The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

در باره دخالت نظامي اخير آمريکا به اوگاندا

برگردان ناهيد جعفرپور /John Pilger

John Pilger
در باره نويسنده: جان پيلگر ژورناليست و فيلم ساز و مستند ساز استراليائي است که تا کنون جايزه هاي بسياري دريافت نموده است. وي در فاصله سال هاي 1963 تا 1986 سردبير بخش خارجي روزنامه " ديلي ميرور " بود و از آن زمان بعنوان ژورناليست آزاد کار مي کند. وي تا کنون در حدود 50 فيلم ساخته است و براي بسياري از روزنامه هاي معروف انگليسي مانند روزنامه اينده پندنت، گاردين و نيويورک تايمز و... مطلب نوشته است.
در تاريخ 14 اکتبر 2011 رئيس جمهور باراک اوباما اعلام نمود که گارد ويژه ارتش آمريکا را بسوي اوگاندا براي دخالت در جنگ داخلي آنجا روانه نموده است. همچنين ماه آينده نيروهاي جنگنده ارتش آمريکا بسوي جنوب سودان، جمهوري دمکراتيک کونگو و جمهوري آفريقاي مرکزي روانه مي گردند. اين گفته اوباما که آنها تنها براي دفاع از خود اسلحه هايشان را بکار خواهند گرفت مي تواند تنها طنز ماجرا باشد. اکنون بعد از حمله به ليبي نوبت تدارک حمله به قاره آفريقا است.
تصميم اوباما از سوي رسانه ها بعنوان " مسئله اي غير معمول و غير منتظره" و حتي بعنوان " مسئله اي عجيب" خوانده شد. دقيقا برعکس. اين تصميم اوباما هيچکدام از اين صفت ها را ندارد بلکه درست با منطق سياست خارجي آمريکا از سال 1945به اين سو مطابق است.
با ويتنام سخن را آغاز مي کنيم. آنزمان موضوع بر سر اين بود که نفوذ چين را به عنوان رقيبي امپرياليستي محدود سازند و ازاندونزي حفاظت کنند و اينکه رئيس جمهور نيکسون آن منطقه را بعنوان ثروتمندترين ذخيره منابع طبيعي در کل منطقه با سودي سرشار خوانده بود. ويتنام در اينجا مانع راه بود: کشتار بيش از سه ميليون ويتنامي و مخروبه کردن و مسموم کردن اين کشور قيمت آن بود که آمريکا به هدف آنزماني اش دست يابد.
درست بمانند تمامي حملات و دخالت هاي نظامي بعدي آمريکا که جاي پاي خونينش از آمريکاي لاتين تا افغانستان وعراق کشيده شده است، همواره با توجيه " دفاع از خود" و " دلايل بشردوستانه" دخالت هاي نظامي اش انجام پذيرفت ـ دو واژه اي که مدتهاست در کتاب هاي لغت از مفهوم تهي شده اند.
در آفريقا اوباما مي خواهد با " ماموريت بشردوستانه" به دولت اوگاندا کمک کند تا برارتش مقاومت:
Lord’s Resistance Army
پيروز شود. ارتشي که در آفريقاي مرکزي 10000 مرد و زن و بچه را کشته و تجاوز کرده و ربوده است. اين در واقع توصيفي دقيق از اين ارتش است که پيشروانشان به دستور آمريکا کارهاي بسيار وحشتناکي انجام داده اند: دقيقا در سال هاي 1960 آنها بعد از قتل پاتريک لومامبا اولين نخست وزير منتخب مردم و نخست وزير قانوني را که براي استقلال کنگو مبارزه مي کرد و اين قتل توسط سازمان سيا سازماندهي شده بود، يک حمام خون راه انداختند و دولت کودتائي را که از سوي سازمان سيا برخواسته بود روي کار آوردند و موبوتو را که ظالم ترين مزدور آفريقا بود به قدرت رساندند.
همچنين توجيه ديگر اوباما اين است: دخالت نظامي به آفريقا کمک به حفاظت امنيت ملي آمريکا مي کند ـ اين هم مثل يک طنز است. ارتش فوق 24 سال است که کثيف ترين کارها را مي کند و آمريکا تا کنون هيچگونه علاقه اي به اين مسئله و دنبال کردن آن را نداشته است. امروز اما اين ارتش کمتر از 400 جنگجو دارد و ضعيف تر از هرزمان ديگر شده است. اگر از امنيت ملي سخن مي رود غالبا موضوع بر سر اين است که يک رژيم فاسد و ظالم را براي چيزهائي که دارد و واشنگتن خواهان آن است خريداري کنند.
يووري موسويني " رئيس جمهوري ابدي" اوگاندا در حال حاضر بخش اعظم 45 ميليون دلار کمک نظامي آمريکا را به اضافه هواپيماهاي جنگي بدون سرنشين مورد علاقه اوباما را دريافت مي کند. اين رشوه در واقع حق السکوت براي اين است که وي بعنوان نماينده آمريکا جنگ بر عليه آخرين دشمن خيالي اسلامي آمريکا را به پيش مي برد. بر عليه گروه الشباب در سومالي.
فرستنده هاي تلويزيوني آفريقائي مجددا بر طبل تبليغات مي نوازند و ژورناليست هاي غربي با داستان هاي وحشتناک دائميشان تلاش دارند افکار عمومي را ازمقاصد واقعي آمريکا منحرف سازند.
دليل اصلي براي حمله آمريکا به آفريقا تفاوتي با دلائلي که براي شروع جنگ ويتنام بکار گرفته شد ندارد. اين دليل چين بود و هست. در دنيائي که دائما در حال تجدد است در حال حاضر پارانوياي نهادينه شده آمريکا توجيه آن چيزي است که ديويد پترائوس فرمانده سابق ايالات متحده و مدير فعلي سازمان سيا مظهرش است و يک حالت دائمي جنگ برقرار است: هم اکنون آنطور که بنظر مي رسد دشمن تا کنوني آمريکا يعني القاعده جايش را به چين داده است. زماني که من سال گذشته با بريان ويتمن وزير دولت از پنتاگون مصاحبه نمودم از او خواستم که تهديدات کنوني براي آمريکا را توصيف کند. ظاهرا وي در تلاشي براي بازي با کلمات بارها تکرار نمود " تهديدات نامتقارن"..... " تهديدات نامتقارن". بدينوسيله وي تلاش مي کرد هزينه هاي بسيار فراوان دولتي براي يک زرادخانه بسيار بزرگ و بزرگترين قدرت نظامي و بالا ترين بودجه جنگي تاريخ را توجيه کند. بعد از اينکه اوساما بن لادن و القاعده اش از بين برده شدند حال چيني ها نقش آنان را گرفته اند.
آفريقا تا کنون تاريخي موفقيت آميز براي چين داشته است. در حاليکه آمريکائي ها تا کنون تنها تهديد و بي ثباتي را با خود به همراه آورده اند، چيني ها جاده ها و پل ها و سد ها ساخته اند و در عوضش منابع طبيعي و سوخت هاي فسيلي خاص را گرفته اند. ليبي تحت حکومت قزافي با بزرگترين ذخاير نفتي آفريقا يکي از مهمترين تامين کنندگان نفت چين بود. زماني که شورش مسلحانه در ليبي گسترش يافت و هواپيماهاي ناتو با داستان نقشه هاي قزافي در بن غازي يک " نسل کشي" در ميان شورشيان است به ليبي حمله نظامي نمودند، چين 30000 کارگر خود را از ليبي بيرون برد. پاسخ به اين سئوال که چرا غربي ها قطعنامه شوراي امنيت را که براي آنها " حمله نظامي بشردوستانه" به ليبي را ممکن ساخت، وضع نمودند را در توضيح کوتاه شوراي موقت ملي " شورش گران" بخوبي مي توان دريافت. توضيحي که ماه گذشته در روزنامه فرانسوي ليبراسيون درج گرديد. در اين توضيح کوتاه آمده است: فرانسه در عوض حمايت گسترده و پايدار از شوراي موقت ملي شورشيان 35% توليد نفت ليبي را دريافت خواهد نمود. زماني که سفير آمريکا گنه گرتس ماه گذشته در طرابلس آزاد شده مجددا پرچم آمريکا را برافراشت گفت:" ما مي دانيم که ذخاير نفت ليبي جواهرات تاج و تخت منابع طبيعي و معدني ليبي است".
فتح ليبي توسط آمريکا و شرکاي امپرياليستي اش اعلام يک نسخه مدرن " رقابت بر سر آفريقا" است که در اواخرقرن 19 هم صورت پذيرفت.
درست بمانند پيروزي در عراق ژورناليست هاي جهان و ژورناليست هاي ليبي در تقسيم ليبي به قربانيان با ارزش و قربانيان بي ارزش نقش مهمي بازي کردند. در صفحه اول روزنامه بريتانيائي گاردين همين اخيرا عکسي بود از " جنگجويان وحشت زده طرفدار قزافي" که به مخالفان خشمگين طرف مقابل خيره شده بودند و زير عکس نوشته شده بود: دستگيري او را " جشن گرفتند". ژنرال پترائوس گفت که در آنجا اکنون يک جنگ تصوير ها در جريان است. جنگي که از سوي رسانه هاي خبري پيش برده ميشود.
بيش از يک دهه است که آمريکائي ها تلاش مي کنند فرماندهي منطقه اي شان را بر روي قاره آفريقا برقرار سازند: تا کنون همواره دولت هاي آفريقائي به سينه آنها دست رد زده اند زيرا که آنها از تنش هاي منطقه اي بخاطر حضور آمريکا ترس داشته اند. در ليبي و در حال حاضر اوگاندا و جنوب سودان يا در کنگو مطمئنا آنها انتظار فرصت هاي بزرگي را دارند. از آنچه که در مدارک ويکي ليتز علني گشت و همچنين در استراتژي ملي آمريکا براي مبارزه با ترور آمده است، مشخص مي شود که آمريکا قصد دارد در چهارچوب يک طرح جهاني همچنين در آفريقا 60000 سرباز از گارد ويژه خود را مستقر سازد. آنها در 75 کشور وارد عمل خواهند شد و بزودي تعداد اين کشور ها 120 عدد خواهد شد. ديک شنري در همان سال هاي 1990 در استراتژي دفاعي خود قيد نمود که آمريکائي ها خيلي ساده مي خواهند بر جهان تسلط داشته باشند.
اينکه اکنون دقيقا باراک اوباما اين پسر آفريقا اين هديه را مي خواهد به جهان بدهد خود طنز تاريخ بشري است. آيا اينطور نيست؟
فرانس فانون در کتابش که سال 1952 علني گشت با نام " چهره سياه زير ماسک سفيد:
Black Skin, White Masks
نوشت که " کمتر به رنگ پوست بستگي دارد بلکه به قدرتي که به آن اتکاست و به ميليون ها نفر که به آنها خيانت مي شود".
[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration