The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

گفتمان هاي مختلف در حركت ملي آذربايجان ناگزير از همزيستي با يكديگرند

علي حامد ايمان


اين يک روند طبيعي است كه در حركت ملي آذربايجان گفتمانهاي مختلفي وجود دارند كه هر يك در بستر متفاوتي شکل گرفته و به رشد و فعاليت خود ادامه مي دهند، ولي امروزه وضعيت در حركت ملي آذربايجان طوري است كه هيچ گفتماني نمي تواند ادعاي اين را داشته باشد كه نمايندگي طيف وسيعي از مردم را بر عهده دارد. بنابر اين گفتمانهاي مختلف در حرکت ملي آذربايجان ناگزيرند به جاي حذف همديگر به همزيستي با يكديگر بينديشند و در واقع ناگزير از همزيستي با يكديگر هستند. نيروهاي موجود در داخل اين حرکت راهي طولاني آمده اند و هزينه هاي زيادي را متحمل شده اند و هر يك بنا به فراخور خود در اين حركت نقشي آفريده اند و اگر امروزه با هزاران مصيبت و مشقت مانده اند، نبايد به خود اجازه حذف آنان را بدهيم. سياست حذفي در حركت ملي آذربايجان توسط نيروهاي خودي و آن هم به صورت غير شفاف ريشه از آبشخور ديگري دارد چرا كه با اين سياست حذفي و سلبي خود كار ديگران را راحت مي كنيم و جاده صاف كن آنان مي شويم. نيروهاي موجود در حركت بايد به جاي طرد يكديگر به يك همكاري عقلاني دست يابند تا موازنه قدرت در حركت ملي آذربايجان شكل بگيرد. هر بار كه حوادثي اين موازنه را بر هم مي زند و آشوب و تنشي در داخل حركت روي مي دهد، اين حركت بيشتر مستعد سير قهقرايي مي گردد. در داخل حركت ملي آذربايجان نه جرياني حق دارد و نه فردي مي تواند به حذف فرد و يا جريان ديگري بينديشد که متفاوت از ديگري فکر و يا عمل مي کند، مگر اينكه آن فرد و يا گروه در طول مسير سياسي و فرهنگي خود، كاركردش را از دست بدهد و خود از گردونه کار کنار بکشد و يا اينکه كاركرد نامطلوبي داشته باشد كه در اين صورت هم سيستم موجود در داخل حرکت ملي آذربايجان خود به تسويه آن اقدام خواهد كرد، منتهي اين مكانيزم حركت ملي آذربايجان زماني فعالانه عمل خواهد نمود كه افراد و جرياناتي با فشار كاذب سعي نكنند كه در روند اين سيستم اخلال ايجاد نمايند.

درست است كه امروزه ممکن است افراد مختلفي نقش بسزايي در حركت ملي داشته باشند ولي آنان نبايد فراموش نمود كه خود اين افراد ماحصل تفكري هستند كه پيش از آنان شكل گرفته است و رهرو راهي هستند كه پيش از آنان ايجاد گرديده است. به همين خاطر آنان نمي توانند بدنبال سهم خواهي بيشتري در جريانات مذکور باشند چه برسد به اينكه خواهان سهم حداکثري و يا حتي سهم مطلق در حركت باشند. امروزه و در اين شرايط پيچيده بين المللي و داخلي، حركت ملي آذربايجان بيشتر از احساس به تعقل و تجربه نسلي نياز دارد كه راه زيادي را آمده اند و حركت را به نقطه امروزي خود رسانده اند. براي عبور حركت از مقاطع بحران هاي امروزي، بايد به عقلانيت تكيه زد نه بر احساس. احساس لحظه اي باد مي كند و پس از آنان مي تركد، و اين احساس است که در اختيار جريان لمپنيسم قرار مي گيرد و لمپنيسم آن را چون مومي به بازي مي گيرد. امروزه ديگر ديوارها ريخته شده و انديشه ها حاشا گرديده اند و ديگر نمي توان با دشنام و ناسزا به اين و آن، پشت سر مردم سنگر گرفت و مردم را وجه المعامله قرداد داد.

امروزه بيش از هر زمان ديگري نياز داريم که شفاف باشيم و شفاف عمل نماييم. شفاف بودن به اين معني نيست که هر آنچه را داريم بر روي ميز قراردهيم بلکه به اين معني است که سياستهاي روشني را مدنظر قرار دهيم و بر اساس آنها رفتار خود را تنظيم نماييم. امروزه هيچ جرياني قدرت اين را ندارد که خود را تنها مدافع حقوق آذربايجان قلمداد نمايد و بر اساس آن نظريات خود را تئوريزه نمايد.

بهتر است كمي عاقلانه تر بينديشيم و به دستهاي پشت پرده بنگريم. امروزه نيروهايي در درون حاكميت وجود دارند كه مي خواهند حركت را به فاز خشونت كشيده و به راحتي آنرا سركوب نمايند و فاتحه حركت ملي را بخوانند همانگونه كه فاتحه غائله اهواز و كردستان را خواندند. كساني كه امروزه دم از تغيير فاز حركت ملي آذربايجان مي زنند و مي گويند كه حركت خود را از محافظه كاري رهانيده است نقطه عزيمت خود را بر اساس كدام فاكتها قرار مي دهند؟ برنامه مشخص آنان براي تغيير فاز حركت چيست و چه اهدافي را در اين راستا دنبال مي نمايند؟ امروزه با غوغا سالاري و شانتاژ آفريني نمي توانيم جهت حركت را عوض كنيم و دم از تغيير فاز بزنيم. اگر قرار است كه حركت تغيير فاز دهد و به خشونت گرايش پيدا كند بايد اين امر بر اساس تحليل هاي جامعه شناسي، سياسي و با لحاظ كردن روانشناسي اجتماعي جامعه صورت پذيرد و بايستي اين همه به صورت شفاف تحليل گردد و تئوريزه شود و الا نمي توان با فحش و ناسزا دم از تغيير فاز حركت زد.

■ گفتمان شمس تبريز در حركت ملي آذربايجان

نويسندگان شمس تبريز در طول مسير خود توانسته اند جرياني را خلق كنند كه اين جريان توانسته تاثير متفاوتي را در روند حركت ملي آذربايجان ايجاد نمايد. اين تاثير متفاوت شايد بيشتر ناشي از برهه متفاوت زمان تاريخي، و همچنين ناشي از گرد آمدن نويسندگان و فعالان متفاوتي در گرد نشريه اي بود که همگي متفاوت از همديگر به مسايل مي نگريستند. اين طبيعي است كه هر كسي مي تواند منتقد عملكرد اين جريان باشد و عملكردهاي آن را زير سوال ببرد، ولي اين افراد نمي توانند به حذف اين انديشه بينديشند چرا كه حق آن را ندارند. كساني كه، چه در داخل و چه در خارج از كشور، فرمان مرگ و حكم حذف مي دهند دير يا زود حركت ملي آنان را به بيرون از خود خواهد راند و اين انديشه و عمل آنان در نهايت به حذف خود آنان خواهد انجاميد. در طول زمان پر فراز و نشيب حرکت ملي آذربايجان، افراد و جريانات زيادي آمده اند كه اساس خود را بر تخريب نهاده اند و در نهايت خود تخريب شده و از ميان رفته اند. امروزه جريان فكري شمس تبريز به آن حد از رشد خود رسيده است كه مي تواند بدون دغدغه از اينگونه غوغا سالاري و شانتاژ سازي و بي اعتنا به آنان، به روند كاري خود ادامه دهد. جريان فكري شمس تبريز به آن حد توانسته است براي خود در حركت جايگاهي تعريف كند كه ديگر نيازي به مظلوم نمايي نداشته باشد. امروزه هيچ حركتي در داخل حركت ملي آذربايجان نمي تواند به حذف اين جريان فكري بينديشد. ما اجازه نمي دهيم كه افرادي بخواهند با حذف كسي و يا انديشه اي خلائي در حركت ملي آذربايجان ايجاد كنند و با ايجاد اين خلا بتوانند جريانهاي غير اصيل در داخل حركت براه بيندازند و آن را به سوي راه هاي نامشروع فكري و سياسي هدايت نمايند.

اگر امروزه اين همه هجمه بر عليه خود را مي بينيم و دم برنمي آوريم نه نشانه ضعف ما كه نشان قدرت ماست ولي اگر احساس كنيم جرياناتي دارند حركت را از مسير اصلي خود منحرف مي سازند با تمام توان خود در مقابل اين چرخشها مي ايستيم و هزينه آن را نيز مي پردازيم همانگونه كه تابحال پرداخت كرده ايم.

ما در كنار اين همه، هم مدافع انديشه خود و هم مدافع انديشه سازاني هستيم که در يک بستر سالم متفاوت از ما مي انديشند و متفاوت تر از ما عمل مي نمايند چراکه در نهايت تمامي اين انديشه ها روزي و روزگاري بر گرد انديشه بزرگتري گرد هم خواهند آمد و اين انديشه چيزي نيست جز منافع ملت و سرزمين آذربايجان.


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration