The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

حجاب و مشکلات آن ....

گفتگوي اکرم موسوي با شهين نوايي

حجاب و مشکلات آن... گفتگوي اکرم موسوي با شهين نوايي چهارشنبه ۲۰ مهر ۱٣۹۰ شهين نوايي از فعالين حقوق زن مقيم آلمان است که در اين گفتگو به پرسش هاي خانم اکرم موسوي پيرامون حجاب و برقع پاسخ داده است.


شهين نوايي از فعالين حقوق زن مقيم آلمان است که در اين گفتگو به پرسش هاي خانم اکرم موسوي پيرامون حجاب و برقع پاسخ داده است.


*سلام خانم نوائي، خوش آمديد به اين بحث و گفتگو

- متشکرم از اين فرصت، خسته نباشيد و پر تلاش. فعاليتهاي تاکنوني گروه کاري مقابله با حجاب بسيار جالب و مفيد بوده است، من هميشه و همه جا در خدمتتان هستم.


*برخي به استناد به آزادي پوشش معتقدند که حجاب فقط نوعي پوشش است و نمي توان زنان و کودکان را در انتخاب پوشش محدود کرد. شما چه فکر مي کنيد؟

- به نظر من حجاب را درسال ۱۹٨۰ به هيچ عنوان نمي توان فقط با نوعي پوشش و آزادي پوشش مقايسه کرد. اين به جاي خود که حجاب به طور کلي کنترل کننده ي زن، سرکوب جنسيتي او، محدود کننده ي رابطه اش با محيط اطراف، کنترل کننده ي بيان و نگاه آزاد به ديگران، حذف زبان بدن ((body language فرد است. حجاب حذف هويت فردي و ايزوله کردن زن از محيط اطراف است. ديوار متحرکي است که او همواره با خود حمل مي کند به اين معني که نبايد پا را فراتر از اين حصار بگذارد. اجازه ندارد احساس خود را بيان کند، و به اين ترتيب از کودکي سعي دارند کنترل، خود سانسوري و... را در زنان نهادينه کنند. بطوريکه اگر آزادي هم داشته باشند! ادعا مي کنند که خود اين رفتار پوشش را انتخاب کرده اند بدون آنکه به خود اجازه دهند اين ديوار متحرک را در مقايسه با شرايطي که در آن قرار دارند بررسند.


*شما چه زيبا بيان کرديد "رفتار پوشش". شما مرز بين فرديت و حجاب را چگونه مي بينيد؟

- من هر وقت زنان چادر سياه نماز جمعه را در فيلم هاي ويدئويي مي بينم، از خودم مي پرسم چگونه مي شود آنها را از هم تفکيک کرد. چرا که انتخاب رنگ و لباس خود بخشي از بيان فرديت است چگونه مي توان آنها را شناخت؟


* نظرتان درباره ي قانون منع استفاده از حجاب و برقع در فرانسه و ديگر کشورهاي اروپايي چيست؟

- ديروز در خيابان Karl Marx Str. شهربرلين که يکي از مراکز خريد اين شهر است، اتفاق جالبي افتاد، کودکي بود که مادر خود را نمي شناخت. بچه ۲ الي ٣ ساله اي را ديدم که مرتب دور خودش مي چرخيد و در جستجو بود، تصور کردم گم شده، چند لحظه او را زير نظر گرفتم، متوجه شدم دو زن که يکي برقع پوش و ديگري نيز حجاب سفت و سختي داشت به بچه نزديک شدند، بچه بازهم در جستجو بود و با آنها همراه نمي شد. بالاخره زن برقع پوش بچه را بغل گرفت و ادامه ي راه دادند. از خودم پرسيدم اين بچه ي کوچک چگونه بايد مادر خود را در خيابان بشناسد؟ کسي که سراپا سياه پوش است و بخشي از چشمانش و نه همه ي چمشها از يک باريکه بيرون است. به نظر من تشخيص هويت اين زنان براي شوهر و خانواده شان هم در خيابان آسان نيست! و از خود مي پرسم زير اين برقع زن يا مرد پنهان شده؟


* برخي حجاب کودک را يک نوع خشونت وارد به او مي بينند و معتقدند که در اين مورد مانند ديگر قوانيني که در کنوانسيون جهاني حقوق کودک آورده شده است بايد در اين زمينه هم يک اقدام جهاني صورت گيرد و کودکان تا ۱٨ سالگي وادار به حفظ حجاب نشوند. نظر شما چيست؟

- من هم حجاب کودکان را خشونت آشکار به آنها مي دانم. و به چشم مي بينم کودکاني را که در روزهاي شنبه در برلين در منطقه اي که من زندگي مي کنم، هنگام رفتن به مدرسه ي قرآن چقدر پژمرده و سر به زير هستند! جوامع پيشرفته فرهنگي جهان مدتهاست که کودکان را از تملک خانواده و هر مرجع و مقام ديگر خارج نموده است. و وظيفه ي پدر و مادر را در نگهداري و پرورش آنها مشروط نموده است.
اين قوانين کشوري و بين المللي مدافع حقوق کودکان هستند، هر چندکه به نظر من قوانين بين المللي هنوز کمبود هايي دارد، اما هدفش در مرحله ي اول حفظ کودک در مقابل هر گونه خشونتي است که خانواده و يا جامعه به او اعمال مي کند. اين خشونت ها مي تواند از گرسنگي دادن تا تنبيه بدني و رواني و يا بکارگيري آنها در کارگاه ها و يا فرستادن به جنگ باشد! در اروپا اگر در همسايگي شما صداي گريه ي غيرعادي کودکي بطور مدام شنيده شود و يا آثار کبودي و تنبيه در بدن کودک مشاهده شود مي توانيد غيرعادي بودن شرايط را بلافاصله به مسئولين مربوطه اطلاع دهيد و آنها وظيفه دارند بلادرنگ به اين موارد رسيدگي کنند، تا آنجا که اگر مراجع مربوطه تشخيص دهند که والدين صلاحيت پرورش و نگهداري کودک را ندارند، آنها را به مراکز ويژه مي سپارند. هر چند که اين مراکز هم خالي از نقص نيست اما ضايعات وارده به کودک را کاهش مي دهند.


*به جز وضع قوانين در مورد حجاب کودکان، چه پيشنهادي ديگري در اين رابطه داريد؟

- در مورد حجاب کودکان به نظر من مي بايد کار فرهنگي و آموزش والدين بطور وسيع در جامعه انجام گيرد و از کودکان براي تمکين نکردن در اين موارد حمايت شود. اين کمبود ي است که در کشور آلمان بشدت به چشم مي خورد. نکته ي ديگر اينکه حمايت از اين کودکان مي بايد شرايطي را فراهم کند که محيط اطراف زندگي آنها نتواند فشار به آنها وارد نمايد. دو سال قبل مصاحبه هاي مفصلي را از يکي از راديوهاي شهر برلين شنيدم، که کودکان دبستاني و جوانان دبيرستاني دلايل حمل روسري و حجاب خود را توضيح مي دادند. اکثر آنها بيان مي داشتند که زماني بدون روسري و حجاب به مدرسه مي رفتند و مورد حمله ي پسرهاي جوان در محله قرار مي گرفتند که با ناسزا گفتن به آنها و فاحشه خواندن آنها مزاحم آنها مي شدند. از اين رو آنها حجاب مي گذارند که در امان باشند! و يا اگر دوست پسر آلماني داشته باشند بشدت مورد حمله ي افراد هم وطن پدر و مادرشان قرار مي گيرند. مي بينيم که اين سازمان دهي از طرف گروهاي فشار اسلام سياسي تا آنجا پيش رفته که تا کنون در حدود ۴۷ زن و دخترجوان را به دليل عدم رعايت شرايط "نوشته نشده اخلاقي" در کشور آلمان به قتل رسانده اند. در جريان دادگاه هاتون دختر آلماني ترک تبار روشن شد که برنامه ريزي قتل او توسط برادرانش و ملاي مسجد مربوطه انجام گرفته بود. هاتون به اين دليل به قتل رسيد که بي حجاب و مستقل شده بود و با يک پسر آلماني دوست بود! من ممنوعيت حجاب کودکان در فرانسه را قدمي در کمک به کودکان مي دانم که تا سن ۱٨ سالگي بتوانند کمي آزادتر باشند، هر چند که فشار هاي درون خانواده به آنها ادامه دارد. اما پس از ۱٨ سالگي بهتر مي توانند تشخيص دهند. من به مسئله ي راسيسم و "اسلام فوبيا" در اروپا و ديگر کشورهاي شمال امريکا آگاه هستم و معتقدم که وظيفه داريم همواره مبارزه با تحميل حجاب را با مبارزه عليه راسيسم به خصوص در کشور آلمان همگام نمائيم! مسئله ي آزادي زن (و هنوز نه رهائي او) و رشد طبيعي کودکان احتياج به حمايت فعال شهروندان جامعه ي محل زندگي آنها دارد، و ما نيز در اين جوامع زندگي مي کنيم و شهروند هستيم!

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration