهاي اتحاديه اروپا را نمي بينيد؟
آيا از آنچه که در يونان، اسپانيا، ايتاليا و حتي خود کشورهاي محوري اتحاديه اروپا مي گذرد بي اطلاع هستيد؟
چطور چشم خود را به روي اين همه درد مي بنديد؟ پس اين ها همه اگر نتيجه نظام امپرياليستي نيست از چيست؟
ايشان مي نويسند: «زماني نه چندان دور، شعار ضديت و دشمني با امپرياليسم ملت هاي منطقه و..، را در برابر نيروهاي خارجي متحد مي کرد و انقلاب هاي ضداستعماري ، انقلاب هاي رهايي بخش تلقي مي شدند، اما تحولات جهاني و نيز تجربه هاي تلخ و… در برخي از اين کشورها… نسل هاي جوان اين جوامع را نسبت به ان شعارهاي کلاسيک ضدامپرياليستي و... عميقاً دچار ترديد کرده و رويکرد متفاوتي را… رقم زده است. غليظ ترين اين رويکرد، همکاري انقلابيون ليبي با کشورهاي قدرتمند عربي براي رهايي از شر رژيم ديکتاتوري قذافي است و رقيق ترين نمونه آن نيز شعار «اوباما، يابا اونا، يا باما» در جنش سبز ايران بود.»
۱- خانم احمدي خراساني لطفاً دست از کلي گويي برداريد و بفرمائيد منظور شما از تجربيات تلخ حاصل از انقلاب هاي ضداستعماري چيست و کدام کشورها مورد نظر شماست؟
۲- تاريخ، اصلاً زندگي محل تجربه و يادگيري است و هر نسل ملهم از تجربه نسل هاي قبل از خود بعلاوه بهره گيري از تحولات و پيش رفت هاي زمان خود است که کامل مي شود بايد يادآور شوم که تأکيد روي جوانان خود ترفنديست براي گسست نسل ها و سوء استفاده از اين گسست.
٣- «امپرياليسم» يک واقعيت عيني است که آثار آن در گوشه گوشه جهان مشهود است. و با «کلاسيک» خواندن اين عينيت مشهود نمي توانيد آن را به تاريخ حواله کنيد.
۴- «غليظ»، «رقيق»، در استفاده نادرست از اين دو واژه بگذريم. خانم احمدي خراساني ظاهراً از آنچه که بيش از ۶ ماه است در کشور ليبي مي گذرد بي اطلاع هستند.
ايشان تجاوز ناتو، حامي و پشتيبان به اصطلاح «منافع ملي» «امپرياليسم» آمريکا و اروپائيش را به ليبي رويکرد مدرن و متفاوت دانسته و از آن به عنوان آلترناتيو در برابر انقلاب¬هاي رهايي بخش و ضد امپرياليستي دوران جنگ سرد استقبال مي کنند! ايشان با تکرار شعار «اوباما، يا با اونا، يا با ما» در واقع با آقاي «توني بلر» که گفته است نوبت حمله نظامي به ايران هم فرا مي رسد، هم راه شده و از جانب به اصطلاح جنبش سبز نادانسته به امپرياليسم چراغ سبز مي دهند!
۵- خانم احمدي خراساني آيا ريختن هزاران بمب بر روي تأسيسات نفتي، صنعتي، جاده ها، پل ها ... و ويران کردن تأسيسات زيربنايي ملت ليبي و کشتار صدها تن از مردم غيرنظامي اين کشور در نتيجه بمباران هاي ناتو را شما کمک به انقلابيون ليبي مي دانيد؟!
آيا نمي دانيد که «شوراي موقت گذار» که ماه هاست در غرب تشکيل شده است از چه ترکيب سياسي برخوردار است؟
همچنين آيا نمي دانيد که شورشيان و يا مخالفين قذافي ديکتاتور از چه ترکيبي برخوردارند؟
در اين که قذافي ديکتاتوري خشن و جديداً هم روي کرده به آمريکا و متحدانش بود، شکي نيست، همچنين شکي نيست که مردم ليبي مانند ديگر ملت هاي خاورميانه از نبود آزادي و عدالت اقتصادي و اجتماعي در رنج هستند، ولي شورشيان و يا مخالفين قذافي غير از مردم، از القاعده، سلطنت طلبان و مقامات سابق حکومت ليبي هستند و وزن اين سه بخش آخر در اين ترکيب بيش تر است. «در شوراي گذار» هم که سعي مي شود به عنوان دولت جايگزين، جا زده شود، باز هم ترکيب به همان منوال گروه شورشيان بوده و وزن اشخاص ناشناخته، نمايندگان القاعده، سلطنت طلبان و مقامات سابق حکومت قذافي در اين ترکيب سنگين تر است. مثلاً فرمانده کل نيروهاي ارتش شورشي در طرابلس «عبدالحکيم بلهاري» است که رهبر نيروهاي «گروه جهاد اسلامي ليبي» و از سران اسلام گرايان افراطي منسوب به القاعده است!
خانم احمدي خراساني آيا با اين وجود باز هم تجاوز ناتو به ليبي را کمک به انقلابيون آن کشور و يا رويکرد متفاوت «غليظ» تر مي دانيد؟
افغانستان ۱۰ سال است که به جرم «تروريسم بين المللي» و به جرم وجود طالبان، از سوي همين امپرياليست ها به سرکردگي انحصارات سرمايه آمريکا خرد مي شود، تکه تکه مي شود، مي سوزد و فرياد خونبارش در ميان غرش هواپيماهاي بي سرنشين آمريکا به گوش ما نمي رسد!
عراق به بهانه کذب وجود سلاح هاي کشتار جمعي مورد هجوم آمريکا و همدستانش قرار مي گيرد، مردم ابتدا با امپرياليسم نشناختن آمريکا پايکوبي و رقص مي کنند (همانگونه که فعلاً در ليبي!) و رقصان به سوي ويراني و کشتار مي روند (اين البته ديکتاتور بودن صدام دست نشانده خود امپرياليست ها را نفي نمي کند) و بعد خود آمريکا اعتراف مي کند که اشتباه کرده، جورج بوش مي گويد اطلاعات غللط به او داده شده! عجب! اطلاعات غلط به ابر مردان سرمايه، به امپرياليسم قدر قدرت؟!
جهان در فقر و نکبت، در آتش و خون مي سوزد و آن وقت ما بزرگ منشانه سري تکان مي دهيم و مي گوئيم «امپرياليسم» وجود ندارد! و مشکلات ناشي از «باز توليد گفتمان امپرياليسم» است!
خانم احمدي خراساني آيا نمي دانيد که تروريسم به طور اعم نتيجه ساليان فقر و تحقيري است که به انحاي مختلف از سوي همين سوداگران سرمايه و يا امپرياليسم به کمک ديکتاتور هاي همدستشان به ملت هاي جهان تحميل شده است، اين سر بر آوردن خشمي ناآگاه و مستأصل است که مي سوزد و مي سوزاند به دست امپرياليسم ها بهانه مي دهد تا باز هم تجاوز کنند و باز هم، امپرياليسم آمريکا و متحدان اروپائيش حتي به مردم خود ها رحم نمي کنند و آن ها هم تحت استثمار نظام خود هستند.
ايشان باز هم در رد وجود «امپرياليسم» مي نويسند: «باز توليد گفتمان کلاسيک «امپرياليسم»، که... ناکارآمد است: به دليل آن که جنبش هاي اجتماعي را در برابر «امکانات و فرصت ها» خلع سلاح مي کند و جنبش ها هر روز منزوي تر مي شوند».
پس به اين ترتيب وجود «امپرياليسم» را ظاهراً باور دارند و فقط نگران اين هستند که جنبش ها با شناخت استعمار و استثمار «امپرياليسم» از پناه بردن به دامان «امپرياليسم» و يا به قول شما از «بهره بردن» از آمريکا و متحدينش منصرف شده و مثلاً منزوي شوند.
۶- خانم احمدي خراساني دليل سوم خود در مخالفت با «گفتمان امپرياليسم» را اين گونه مطرح مي کنند: «… شرايط کنوني در منظقه نشان مي دهد که در دوره هاي ضعف و خاموشي جنبش هاي اجتماعي است ک بايد انتظار جنگ و مداخله نظامي را داشت…» و با اين باور تجاوز ناتو و يا سران کشورهاي «امپرياليستي» را نفي مي-کنند!
۷- خانم احمدي خراساني «آرمان» را يک «افسون» مي دانند و در بخشي از مقاله خود سعي در آرمان زدايي از جوامع و جنبش هاي اجتماعي دارند. يعني ايشان هم، به نان به نرخ روز خورها و در لحظه و به هر قيمتي خوش باش ها باور دارند؟!
دوست گرامي آرمان يعني هدف، رويا، آرزو و انسان بي آرمان يعني انسان «بي همه چيز». آخر جنبش بي آرمان مگر مي شود؟!
٨- و اما درباره «جنبش زنان ايران: اين حرکت البته مهم و مفيد، اگر جنبش هم محسوب شود، فقط خواسته هاي قشر متوسط بالاي زنان را نمايندگي مي کند، که خوب اين هم بسيار ارزشمند است ولي همانطور که قبلاً هم مطرح کرده ام، جنبش زنان در صورتي موفق خواهد بود که خواست هاي زنان طبقه کارگر به معناي اعم آن، يعني کارگران صنعتي، آموزگاران، پرستاران، زنان متخصص شاغل، کارمندان و همه کساني را که نيروي کار يدي و فکري خود را مي فروشند هم نمايندگي کند.
و در پايان، خانم نوشين احمد خراساني لطفاً يک لحظه تصور کنيد که در زير بمباران بي¬امان امپرياليست ها قرار داريم، چيزي که توني بلر در روزهاي اخير وقيحانه زمزمه آن را کرد و به قول شما رو کرد به «رويکرد متفاوت غليظ آن در ليبي و رقيق آن هم در ايران»، براي ايران.
آيا در ميانه آتش و خون عزيزانتان باز هم دم از «غليظ» و «رقيق» خواهيد زد؟!
هر چند در چنان وضعي ما به راحتي به خانه اصلي امان پناه خواهيم برد و به عنوان پژوهشگر در يکي از دانشگاه¬هاي آمريکا و يا متحدينش به تئوري سازي خواهيم پرداخت!
پس لطفاً از حساب توده هاي مردم خرج نکنيم!


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration