The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

جوابيه‌ به‌ کميته‌ مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

دفتر سياسي حزب دمکرات کردستان

جمعه ۲۹ مهر ۱۳۹۰ - ۲۱ اکتبر ۲۰۱۱

با عرض سلام و پوزش از تأخير در پاسخ گفتن به‌ نامه‌ي سرگشاده‌ي مورخ 6/7/1390 شما، توجه‌ عزيزان را به‌ نکات زير جلب مي نمايد:

ضمن اشاره‌ به‌ بيانيه‌ي چهاردهم شهريور 1390 برابر با پنجم سپتامبر 2011 حزب ما نوشته‌ايد: "در اين اعلاميه‌ از کشورهاي قدرتمند خارجي تقاضا شده‌است به‌ کمک مردم کرد بيايند تا کردهارا از سلطه‌ي حکومتهاي مستبد آزاد کنند."(تأکيدها همه‌ جا از ماست). راستي، اين مدعارا از کدامين قسمت بيانيه‌ي حزب ما درآورده‌ايد؟ آخر فاکتي که‌ در اينمورد از بيانيه‌ي مزبور‌ نقل کرده‌ايد عبارت زير است که‌ با اندک تأمل و تعمق درآن بر همگان آشکار مي شود که‌ نه‌ خطاب به‌ "کشورهاي قدرتمند خارجي"است و نه‌ صحبتي از "آزادکردن از سلطه‌ي حکومتهاي مستبد" به‌ميان آمده‌است. واينک نص عبارت:

"ما ضمن ابراز خوشحالي از پيروزي مبارزه‌ي مردم ليبي وحمايت از قطعنامه‌ي1973 شوراي امنيت در رابطه‌ با اين کشور، خواستار آنيم که‌ شوراي امنيت سازمان ملل متحد با اتکا به‌ همين اصل "مسئوليت حمايت" خطر همکاريهاي شوم دولتها وسرکوب از سوي حاکمان را از ملت کرد دور سازند".

چنانکه‌ ملاحظه‌ مي فرمائيد مخاطب ما سازمان ملل متحد به‌ عنوان يک مرجع ذيصلاح بين المللي است و خواسته‌ي ما نيز صرفا دفع سرکوب و لشکرکشي است. اصولا فلسفه‌ي تشکيل سازمان ملل متحد نيز رسيدگي به‌ دادخواهي ستمديدگان و زجرکشيدگان است، وگرنه‌ زورمداران نيازي به‌ استمداد از نهادهاي بين المللي ندارند و هروقت اراده‌ کنند مي توانند خانه‌و کاشانه‌ي مردمان مظلوم را برسر ساکنانشان خراب نمايند.

در جائي ديگر از نامه‌ي سرگشاده‌ي شما حزب دمکرات کردستان به‌ اين دليل مورد عتاب قرار گرفته ‌است که‌ ستمهائي را که‌ در حق ملت کرد روا داشته شده، يادآوري نموده‌ و به‌ مبارزات ديرپاي اين ملت درراه‌ دستيابي به‌ حق تعيين سرنوشت اشاره‌ داشته ‌است. جالب اينجاست که‌ اين امر از جانب شما نوعي عدول از پرنسيپهاي حزب و پشت کردن به‌ خط مشي رهبران شهيد حزب نيز تلقي شده‌است. واقعا براي ما موجب تأسف است که‌ نزديکترين دوستان ما از ما به‌خاطر يادآوري محنتهاي تأريخي ملت کرد خرده‌ بگيرند. اما اينکه‌ گويا چرخش در سياست حزب ما صورت گرفته‌ و به‌نحوي از خط مشي رهبران شهيدمان فاصله‌ گرفته‌ايم جاي تأمل است. امري بسيار طبيعي است که‌ هر حزبي متناسب با شرايط زماني مبارزه،‌ شعارها وخط مشي سياسي خويش را تغيير دهد. ولي جالب اينجاست که‌ از اين نظر هيچگونه‌ تغييري در مشي سياسي حزب ما صورت نگرفته‌ و به‌ اصطلاح معروف در بر همان پاشنه‌ مي چرخد.‌‌ از نزديک به‌ نيم قرن پيش تاکنون حق تعيين سرنوشت خلق کرد در نخستين ماده‌ي برنامه‌ي حزب ما گنجانده‌ شده‌ و درتمام کنگره‌هاي حزب برآن تأکيد مجدد شده‌است. فقط به‌عنوان نمونه‌ بخشي از ماده‌ي اول برنامه‌ي حزب مصوب کنگره‌هاي سوم و پانزدهم را ازنظر شما مي گذرانيم:

"حزب دمکرات کردستان ‌به‌خاطر...و تأمين حق تعيين سرنوشت خلق کرد در کردستان ايران مبارزه‌ مي کند". (برنامه‌ي مصوب کنگره‌ي سوم، مهرماه ‌1352)

"ماده‌ي نخست: آرمانها و پرنسيپهاي اساسي

1-آرمان حزب دمکرات کردستان تحقق حق تعيين سرنوشت ملت کرد در شرق کردستان (کردستان ايران) است." (برنامه‌ي مصوب کنگره‌ي پانزدهم، خردادماه ‌1390)

بدين ترتيب روشن مي شود که‌ شعارهاي حزب ما تغيير نکرده‌ و ما از خط مشي رهبران شهيدمان عدول نکرده‌ايـم. ولي اجازه‌ بدهيد ما به‌شما يادآور شويم که‌ متأسفانه‌ برخوردتان با اين مسأله‌ با خط مشي مترقيانه‌اتان دررابطه‌ با حق تعيين سرنوشت ملتها أبدا سازگار نيست. شما درحاليکه‌ حتا در همين نامه‌ي سرگشاده‌ بر ‌اعتقادتان به‌حق تعيين سرنوشت تأکيد مي کنيد بر ما خرده‌ مي گيريد که‌ مبارزات مردم کردستان درراه دستيابي به‌حق تعيين سرنوشت را به‌خاطر آورده‌ايم واين امررا نشانه‌ي درخواست "برپائي يک کشور مستقل کرد متشکل از چهار کشور ايران. عراق، سوريه‌ و ترکيه‌" مي دانيد که‌ ابدا چنين نيست. واقعا اينچنين برداشتي با اعتقاد شما به‌ حق تعيين سرنوشت خلق کرد تا سرحد جدائي از ايران که‌ بارها برآن تأکيد کرده‌ايد همخواني دارد؟ شايد پاسخ شما اين باشد که‌ داشتن يک حق ضرورتا به‌ معناي استفاده‌ي عملي از آن نيست. ولي در مقابل حتما اين را هم قبول داريد که‌ هيچکس را نمي توان به‌جرم استفاده‌ از حق خويش به‌ دار کشيد و يا تکفير کرد. بگذريم از اينکه‌ چنين مبحثي اصلا بميان نيامده‌است.

پرسيدني ست که‌ از کي تاحالا سخن گفتن از حقايق تأريخي گناه‌ کبيره‌ شده‌است؟ راستي شما منکر اين واقعيت هستيد که‌ سرزمين کردستان بدنبال جنگ چالدران بين دو امپراتوري ايران و عثماني تقسيم شده‌ و پس از پايان جنگ اول جهاني بين کشورهاي ايران، عراق، ترکيه‌و سوريه‌ بازتقسيم شده‌است؟ حال به‌فرض آنکه‌ صحبت از حق کردها در اتحاد مجدد اين بخشها هم به‌ميان آمده‌ بود چرا بايد به‌ اتحاد ديگر سرزمينهاي تقسيم شده‌ تبريک گفت ولي به‌ بحث موهوم اتحاد مجدد سرزمين کردها نفرين فرستاد؟

تنها به‌ عنوان بيان يک واقعيت دراينجا بر سياست هميشگي حزب دمکرات کردستان تأکيد مي ورزيم که‌ نه‌ خواستار حمله‌ي نظامي هيچ کشوري به‌ ايران هستيم و نه‌ وظيفه‌ي نجات ايران و تأمين حقوق حقه‌ي مردم کردستان را به‌عهده‌ي کسي جز مبارزان راه‌ رهائي در کردستان و سراسر ايران واگزار مي کنيم، ولي در عين حال جزو "مبارز"اني نيستيم که‌ آماده‌اند در دفاع از حاکميت ضدمردمي جمهوري اسلامي عليه‌ هموطنان آزاده‌ي خويش بجنگند که‌ مسلما شما نيز از آنها نيستيد.

در خاتمه‌ اين حقيقت را نيز يادآور مي شويم که‌ حزب دمکرات کردستان نه‌ در هراس از هيچ قدرتي، مبارزه‌ درراه‌ دستيابي به‌ دمکراسي در ايران را شعار استراتژيک خود قرار داده‌ ونه‌ درتلاش براي به‌دست آوردن دل هيچکس. اين امر حاصل تأمل و تعمق در شرايط زماني و مکاني مبارزه‌ي مردم کرد است وصرفا به‌خاطر درنظرداشت منافع اين مردم اتفاق افتاده‌است. و اگر غيراز اين بود حزب ما بدون پروا شعار مورد نظررا عنوان مي کرد. زيرا فکر مي کنيم درصورت برداشتن شعار استقلال کردستان نيز نه‌ حاکمان ايران سرکوب و خفقان بيشتري را در مورد کردستان اعمال مي کردند ونه مخالفان تأمين حقوق و آزاديهاي مردم کردستان تهمتها و ناسزاهاي ديگري در چنته‌ داشتند که‌ نثار مبارزان کرد بکنند.

به‌ اميد آنکه صراحت لهجه‌ي ما و به‌ عبارت مد روز ‌شفافيت در بيان ما به‌ حسن تفاهم و تعميق و گسترش روابط مبارزاتي حزب دمکرات و ديگر مبارزان راه‌ رهائي ايران ياري رسانده‌ باشد.

باسلام مجدد،
دفتر سياسي
حزب دمکرات کردستان
28/07/1390 (20/10/2011)[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration