The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

گزارش مراسم گراميداشت جانباختگان فاجعه ملي در هلند و بيانيه کميته همکاري احزاب و سازمانهاي سياسي


۲۵ سپتامر 2011
اين مراسم به دعوت و ابتکارکميته همکاري احزاب و سازمانهاي سياسي ايراني مقيم هلند برگزار شد.
در آغاز برنامه مسول هماهنگي مراسم ضمن خوش آمد گوئي به شرکت کنندگان ايراني و هلندي و اعلام برنامه حضار را به لحظاتي سکوت به ياد و خاطره همه جانباختگان راه آزادي بويژه جانباختگان تابستان ۶۷ فرا خواند .
آنگاه بيانيه کميته برگزاري توسط آقاي فريدون ابراهيمي قرائت شد . ( بيانيه ضميمه گزارش ميباشد )
سپس آقاي جهانگير اسمعيل پور از بازماندگان فاجعه ملي گوشه اي از رنجنامه مبارزين دربند زندانهاي ولايت فقيه در ان روزهاي هولناک را در قالب ۲۴ ساعت زندگي در زندان را تشريح کرد، و به فشارها و شکنجه هاي غير انساني و قرون وسطائي که توسط زندانبانان و توابين با هدف درهم شکستن روحي و جسمي زندانيان اعمال ميشد پرداخت .
سخنران بعدي خانم ايراندخت انصاري از خانواده جانباختگان بودند که ضمن بيان خاطراتي از ان ايام دردناک به ظلم و ستمي که به خانواده ها ، مادران ، همسران ، و فرزندان جانباخگان شده پرداخت .
خانم انصاري يکي‌ از دلايل اين جنايت ضدبشري رژيم جمهوري اسلامي را شکست اين رژيم در پروژه تواب سازي دانست و همچنين اين نظر را که عمليات "فروغ جاويدان" را عامل اين جنايت رژيم ميداند مردود دانسته و براي اثبات نظر خويش به قتل و کشتا ر و حذف فيزيکي‌ مخالفينش از بدو روي کار آمدن آن اشاره نمود
خانم انصاري تلاش براي محاکمه و به کيفر رساندن عاملين اين جنايات عليه بشريت را وظيفه ي ميهني دانست. و خانواده قربانيان را به پيگيري حقوقي اين جنايات و تسليم شکايات به مراجع حقوقي و قضايي بين المللي فرا خواند.
آنگاه نوبت به گروه موسيقي کر رسيد) ين گروه کرد و ترک ترکيه‌اي ساکن هلند بودند که در جهت همبستگي‌ با مبارزات مردم ميهنمان در جمع ما حضور داشتند (که ترانه سرودهاي زيبائي را براي آزاديخواهان و حمايت از رزم آنها به زبانهاي ترکي و کردي اجرا کردند . نواي موسيقي بدرستي فضاي سالن که اندوه بر آن سنگيني ميکرد را تغير داد.
پس از اجراي زيباي گروه موسيقي از شرکت کنندگان به گرمي پذيرايي شد .
در بخش بعدي برنامه ، خانم حميدي شعر ارغوان هوشنگ ابتهاج) ه الف سايه (را با احساس زيبا ودلنشين که شايسته مراسم فاجعه ملي بود دکلمه کرد ,بعد از آن آقاي علي پور نقوي سخنان خود را بيان نمودند

سخنراني علي پورنقوي حاوي دو محور مرکزي بود. موضوع محور اول "جزا به عنوان گفتمان امروزي در برخورد به فاجعه ملي" بود. در اين ارتباط پورنقوي ابتدا تشريح کرد که ما درست زماني به بحث "مي بخشيم..." و "نمي بخشيم..." پرداخيتم که اين بحث در عرصه بين المللي خاتمه يافته و نتيجۀ آن در ايجاد و استقرار دادگاه جزائي بين المللي متجلي شده بود. اين دادگاه ارگاني براي رسيدگي به فجايع جنائي بزرگي، همچون جنايت عليه بشريت، است، که پيش از آن مکرراً مورد بخشش واقع شده اند و تنها موجب تشجيع ديگران بوده اند".
.
پورنقوي سپس اين نکته را طرح کرد که تکامل حقوق به يک معنا "چيزي جز فرديت زدائي، شخصيت زدائي و حتي جمعيت زدائي از مفاهيم حق و جزا، بخشيدن کليت به اين مفاهيم و استقلال صورتهاي تحقق آنها از اين يا آن حاکم، جمعيت، گروه احتماعي و ... نبوده است. او نتيجه گرفت که چه "بخشيدن" و چه "نبخشيدن"، از آن جا که آن کليت و استقلال را به "ما"ئي که مي بخشد يا نمي بخشد، تنزل مي دهند، هيچ کدام گفتماني امروزي در برخورد به جنايت نيستند. گفتمان امروزي در اين ارتباط "جزا" است. او همچنين "جزا" را به عنوان الزامي عام براي استقرار دولت حقوقي يا دولت مشروط به قانون مورد تأکيد قرار داد.

محور دوم صحبتهاي پورنقوي متوجه امکانات بين المللي براي گشودن پرونده اي براي رسيدگي به اعدام زندانيان سياسي در تابستان سال 1367، به عنوان جنايتي عليه بشريت، بود. او ابتدا امکانات و محدوديتهاي دادگاه جزائي بين المللي را تشريح کرد و نتيجه گرفت که به دليل مکملي بودن و عطف به ماسبق نکردن اختيار قضائي اين دادگاه، و نيزبه دليل اين که جمهوري اسلامي دولت طرف اين پيمان نيست، اين دادگاه امکان نزديکي به منظور گفته شده فراهم نمي آورد. وي اما بر امکانات قابل توجهي در سيستم قضائي برخي از کشورها، خاصه با تغييراتي که بعضي از آنها پس از استقرار دادگاه جزائي بين المللي در فوانين جزائي شان وارد کرده اند، براي گشودن اين پرونده در يکي از اين کشورها تأکيد کرد. او به ويژه بر سيستم جزائي بلژيک و اسپانيا مکث کرد و نمونه هائي از کشمکشهاي حول پرونده هاي گشوده شده در اين دو کشور و اعمال قدرت براي محدود کردن اين امکانات را ارائه کرد. يگانه محدوديت کنوني در سيستم بلژيک، داير بر آن که شاکي حداقل 3 سال مقيم بلژيک باشد، و در سيستم اسپانيا داير بر اين که طبق قانون اساسي اين کشور دادگاه غيابي برگذار نخواهد شد، از نظر پورنقوي ابداً موجباتي براي انصراف اي اين امکانات نبودند.

در پايان اين مراسم فيلم " شاهدان چشمبند زده " ساخته آقاي رضا علامه زاده نمايش داده شد که مورد توجه فراوان حضّار قرار گرفت.

کميته همکاري احزاب و سازمانهاي سياسي ايراني‌ در هلند
مهرماه ۱۳۹۰


بيانيه کميته همکاري احزاب و سازمانهاي سياسي ايراني در هلند


ما امروز در يادمان فرزندان دليري گرد هم آمده ايم که 23 سال پيش، در يک توطئه نفرت انگيز وبنا به فرمان مستقيم خميني در يک دادگاه چند دقيقه اي صرفآ به سبب اعتقادات سياسي خود به مرگ محکوم شدند.
خميني با صدور اين فرمان، به جنايتي بزرگ، جنايتي که به قياس با بسياري موارد فرجام يافته، مصداق جنايت عيله بشريت است و به درستي نام"فاجعۀ ملي" بر آن نهاده شده، دست يازيد.

بسياري از مردم ايران، همراه بستگان جانباختگان اين فاجعه، خواستار برگزاري دادگاهي عادلانه و رسيدگي به اين جنايت هولناک هستند. با چنين دادگاهي است که مي توان بر زخم اين کشتار مرهمي نهاد. اين مطالبه اي انساني و حق طلبانه است که بايد تحقق يابد و هيچ ترفندي نمي تواند و نمي بايد اين امر سرنوشت ساز را باطل کند.

حکمي که وجدان بشريت آگاه در باره فاجعه ملي صادر کرده است، حکم محکوميت جمهوري اسلامي است. بازماندگان جانباختگان فاجعه ملي خون دل بسيار خورده اند و رنج بسيار ديده اند. به يادآريم روزهايي را که اميد بازتابي گسترده از اين کشتار حتي در رسانه هاي بين المللي، تا چه رسد به مطبوعات ايران، در دل ما به دشواري محفوظ مانده بود. روزهائي را به يادآريم که اعتصاب غذا مي کرديم تا شايد چند سطري با ذکر قيد گزارشهاي تاييد نشده در يک روز نامه خارجي چاپ شود. از آن روزها تا امروز، 23 سال تلاش خستگي ناپذير اعضاء وهواداران احزاب و سازمانهاي سياسي و ساير نيروهاي آزاديخواه کشورمان و اقدام شجاعانه هر ساله خانواده هاي جانباختگان در برگزاري مراسم يادبود در داخل کشور را شاهد بوده ايم. اين تلاشها و دلاوريها ثمر و دستاوردهاي عظيمي داشته و دارد.

ترديدي نيست که رسيدگي حقوقي به اتهامات تک تک آمران و عاملان، به دنبال حکم تاريخي در باره اصل فاجعه خواهدآمد. اما تاريخ براي داوري، منتظر رسيدگي حقوقي، که هميشه رسيدگي به اتهامات عليه افراد است، نمي ماند. صرف نظر از اين که محاکمه عادلانه متهمان به دست داشتن در فاجعه ملي 1367 چه زماني برگزار شود، ياد اين فاجعه از کنج فراموشي که حکومت مي خواست در آن مدفونش کند، بيرون آمده است و ديگر بدان باز نخواهد گشت. سران رژيم در آن دوران براي سرپوش گذاشتن بر اين جنايت هولناک از يک سو و منحرف کردن افکار عمومي از سوي ديگر، اعدام معدودي تروريست در زندانها را خبر مي دادند . در صورتي که سازمانهاي حقوق بشر شمار زندانيان سياسي قتل عام شده را بيش از5000هزار نفر تخمين زده اند که در ميان آنان حتي نوجوانان زير 18 سال تا پيرمرد بالاي 80 سال نيز حضور داشته اند.

شيوه سازماندهي اين جنايت هولناک از دادگاه هاي قرون وسطايي تفتيش عقايد،نمونه برداري شده بود. اين واقعيت نشانگر اوج ورشکستگي اخلاقي و فکري شماري از جنايتکاران است که ملبس به لباس روحانيت تنها سلاح شان در برابر فکر ومنطق، داغ، درفش، طناب و چوبه دار است.

واقعيت اين است که حيات رژيم ولايت فقيه با جنايت و سرکوب آزادي و آزاديخواهان گره خورده است و يگانه راه استمرار و ثبات آن توسل به همين شيوه هاي ضدمردمي است. اگر تا چند سال پيش، تنها بازماندگان و دوستان قربانيان و در کنار آنان عده اي از فعالان سياسي و مسئولان نهادهاي حقوق بشري در مورد ابعاد فاجعه به اطمينان رسيده بودند،امروز آگاهي از فاجعه ملي 1367 ديگر صدها هزار و بلکه ميليونها تن از شهروندان و به ويژه نسل جوان ايراني را شامل شده است. بازتاب کشتار زندانيان سياسي ايران در دهه 60ديگر جاي محکمي در حافظه تاريخي مردم کشورمان دارد.

از روز کشف خاوران اين مکان ميعادگاه عاشقان آزادي در ميهن بلازده ماست. خاوران، نماد استقامت خانواده ها و سمبل جسارت و دادخواهي است. سالي نبود و نيست که سربازان امام زمان (بخوان مأموران وزارت اطلاعات) تلاش هاي خود را براي جلوگيري از تجمع خانواده ها بر سر مزار شهدا، احضار و بازجويي، تهديد تلفني بازماندگان، استقرار نيروهاي سرکوب در آستانه ده شهريور، تخريب خاوران و تلاش براي شکاف انداختن بين خانواده ها در اين سالها بکار نبرده باشند.

اما حقيقت تاريخي حقانيت جانباختگان فاجعه ملي را که مظلومانه قرباني رژيم جهل و خرافات شدند.آشکارا ثابت نمود و در برابر توطئه هاي رژيم تسليم نشد. روز به روز قدرت و صلابت فزونتري يافت. با گذشت 23 سال نه تنها خاکستر سرد فراموشي بر فاجعه کشتارهاي 60 و 67 ننشسته، نه تنها بازماندگان از پا نيافتاده اند، بلکه صف دادخواهان پرشمارتر شده است. جنبش دادخواهي خانواده هاي جانباختگان همراه با خانواده هاي قربانيان جنبش ضدديکتاتوري نه مي بخشند ونه فراموش ميکنند.آنها مي خواهند امران وعاملان کشتارها وقتل عام ها معرفي شوند ودر دادگاهي عادلانه به جرم جنايت عليه بشريت بر صندلي اتهام بنشينند.

مستند سازي، بازگويي و روشنگري، پايه هاي جنبش دادخواهي است. هرچه دايره حرکت را گسترده تر کنيم و هر قدر دايره آگاهان به سرکوبها و جنايات حکومت بيشتر شود، به همان ميزان ابعاد فاجعه ملي روشنتر و محاکمه مسبيبن اين جنايت هولناک نزديکتر خواهد شد. برگزاري.سمينارها، انتشار نامه هاي سرگشاده خطاب به نهادهاي حقوق بشري، برپايي کارزارهاي گسترده عليه اعدام، سرکوب، شکنجه و تأکيد بر دادخواهي و تحقق عدالت در حق همه قربانيان و شهداي راه آزادي و عدالت اجتماعي در کشور، همه وهمه گامهاي مهمي است در اين مسير.

امروزه از برگزاري دادگاه هاي نمايشي با عنوان لکه ننگ در تاريخ قضايي ايران ياد مي شود، که توصيفي برحق و بجا است. ولي بايد پرسيد به بيدادگاه هاي چند دقيقه اي دهه شصت و سال 1367 چه نامي مي توان نهاد؟ فجايعي که امروز در زندانها و بازداشتگاه هايي چون کهريزک رخ داده ومي دهند، ادامه و امتداد جنايت و کشتار ديروز، بويژه کشتار زندانيان سياسي در جريان فاجعه ملي است.


تاريخ با چشم انداز روشن خويش مي طلبد که حنجره هايمان را آئينه صداي آن ياراني سازيم که سرود رهايي توده ها را سر مي دادند. از حماسه هاي دليرانه آنان الهام بگيريم و گامهايمان را در راه آزادي و آزادزيستن و در راه نجات همه ستمديدگان محرومين و زحمتکشان استوارتر و سنجيده تر بر داريم. اجازه ندهيم ياد و آرزوهاي آنان همچون پيکرشان به خاک فرو رود.

درود آتشين بر خاطره تابناک هزاران مبارز اعدام شده در جريان فاجعه ملي و همه جانباختگا راه آزادي وعدالت اجتماعي


جبهه ملي ايران اروپا- هلند
حزب توده ايران- هلند
حزب دمکرات کردستان ايران- هلند
حزب کو مه له کردستان ايران- هلند
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران- هلند
سازمان فدائيان خلق ايران اکثريت- هلند


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration