The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

در مخالفت با تهديد نظامي و عليه جمهوري اسلامي،متحدانه مبارزه کنيم

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

اين روزها فضاي مناسبات ايران با جهان متشنج شده و تندروها در سراسر جهان، موقعيت را براي تهديد نظامي و کوبيدن بر طبل جنگ مناسب ديده اند. ماجراجوئي هاي اتمي حکومت ايران، همراه با رجزخواني هاي بي خردانه سران رژيم، امکان برافروخته شدن يک جنگ خانمان برانداز را افزايش داده است. در اسرائيل شيمون پرز اعلام نمود که زمان حمله نظامي به تاسيسات اتمي ايران در حال نزديک شدن است. پس از آن بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير اسرائيل، در حال قانع کردن کابينه‌ خود، براي حمله به ايران است. در پي اين اظهارات جنگ طلبانه، تمرين هاي نظامي آغاز شده و آژيرها را براي آماده کردن مردم اسرائيل، به صدا در آورده اند. گفته شده است که، اسرائيل به همراه ايتاليا و آلمان رزمايش پنج روزه مشترک داشته‌اند. همزمان سران سه کشور، آمريکا، فرانسه و انگليس ضرورت فشارهاي هر چه بيشتر بر حکومت ايران را مورد تاکيد قرار داده اند. مقامات رسمي اين سه قدرت اعلام کرده اند که همه گزينه ها را براي عقب نشاندن ايران مد نظر دارند. رسانه ها خبر داده اند که ارتش بريتانيا طرح‌هاي خود براي حمله احتمالي به ايران را روزآمد مي‌کند و ..

از سوي ديگر، به رغم اين که طي پنج ساله اخير، شوراي امنيت، چهار قطعنامه تحريمي عليه ايران تصويب کرده است و آمريکا و اتحاديه اروپا نيز تحريم‌هاي يکجانبه ديگري وضع کرده‌اند تا ايران را وادار به توقف غني‌سازي اورانيوم کنند، اما جمهوري اسلامي تاکنون هيچ نشاني از متوقف ساختن غني سازي و همکاري کامل با آژانس نشان نداده و توجهي به شفاف سازي در زمينه برنامه اتمي خود، ننموده است. در نتيجه اين واکنش هاي تحريک آميز، سوء ظن به رژيم ايران، براي دستيابي به سلاح هسته اي، افزايش چشمگيري يافته است. جمهوري اسلامي طي اين سال ها کوشيده است با هياهو و گزافه گوئي جهان را عليه کشورمان متحد نمايد و زمينه و بهانه براي برآمد جريانات تندرو، براي حمله نظامي به ايران، فراهم کند. عموم سران حکومت به ويژه رئيس جمهور تحميلي، به جاي چاره انديشي و اعتماد سازي با جهان خارج، مشغول تحريک کردن مردم جهان عليه ايران هستند. احمدي نژاد در آخرين اظهار نظرش در اين باره گفته است که اسرائيل همچون کليه اي است که به بدن مردم منطقه پيوند زده اند، اما اين بدن، آن را پس زده است. همه ملت ها در آرزوي زوال اين حکومت و خلاص شدن از دست آن هستند. سپس افزوده است که اين رژيم نابوديش نزديک است. اين اظهارات در زماني مطرح مي شود که از ايران به اتهام دست داشتن در توطئه ترور سفير عربستان، به شوراي امنيت شکايت شده و در گزارش آژانس بين امللي به شواهدي دال بر تخلفات تازه و تلاش هائي جهت دست يابي به سلاح اتمي از سوي ايران، اشاره شده است.

اکنون فضا بسيار متشنج و رابطه بين حکومت ايران با بسياري از کشورهاي ديگر به شدت خصمانه تر شده است. در اين فضاي متشنج خطر حمله نظامي به ايران افزايش زيادي يافته است. سران قدرت هاي بزرگ به همراه برخي از رهبران کشورهاي عربي بهانه هاي زيادي در دست دارند تا حمله نظامي را توجيه کنند. به رغم اين، شرايط براي جنگ با ايران چندان مناسب نيست. جنگ در عراق و افغانستان حاصلي براي کشورهاي قدرتمند به بار نياورده است. در حال حاضر در اين دو کشور خروج نيروهاي خارجي مطرح شده و جدي تر مي شود. هزينه هاي جاني و مالي عظيم اين جنگ، که به ويژه توسط دولت امريکا تامين شد، نسبت به نتايج ناچيز آن، قابل سنجش نيست. هزينه جنگ با ايران براي جهان غرب بسيار سنگين خواهد بود. جنگ، بحران اقتصادي را تشديد مي کند. افزون براين، ايران با دو کشور عراق و افغانستان تفاوت چشمگيري دارد. با ليبي هم قابل قياس نيست. برخلاف تصور دولتمردان اسرائيل، ايران نه عراق است که تنها يک راکتور اتمي داشت و برنامه اش پيشرفته نبود و نه سوريه است که تازه مي خواست راکتور بسازد. ايران کشوري است که برنامه اتمي پيشرفته اي دارد و تاسيسات آن بسيار پراکنده و بعضا در دل کوه ها ساخته شده اند. به دليل اين مجموعه است که طي روز هاي اخير، علاوه بر چين و روسيه، کشورهاي ديگر از جمله فرانسه نيز نگراني و مخالفت خود را با حمله نظامي به ايران اعلام داشته اند. وزير امور خارجه فرانسه گفته است مداخله نظامي در ايران موجب بي‌ثباتي در منطقه مي‌شود. ناتو برنامه دخالت در ايران را رد کرده است. بيشتر به نظر مي رسد آمريکا و غرب، هدفشان از اين تهديدات افزايش فشار به ايران براي عقب نشاندن حکومت است. از اين رو امروز و در اين مقطع، جنگ با ايران در دستور روز آمريکا و غرب قرار ندارد. اما فضاي متشنج کنوني، تندروها، جنگ طلبان و خشک مغزان را ميداندار مي کند. در اين فضاي متشنج هر اقدامي ممکن است به يک جنگ تمام عيار کشيده شود. از اين زاويه بايد خطر جنگ را، بسيار جدي گرفت و براي تشنج زدائي کوشيد.

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، سياست هاي جمهوري اسلامي در زمينه بحران اتمي و بي پاسخ گذاشتن مکرر خواست هاي مراجع بين المللي را عامل اصلي تشديد اين بحران و جاده صاف کن هرگونه اقدام مخرب، عليه کشورمان دانسته، راه خروج از اين بحران را پايان دادن به اين سياست ها مي داند. در شرايط کنوني، شفاف سازي و همکاري با مجامع بين المللي پيرامون طرح اتهام ترور سفير عربستان سعودي در آمريکا، که به شکايت عربستان به شوراي امنيت انجاميده است، يکي از راه هائي است که مي تواند از دامنه تشنج بکاهد. اين مساله به ويژه در ارتباط با جمهوري اسلامي، که در زمينه ترور مخالفان خود سابقه و پرونده بسيار سياهي دارد، مهم است. همچنين اهميت دارد که دولت امريکا جزئيات اين پرونده را در اختيار افکار عمومي قرار دهد تا امکان روشن شدن حقيقت براي عموم فراهم گردد. مردم جهان هنوز از ياد نبرده اند که دولت بوش با ادعاي واهي سلاح اتمي در عراق، جنگ را آغاز نمود.

ما همانگونه که بارها گفته ايم، باز تکرار مي کنيم که پايان دادن به سياست پر تنش با مجامع بين المللي، پذيرفتن تعليق غني سازي اورانيوم، همکاري کامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي، ادامه مذاکرات با گروه (۱+۵) و آغاز مذاکره رسمي و علني با دولت آمريکا بر اساس عرف بين المللي، لازمه فروکش نمودن فضاي متشنج کنوني است. ما بر اين باوريم که دموکراسي در ايران نه از طريق ورود تفنگداران قدرت هاي خارجي، تنها با اراده و عزم ملت ايران مستقر خواهد شد. ما تعيين تکليف با حکومت اسلامي را حق منحصر به فرد مردم ايران مي دانيم.

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، همه جريانات سياسي صلح دوست ايراني را فرا مي خواند که ضمن مخالفت خود با هرگونه اقدام نظامي عليه کشورمان، بر مسئوليت رهبران جمهوري اسلامي در تشديد اين بحران تاکيد کرده و تلاش براي عقب نشاندن رژيم از مواضع کنوني آن را پيگيري نمايند. صداي متحدانه عليه جنگ و جنگ افروزان و عليه سياست هاي سرکوبگرانه جمهوري اسلامي، امروز در ايران و همه جهان شنيده شده و با استقبال روبرو مي شود. بدون ترديد يکي از عوامل مهم بازدارنده جنگ، اتحاد و يکپارچگي صفوف ماست.

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
چهار شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۰ برابر ۹ نوامبر ۲۰۱۱

:متن فرانسوي اعلاميه
Union of People’s Fedaïan of Iran Union des Fedaïans du Peuple d’Iran
Contre les menaces militaires, contre la république islamique d’Iran
Ces jours-ci, les relations entre l'Iran et le monde entier ont été tendues et les
sympathisants des solutions violentes des différents pays ont utilisés cette occasion pour
lancer des va-t-on en guerre et des menaces militaires. D’un part, l’aventurisme
nucléaire de l'Iran, accompagné avec des rodomontades des dirigeants du régime iranien,
surtout Ahmadinejad ont multiplié les désaccords. D’autre part, les responsables
politiques de certains pays, dont Israël, n’écartent plus la possibilité d'opérations
militaires.
L'atmosphère est très tendue et la relation entre l'Iran et de nombreux autres pays est
devenue plus hostile. Dans ce contexte, la menace d'une attaque militaire contre l'Iran a
augmenté. Cependant, n'oublions pas que les guerres en Afghanistan et en Irak n'ont pas
atteints leurs objectifs pour les puissances mondiales. Et maintenant, le retrait des
troupes étrangères dans ces deux pays est à l'ordre du jour. Les pays, en particulier les
Etats-Unis, partis en guerre contre l'Afghanistan et l'Irak ont payé des coûts humains et
financiers colossaux comparés aux résultats mitigés réalisés. Le coût d'une éventuelle
guerre avec l'Iran serait bien plus lourd. L'Iran est différent de l'Irak et de l'Afghanistan.
Le Libye n’est pas non plus comparable. L'Iran est un pays qui a un programme
nucléaire avancé et ses installations sont très dispersées et construits en sous-terrains et
près des montagnes. Dans ce contexte critique en région et une crise économique
mondiale de surcroît, les conditions ne sont pas favorables pour une guerre avec l'Iran.
L’objectif des menaces américaines et occidentales a selon nous pour but d'augmenter la
pression sur l'Iran pour le pousser à respecter les règles. Les menaces actuelles d'actions
violentes font entrer sur la scène des durs, des faucons et des fanatiques. Pour ces
derniers, chaque action peut être provocatrice et intenter une guerre à grande échelle. De
ce point de vue, le risque d’une guerre contre notre pays peut-être très sérieux et il est
donc urgent de mettre en oeuvre toutes les mesures pour redresser ces relations
conflictuelles dangereuses.

M. AZAMI
116, rue de Charenton - 75012 Paris - France
Tél. : 0033 (0) 620514112
Fax : 0049 (0) 2241310217
Courriel : etehadefadaian@wanadoo.fr
www.etehadefedaian.org

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration