The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

ترکيه در پيچ و خم سقوطي بي انتها

مرضيه،همايون


ترکيه، کشور سرتا پا تناقض و تضاد، کشور تنيده درچنبره خرد کننده دو فرهنگ کهنه و نو.
از دريچه نگاه يک تازه وارد که تصويري باقيمانده از سالهاي پيشين اين کشور در ذهن دارد، تغيير غير قابل تصور بافت مذهبي آن بنفع اقشار مذهبي و ارتجاعي اين کشور،باور کردني نيست. در نگاه اول، چهره هاي خسته، افسرده و درهم فشرده رهگذاران و افزايش بي سابقه تيپ هاي مذهبي، چه آنان که پوشش مذهبي به تن داشته و يا کساني که با گذاشتن ريش هاي توپي به مثابه متحجرين مذهبي در سطح شهر اعلام وجود مي کنند، تغير سريع فضاي جامعه را بسود مذهبي شدن آن به نمايش مي گذارد.
اين تغير و تحولات از زماني شتابان گشت که ، حزب عدالت و توسعه به رهبري «رجب طيب اردوغان»، در سال 2002 به قدرت رسيد . حزب توسعه و عدالت در پي انحلال حزب اسلامي رفاه که از سوي قوه قضائيه ترکيه به دليل تناقضش با قانون اساسي اين کشور که در آن جدائي دين از حکومت تصريح شده بود، توسط «اردوغان ،گُل» و تعدادي از فعالين مذهبي و سياسي در 14 آگوست 2001 تاسيس گرديد. اگرچه قوه قضائيه ترکيه امکان فعاليت را از حزب رفاه اسلامي گرفت، ولي تاسيس کنندگان حزب توسعه و عدالت در طي سالهاي گذشته همان سياست ناسيونال مذهبي خويش را بر پايه تئوري آقاي«اردُغان» که گفته بود « گلدسته هاي مساجد سنگر هاي ما و مساجد پادگان هاي ما هستند» پيش برده اند. اين حزب متکي بر حمايت بي شائبه بازار و بخش خصوصي و به برکت در اختيار داشتن رسانه هاي عمومي دولتي بيشمار ، مساجد و ...، سياست هرچه بيشتر مذهبي کردن جامعه را تا کنون پيش برده است.
مساجد به برکت حمايت هاي مالي گسترده بازار به يک نوع دارالمساکين انبوه بي چيزان (اهداي غذاي مجاني و ...)و به سازمان هاي بسيج کننده پا برهنگان بنفع حزب آقاي «اردُغان» بدل گشته اند. عليرغم اقزايش بي حد و حصر مساجد به خصوص در مناطق فقير نشين، اين اماکن گنجايش نمازگذاران!!؟ را ندارند. به موازات اين نوع گدا پروري ها ، تبليغات ناسيو نال مذهبي از طريق رسانه هاي عمومي و بويژه راديو و تلويزيون اين کشور ابعاد گسترده تري يافته است.آقاي« اردُغان» که خود را مدافع حقوق مردم منطقه معرفي مي کند، با توسل به ديپلماسي دو پهلوي خود، از يک طرف داعيه طرفداري از خيزش هاي مردمي منطقه را دارد و از سوي ديگر همزمان به همکاري هاي اطلاعاتي و نظامي خود با دول آمريکا و اسرائيل ادامه داده و تلاش مي کند که به عضويت اروپا پذيرفته شود . اين تلاش ها در شرايطي صورت مي گيرد که ميايونها نفر از ساکنين اين کشور،يعني کُرد ها که بزرگترين اقليت قومي اين کشور هستند از کمترين حقوقي برخوردار نبوده و دگر انديشان و مخالفين حکومتي تحت شديدترين فشار ها قرار دارند.
در طي سالهاي اخير رفته رفته نوعي حکومت مذهبي آعلام نشده جايگزين حکومت لائيک ترکيه شده است ، دگرگوني فضاي حاکم بر رسانه هاي تصويري ، نوع تبليغات، موضع گيري هاي ارتجاعي روحانيت عقب مانده پيرامون برنامه هاي تلويزيوني، نوع رفتار و پوشش مردم بويژه زنان و از آن بدتر، تبليغ علني صيغه شرعي که به همين منظوراز پسر بچه هائي با در داست داشتن پلاکات در بازار اصلي شهر استانبول (کاپالي چار شي) عابرين را مخاطب قرار داده و محل عقد صيغه را مشخص نموده اند استفاده مي شود. در يک کلام همه و همه مذهبي تر شدن فضاي جامعه را به نمايش گذاشته و حال و هواي سالهاي اويل انقلاب در ايران را تداعي مي کند، با اين اختلاف بزرگ که بدلايل گوناگون و از جمله نقش موثر اينفورماتيک، رسانه هاي خارجي، فعاليت چشمگير نيروهاي مترقي و حضور انبوه توريسم در مقابل قشر مذهبي ارتجاعي از يک سوي و از سوي ديگر به قدرت رسيدن نيرو هاي مذهبي غير روحاني و سازمانيافته در اين کشور، اساسآ ضرورت بروز انقلابي مذهبي همچون انقلاب اسلامي ايران در اين کشور را نيز از بين برده است.
در مقابله با فعاليت هاي سياسي نيرو هاي مترقي و يا ترور ها و فعاليت هاي نظامي پاره اي از گروه هاي مخالف و از جمله حملات«پ،ک،ک» بر عليه نيروهاي نظامي، گشت زني ها و کنترل شهروندان توسط پليس در پي درگيري هاي اخير نظامي که منجر به کشته و مجروح شدن دهها تن از نظاميان در مناطق کُرد نشين شده است، ابعادي گسترده بخود گرفته و يک نوع حکومت نظامي اعلام نشده را بر جامعه حاکم گشته است. همزمان با وقوع زلزله «وان» که در طي چند هفته گذشته در طي دو مرحله موجب مرگ صد ها تن از شهروندان اين شهر گرديد، نيروهاي دولتي بجاي رسيدگي به وضعيت زلزله زدگان، اعتراضات مردم خشمگين اين منطقه را با گاز اشک آور و باتوم پاسخ داده و در همين رابطه، آقاي« اردغان» در پي سخنراني هاي مکرر خود، مخالفين سياسي اش را تهديد کرده و منتقدينش را به صرف مخالفت با وي تحريک کننده افکار عمومي مي خواند.
حزب عدالت و توسعه بر پايه امکانات وسيع مالي و تبليغي خود توانسته است در طي سه دوره انتخابات مجلس، در سال2002 با بيش از 34% در سال 2007 بيش از 46% و در سال 2011 با بيش از 49% آرا با در اختيار گرفتن 327 کرسي به قويترين فراکسيون پارلمان اين کشور بدل گشته و موقعيت خود را بهبود بخشد. در مقابل اين حزب ، حزب کماليست جمهوري خلق ب رهبري«کمال کيلج اُغلو»، تنها با کسب 135 کرسي از 550 کرسي مجلس تنها نيروي اپوزيسيون قانوني اين حزب است. بر اساس قوانين ترکيه، احزابي مي توانند وارد مجلس گردند که بتوانند حداقل 10% آراء را به خود اختصاص دهند.
حزب حاکم با اتکاء به داشتن اکثريت نسبي کُرسي هاي مجلس، امکان تغير قوانين را به نفع خويش يافته است، برکنار ساختن دهها تن از فرماندهان ارتش اين کشور به اتهام طراحي کودتا بر عليه حزب حاکم در طي ماههاي گذشته و جايگزين ساختن مهره هاي طرفدار خويش بجاي فرماندهان پيشين،نشان از برنامه ريزي دراز مدت حزب عدالت و توسعه آقاي اردُغان دارد.
با وجود اينکه در طي سالهاي اخير کشور ترکيه به بزرگترين تامين کننده توليدات نساجي کشورهاي آسياي مرکزي ، ايران و بخشآ اروپا تبديل گشته و يا با وجود اينکه،درآمد اين کشور در بخش توريسم، در طي 9 ماهه اول سال جاري 5/14% افزايش را نشان داده و به ميزان8/17 ميليارد دلار رسيده است. با اين همه، جهت گيري اين کشور بسوي استقرار نوعي حکومت مذهبي رسميت نيافته که منجر به خفه شدن فضاي جامعه مي گردد مي تواند در دراز مدت سيل توريست را که بدليل نا ثباتي کشور هاي عربي و بحران اقتصادي در کشور هاي يونان،اسپانيا،ايتاليا و ...، روي به اين کشور آورده بودند را از اين کشور روي گردان ساخته و ترکيه را هرچه بيشتر با بحران مواجه سازد.
از سوي ديگر کشور ترکيه خود بدليل ساختار اقتصادي وابسته اش به کشور هاي سرمايه داري جهاني، به بازار مصرفي اين کشور ها تبديل شده است. سيل جاري هزاران دستگاه ماشين سواري آخرين مدل در خيابانها،در اختيار داشتن کالاهاي پُر هزينه مصرفي از قبيل تلفن هاي دستي و ...، که همه و همه از طريق وام هاي اعتباري تهيه شده اند،مردم را تا خرخره مقروض ساخته و ميرود که اين کشور را ، به عنوان يکي از حلقه هاي بهم پيوسته نظام سرمايه داري ، آنچه را که در رابطه با کشور هائي چون يونان و غيره شاهدش بوديم در مورد اين کشور نيز شاهد باشيم . روندي که ترکيه در طي ساليان گذشته آغاز کرده امکان تبديل ساختن اين کشور را به يوناني ديگر با بافتي مذهبي و ارتجاعي فراهم مي سازد.
حضور ميليونها بيکار در سطح کشور ، ايجاد مشاغل کاذبي از نوع دستفروشي،دوره گردي ، تن فروشي و ذباله گردي و ...، که خود حاصل تضاد طبقاتي آميخته به ارتجاع مذهبي است، فاصله طبقاتي بين دو بخش ستمگر و ستمکش اين کشور را هرچه بيشتر عميق ساخته و اين کشور را بسوي سقوطي همه جانبه سوق مي دهد.[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration