The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

خشونت عليه زنان در آمريکاي مرکزي و مکزيکو

بخاطر زن بودن بقتل رسيدند;تا زماني که جامعه سکوت مي کند هيچ چيزي تغيير نخواهد کرد

سه‌شنبه ۱ آذر ۱٣۹۰ - ۲۲ نوامبر ۲۰۱۱
Anna Schulte & Olga Burkert
در آمريکاي مرکزي و مکزيکو روزانه زنان قرباني خشونت مي شوند. در اين جوامع مردسالار منطقه روزانه صدها زن بدليل زن بودنشان بقتل مي رسند. بيشتر اين زنان قرباني خشونت هاي در خانواده و تبعيضات در زندگي روزمره مي باشند. دولت و دادگستري به اندازه کافي از اين زنان حمايت ننموده و به آنها امنيت نمي دهند. بخش بزرگي از مجرمين بدون مجازات به کار خود همچنان ادامه مي دهند. اما سازمانهاي نيرومند زنان راحت ننشسته و با ساختارهاي قدرتي موجود که باعث تبعيض زنان در جامعه مي شوند مبارزه مي کنند.
زنان مورد تبعيض قرار مي گيرند، به آنها ضرب و شتم مي شود، مورد تجاوز قرار مي گيرند و حتي بقتل مي رسند. براي بخش بزرگي از زنان آمريکاي مرکزي و مکزيکو خشونت جسمي و روحي و رواني مسئله اي روزانه است و حتي اين روند از خردسالي ادامه دارد. بسياري از دختران و زنان چيز ديگري را نمي شناسند و مادران و خواهران و افراد مونث خانواده شان غالبا همين تجربه را پشت سر داشته اند.
در سر تا سر جهان سالانه ۲ تا ۳ ميليون زن بخاطر زن بودن بقتل مي رسند. طبق گزارش سازمان ملل آمريکاي مرکزي به مناطقي تعلق دارد که در آن بيشترين زن کشي و خشونت بر عليه زنان اعمال مي شود. اين زن کشي ( واژه اي در فمنيسم “فمسيديو“) چيز ديگري جز قتل زن آنهم بعلت زن بودن معني نمي دهد. قالبا قرباني قبل از کشتن بشدت مورد آزار و تجاوز قرارمي گيرد. اينگونه جنايت همواره از سوي دولت ها تحمل مي شود و سکوت اختيار مي شود و با اين کار اين خشونت ها تشويق مي شود.
در السالوادور براي مثال طبق يک گزارش سازمان جهاني حقوق بشر براي سال ۲۰۱۱ در سال ۲۰۱۰ در حدود ۴۷۷ قتل زن بثبت رسيده است. در گواتمالا ۵۶۵ زن بقتل رسيده اند. ارقام واقعي تقريبا در تمامي کشورها بالا تر است و همواره بسياري از اين قتل ها تحت پوشش خودکشي يا جرايم خشونت آميز ديگر به ثبت مي رسند. سازمان حقوق بشر به اين دولت ها نقد مي کند که آنها در عمل اقدامات لازم براي امنيت زنان انجام نمي دهند و مجرمين را به لحاظ جزائي مسئول نمي سازند.
توجه ويژه افکارعمومي جهان تازه از سال ۱۹۹۰به اين زن کشي ها در آمريکاي مرکزي جلب شده است. تنها در سال ۲۰۱۰ طبق آمار رسمي سيصد زن بقتل رسيده اند. در منطقه محصور صنعتي سيوداد جوآرس در مرز آمريکا جائي که محل تجارت مواد مخدر است و کارگران مهاجر بسر مي برند غالبا زنان جوان مورد تجاوز قرار مي گيرند و مورد آزار و اذيت واقع شده و جنازه آنها در محل هاي پرت و در بيابان پيدا مي شود. بنظر مي رسد که کارتل هاي مواد مخدر، پليس و سياستمداران بطور سيستماتيک دختران جوان را مي ربايند و سپس بقتل مي رسانند. مجرمين هيچگاه يافته نمي شوند و غالبا بطور جدي تلاشي براي يافتن آنها نمي شود. بشکرانه تلاش هاي يک شبکه جنبش فعال زنان افکار عمومي جهاني توجه اش به اين زن کشي ها جلب گرديد ـ البته هنوز هم اين بمفهوم پايان خشونت ها نيست.
اما اين منطقه سيوداد جوآرس با وجود تمامي معروفيتش در اين خشونت ها موردي منحصر به فرد نيست. در کشورهاي آمريکاي مرکزي مانند گوآتمالا و السالوادور بر خلاف آنچه رسانه ها گزارش مي دهند با وجود اينکه آمار خشونت و جنايت عليه زنان به اندازه ” خشونت هاي جنايتکارانه کارتل هاي مواد مخدر” بالا نيست اما خشونت عليه زنان هم چنان شدت دارد.
غالب زن کشي ها توسط پدر، برادر، همسر يا مردان خانواده انجام مي شود. بسياري از زنان قرباني زنان از اقشار تهيدست و کم سواد و بيسواد مي باشند. به ويژه در روستا ها زناني که مورد خشونت قرار مي گيرند از هيچ پشتيباني برخوردار نيستند. در سر لوحه تمامي اخبار خبرگزاري هاي آمريکاي لاتين در باره زن کشي و خشونت هاي ساختاري و خانگي مجموعه مناطق آمريکاي مرکزي و مکزيکو نقشي برجسته دارند. آنچه که درتمامي اين کشورها برابر است اين است که دولت و پليس و مراجع قضائي غالبا هيچ کاري بر عليه اين خشونت ها نمي کنند و با وجود اين که آمار زن کشي در تمامي اين کشورها سالانه افزايش مي يابد اما اين نهاد ها هيچ حرکت فعالي بر عليه آن نمي کنند.
پليس و قضات غالبا بجاي قربانيان از مجرمين حمايت مي کنند. ماموران دولتي اين زن کشي ها را يا ثبت نمي کنند و يا مدارک کافي بر عليه اش تهيه نکرده و غالبا شواهد و مدارک در بين راه مفقود مي شوند. اگر هم شکايتي مي شود اين شکايت ها با موانع بسيار روبرو خواهند شد و غالبا گناه بگردن زناني که بقتل رسيده اند خواهد افتاد. از همه شگفت انگيز تر اينکه رسانه هاي اين کشورها هم در گزارش دهي خود مسئله را طوري مطرح مي سازند که قربانيان مجرم و مجرمان قرباني قلمداد ميشوند. بدينوسيله بخش اعظمي از مجرمين مجازات نگشته و حتي براي يکبار هم درخواستي براي توضيح از مراجع قضائي دريافت نمي کنند. معافيت از مجازات مانعي است براي خويشتن داري در مقابل اعمال خشونت آميز و اين چنين دولت هاي اين کشورها شريک جرم اين خشونت هاي تبهکارانه و زنکشي ها و نابرابري هاي ساختاري و… مي گردند.
هيچ دولتي در اين منطقه آنطور که لازم است بر عليه اين زن کشي ها اقدام نمي کند و حتي اگر در قوانين السالوادور و مکزيکو اين زن کشي ها ممنوع شده اند اما همچنان اين خشونت ها ادامه دارند و تا يک قانون بر کاغذ بتواند به يک قاعده و يک قانون اجرائي تبديل شود راهي دراز پيش روي خواهد داشت به ويژه اگر موضوع بر سر محافظت از زنان باشد. در واقع بجاي اينکه امنيت براي زنان فراهم شود غالبا قرابانيان خشونت به حاشيه پرتاب مي شوند. در اين کشورها خانه هاي دولتي زنان به هيچ وجه وجود ندارند. به ويژه در روستاها که بيشترين خشونت ها بر عليه زنان صورت مي پذيرند.
چگونه است که مردان مي توانند بدون مجازات اين چنين گسترده خشونت ورزي کنند؟ اينکه زنان کشته بشوند و تازه گناهش هم به گردن قربانيان بيافتد؟ اينکه مراجع قضائي بجاي حمايت از قرباني از مجرمين حمايت نمايند؟
دلائل و ريشه هاي اين وضعيت چند جانبه و پيچيده اند. بخصوص اينکه سازمان هاي دولتي در مناطق روستائي دلائل اين آمار وحشتناک زن کشي را غالبا بگردن درجه بالاي تبهکاري و خشونت و جرم و جنايت در آمريکاي مرکزي و مکزيکو مي اندازند و دليل اين خشونت بالا را هم جنگ داخلي در گذشته و هم چنين جنگ قاچاقچيان و تبهکاري و باندهاي تبهکار جوانان مي دانند.
از سوي ديگر خشونت بر عليه زنان در نگاه بخش هاي گسترده اي از اين جوامع غالبا بعنوان مسئله اي طبيعي و عادي به حساب مي آيد. در حاليکه ميان درجه بالاي خشونت در کل و دلايل خشونت گسترده بر عليه زنان تفاوت وجود دارد: دليل تعيين کننده زن کشي ها همواره تفکر قدرتمندي مردانه و ساختارهاي پدرسالارانه و جنسيت برتر مردان در جوامع اين منطقه است.
تصوير زنان در اين جوامع تصويري از اطاعت و فرمانبرداري و حقارت است. اگر نقش جنسيتي مردسالارانه مرد و توزيع قدرت بين دو جنس که از آن حاصل مي شود مورد سئوال قرار گيرد ـ حال چه از طريق رفتار رهائي بخش و برابر خواهانه و چه از طريق کارکردن زنان که استقلال مالي را براي آنها ممکن مي سازد ـ اين خطر بزرگ وجود دارد که به جنگ ميان خانواده و استفاده از خشونت و زور کشيده شود
اين فرهنگ ماچو ” مرد قوي و برتر” تا چه اندازه در جوامع ريشه دارد، را مي توان از تصوير جنسيتي که از طريق موسيقي، اينترنت، راديو، تلويزيون و روزنامه ها نشان داده مي شود فهميد. در موسيقي عاميانه براي مثال ـ بخشا از سوي خود زنان هم ـ بشکلي غير قابل تصور تبعيضانه و سکسيستي از فرمانبرداري زن از مرد آواز خوانده مي شود. در اينجا نقش زن بعنوان کسي که در خدمت مرد است تقليل مي يابد. همچنين در تلويزيون، اينترنت و تبليغات تصوير بيوقفه اي از نقش مردان بعنوان جنسيت قوي تر و برتر نشان داده مي شود که براي به کرسي نشانده خواسته هايش اجازه دارد از خشونت استفاده کند.
گزارش دهي ها در روزنامه ها و برنامه هاي راديوئي که بندرت در باره تم خشونت عليه زنان چيزي نشر وپخش مي کنند، دقيقا بطور گسترده به همان صورت بالا ذکر شده پيش مي روند: قرباني زن مقصر جنايتي که رخ داده است مي گردد. رسانه ها داستان هاي خود را اکثرا بجاي اينکه تمرکز بر ريشه هاي اجتماعي و مسائل پشت پرده و دلائلي که باعث مي شوند نابرابري ميان انسانها رشد کند، داشته باشد، در غالب داستانهاي ترسناک خونين ارائه مي کنند.
ان زنها هستند که نمي توانند خود را با اين شرايط و نابرابري ها و تحقير ها تطابق دهند و آنرا قبول کنند. از اين روي اين مسئله مورد توجه فعالان زنان است که چگونه با استراتژي شان بر عليه تبعيضات روزانه بر عليه زنان حرکت کنند. فمنيست هاي فعال و سازمانهاي حقوق زنان سال هاست که با صداي بلند توجه ها را به زن کشي هاي کشورهايشان جلب مي کنند.
بيشماري از زنان در آمريکاي مرکزي و مکزيکو غالبا تحت شرايط خصومت آميز و تهديد به قتل براي اينکه صداي قربانيان خشونت را بگوش همه برسانند، حرکت مي کنند. آنها آمار قتل زنان را در آمار هاي مستقل علني مي کنند و وابستگان اين زنان را در مبارزه با ماموران دولت همراهي مي نمايند و تلاش مي کنند از طريق اعتراضات و کارزارها جامعه را نسبت به اين خشونت ها حساس کنند.
بدين طريق ما مي خواهيم بيشتر از همه تمامي انسانها و سازمانهائي را معرفي کنيم که فعاليت هاي روزانه شان بر عليه اين خشونت هاي سيستماتيک به زنان متوجه است. براي اين منظور ما مي گذاريم تا وکلا، فعالان، روزنامه نگاران و هنرمندان سخن بگويند و تلاش کنند نگاهي به کار مهمي که سازمانهاي زنان در آمريکاي مرکزي و مکزيکو انجام مي دهند، داشته باشند. صداي آنها بايد در اروپا هم شنيده شود. زيرا زن کشي و خشونت عليه زنان پديده اي منطقه اي نيست که بتوان در همان منطقه آن را حل نمود. از اين روي در اين کار تلاش شده است حمايت ها را جلب نمود و اطلاعات را پخش کرد.
ما مي خواهيم در اين راه کمکي اندک کرده باشيم و به کار بي وقفه و خستگي ناپذير وخطرناک جنبش هاي زنان در اين منطقه قدمي نزديک شويم: سکوت را بشکنيم! زيرا که بدون تجديد نظر کل جامعه خشونت ها پاياني نخواهند گرفت.[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration