The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

تعريفي از خشونت

هايده مغيثي

خشونت استفاده از زور است براي رسيدن به يک هدف يا يک خواسته . وسيله اي است براي وادار ساختن طرف مقابل به تسليم در برابر زور . اما خشونت تنها به معناي استفاده از زور بازو يا اسلحه نيست و ميتواند به اشکال متفاوتي اعمال شود . در حقيقت هرعملي که به منظور در هم شکستن مقاومت قرباني خشونت بکار گرفته شود نوعي خشونت است . از آن جمله است توليد فشار رواني ٬ ايجاد ترس از امکان بروز خشونت ٬ سوئ استفاده جنسي ٬ تهديد و توهين و تحقير که مي تواند حس اعتماد به نفس و احترام به خود را از قرباني خشونت بگيرد و او را تسليم زور کند .
خشونت معمولا در رابطه با قدرت تعريف مي شود که تنها بمعني قدرت جسمي نيست . اما اعمال خشونت هميشه با احساس قدرت همراه نيست . کاملا بر عکس ٬ گاهي توسل به خشونت بيانگر ناتواني شخص زورمدار در پيشبرد خواست خود يا قبولاندن نظرش از راه گفتگو٬ استدلال ٬ تفهيم و مذاکره است . بي ترديد زنان و کودکان چه در جنگ و چه درصلح، چه در خانواده و در روابط خصوصي و چه در عرصه عمومي، بيش از مردان خشونت را در معناي وسيع ترو متنوع ترآن تجربه ميکنند . اما به باور من فرهنگ خشونت در بسياري ازروابط فردي و اجتماعي حضور دارد و حتي دروجدان عمومي نهادي شده به طوري که حتي اگر خود به خشونت دست نزنند نسبت به وجود و ابراز يا مشاهده خشونت حساسيت چنداني نشان نمي دهند. مثال بارز نهادي شدن فرهنگ خشونت حضور آن در ميان هواداران واقعي يا خودپندار فرو دستان ٬ زحمتکشان و ستمديدگان است . زشت ترين شکل آن حذف فيزيکي فرد مخالف و متداول ترين و متٳسفانه پذيرفته شده ترين شکل آن تهمت زدن ٬ توهين کردن و حملات شخصي به نيت بي اعتبارکردن مخالف و دگر انديش است . هرچند رژيم هاي اقتدار گرا و شبه فاشيستي نمونه هاي تمام و کمال اين نوع خشونت اند اما انحصار انرا در دست ندارند . قبول اين واقعيت و مقابله با آن قدم مهمي براي به چالش کشيدن فرهنگ خشونت در جامعه است.

از روابط با صطلاح خصوصي در خانواده آغاز کنيم که آميخته با انواع خشونت آشکار و پنهان است. استفاده٬ تحميل و پذيرش خشونت از روابط خانوادگي شروع مي شود و در اتوريته اخلاقي و قانوني پدر نسبت به فرزندان و مردان نسبت به زنان تجلي مي يابد. از حقوق قانوني مرد و پدر بعنوان «سر پرست خانواده» بگيريم که به او اختياراستفاده از انواع خشونت نامرئي را براي در فشار گذاشتن زن و فرزندان و تحميل ارزشهاي اخلاقي و فکري خود مي دهد ٬ تا شرط اجازه پدر مثلا در ازدواج براي دختر باکره واجازه همسر براي کار خارج از خانه و قتل هاي باصطلاح «ناموسي» . ستايش فرهنگي مردانگي که عمدتا در توان جسمي ٬ با صطلاح نترسي و حتي زورگوئي جلوه مي يابد خشونت را در روان اجتماعي نهادي مي کند . بسياري از شوخي ها و جوک ها ي رايج سر شار از خشونت هاي کلامي است که تقريبا همگي ما نا آگاه به پي آمد هاي فرهنگي به آنها مي خنديم .
به هر حال نکته من اين است که مشاهده انواع خشونت درروابط فردي واجتماعي و پذيرش آن بعنوان امري ناگزير و عادي و حتي لازم ٬ فرهنگ خشونت را ترويج مي کند . اخبار مربوط به وقوع دو جنايت تکان دهنده در تهران در ماه گذشته (آذر۱٣٨٩) نهادينه شدن فرهنگ خشونت در وجدان عمومي و بي تفاوتي نسبت به خشونت و پذيرش آن در روابط اجتماعي از سوئي و بي ارزشي جان و احترام به انسان را به شرم آور ترين شکلي نمايش مي دهد.
مورد اول قتل يک مرد سي ساله با ضربات چاقو بدست مرد ديگري در ميدان کاج تهران بود که تصاوير ويدئويي آن هم در اينترنت ارائه شد. فرد زخمي بدون دريافت هيچ مداخله و يا کمکي از رهگذران و مأمورين مسلح نيروي انتظامي که به «تماشا» ايستاده بودند در همان محل جان مي دهد. مورد ديگر «قتل قانوني » شهلا جاهد است ٬ زني که در قتل زن ديگري که رقيب عشقي او بوده مجرم شناخته شده بود . تکان دهنده تر از بدار آويختن شهلا جاهد مشارکت پسر مقتول در اين مجازات وحشيانه و شرم آور بود که با مجوز قانون قصاص صندلي را از زير پاي شهلا جاهد مي کشد و جان دادن اورا به تماشا مي ايستد.
نکته اين است که بقول «گرامشي » نقش دولت ها تنها تدوين و اجراي قوانين نيست و تمام دولت ها داراي نقشي آموزشي نيز هستند که هدف آن ترويج ٬ رعايت و احترام به يک سري ارزشهاي مدني و اخلاقي است. تبعا بعضي ازاين ارزشها ويژگي و سودوري طبقاتي دارند اما اکثريت آنها پاسخ به ضرورت زندگي اجتماعي و اخلاقيات مدني است که هر دولتي با استفاده از ابزار گوناگون از قوانين حاکم بر نهاد خانواده تا مدرسه و دانشگاه و نهادهاي مدني و سياسي مي کوشد انها را دروني و پاسداري کند . حال نقش «آموزشي» حکومت اسلامي را در نظر بگيريد . رژيم اسلامي نه تنها با استفاده قانوني و اغلب غير قانوني از زور خشونت را در جامعه گسترش مي دهد بلکه از طريق قوانيني که بدون مشارکت مردم تدوين و اجرا مي کند مي کوشد استفاده از خشونت در روابط فردي و اجتماعي را بنام مذهب مشروعيت اخلاقي ببخشد . از آن بدتر ـ نمونه هاي بي شماراستفاده آن از زوراز دستگيري هاي خياباني ٬ کتک زدن معترضين سياسي گرفته تا از آن وحشتناک تر٬ مجازات هاي «قانوني» به دار آويختن در حضور مردم و سنگساردر عمل خشونت را به ميان مردم مي برد و در حقيقت آنها را به مشارکت در اعمال خشونت آميز تشويق مي کند. پس عجيب نيست که مردم عادي نسبت به وجود و ابراز يا مشاهده خشونت حساسيت چنداني نشان ندهند وحتي اگر خود به خشونت به معني خاص آن دست نزنند . به نظر من مقا بله با و زدودن فرهنگ خشونت از جامعه چالش مهمي است که که دولت مردمي آينده پيش رو دارد .

توضيح: اين مطلب در نشريه آرش شماره ۱۰۵ در سال ۱٣٨۰ به چاپ رسيده است.[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration