The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

رسوم مجرمانه

دکتر کريم لاهيجي

عهدنامه بين المللي در راستاي محو هرگونه تبعيض درباره زنان در تاريخ ۱٨ دسامبر ۱۹۷۹ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحّد رسيد. پيش از آن برابري حقوقي بين زن و مرد در همه اسناد بين المللي مورد پذيرش قرار گرفته بود.
در صدر منشور سازمان ملل، مصوّب ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵، ملل متحّد يکبار ديگر «ايمان خود به حقوق اساسي بشر و کرامت و ارزش شخسيت انسان و برابري حقوق بين زن و مرد و بين ملّت ها از کوچک و بزرگ» اعلام کرده بودند.
در مقدمّه اعلامّيه جهاني حقوق بشر، مصوّب ۱۰ دسامبر ۱۹۴٨، تصريح شده بود که «شناسائي کرامت ذاتي تمامي اعضاي خانواده بشري و حقوق برابر و انتقال ناپذير آنان، بنيان آزادي عدالت و صلح را در جهان تشکيل مي دهند».
در ميثاق هاي بين المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مصوّب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، دولت هاي عضو تعهد کرده اند که تمامي حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصرّح در آن دو ميثاق را به گونه اي برابر براي مردان و زنان تأمين کنند.
ولي نابرابري حقوقي و تبعيض بين زن و مرد در همه جامعه هاي بشري و به درجات مختلف، به چشم مي خورد. از اينرو تصويب يک عهدنامه ويژه در باره رفع تبعيض از زنان ضروري مي نمود. در اين عهدنامه دولت هاي عضو ضمن محکوم کردن هرگونه تبعيض نسبت به زنان تعهّد کرده اند که نه تنها در قوانين خود و در صدر آنها در قوانين اساسي، اصل برابري حقوقي زن و مرد را تصريح نمايند که با تصويب قوانين مناسب و تدابير عملي و در صورت لزوم تعيين مجازات، اعمال هرگونه تبعيض و محروميّت حقوقي را درباره زنان ممنوع کنند و موجبات استيفاي واقعي زنان از حقوق مدني، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را به گونه اي برابر با مردان فراهم آورند.همچمين سياست هاي اجتماعي- فرهنگي خود را به سمت و سويي سوق دهند که رسوم و عادات و پيش داوري ها در راستاي کرامت و منزلت زن و مرد تحّول يابند.
از سوي ديگر به منظور نظارت و بررسي چگونگي اجراي عهدنامه، کميته اي مرکب از ۲٣ کارشناس پيش بيني شد که توسط مجمع عمومي نمايندگان کشورهاي عضو انتخاب مي شوند. دولت هاي متعاهد بايستي هر چهار سال يکبار گزارشي از چگونگي اجراي عهدنامه در کشور خويش به اين کميته تسليم نمايند.
در حال حاضر از ۱۹٣ کشور عضو سازمان ملل متحّد، ۱٨۶ کشور به عهدنامه محو هر گونه تبعيض در باره زنان پيوسته اند و ايران در زمره ۷ کشوري است که تا کنون از امضاء و تصويب اين عهدنامه طفره مي روند. طرفه اينکه در اجلاس کميته حقوق بشر، ناظر بر چگونگي اجراي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي از سوي کشورهاي عضو، که ماه گذشته در ژنو برگذار شد، هيأت نمايندگي عريض و طويل جمهوري اسلامي که در آن چند زن «محجبّه» هم عضويت داشتند همچنان بر طبل تبليغات دروغين مبني بر مقام و موقعيّت شامخ زن در جمهوري اسلامي مي کوبيدند. امّا از پاسخ به اين پرسش ساده کارشناسان کميته حقوق بشر : که اگر واقعيت چنانست که ايشان مي گويند چرا جمهوري اسلامي ايران تا کنون به عهدنامه محو هر گونه تبعيض در باره زنان نپيوسته، در ماندند.
در همان راستا، پروتکل اختياري الحاقي به اين عهدنامه هم در سال ۱۹۹۹ به تصويب رسيد. در اين پروتکل به شهروندان کشورهاي عضو عهدنامه حق داده اند که در قبال نقض يا عدم اجراي آن به کميته پيش بيني شده در عهدنامه شکايت برند. تا کنون ۹٨ کشور به اين پروتکل پيوسته اند و مبارزه گروههاي مدافع حقوق زن براي الحاق ديگر کشورها به اين پروتکل ادامه دارد.
به موازات تصويب اين پروتکل، مجمع عمومي سازمان ملل روز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهاني براي محو خشونت درباره زنان برگزيد. علت گزينش روز ۲۵ نوامبر به فاجعه قتل سه خواهر مبارز (خواهران ميرابال) که به دستور رافائل تروخيلو ديکتاتور دومينيکن در ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰ به شيوه فجيعي به قتل رسيدند، باز مي گشت.
امّا تجاوز به حقوق زنان و دختران به تبعيض و نابرابري حقوقي و اعمال سلطه و خشونت «قانوني» محدود نميشود. عقب ماندگي هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سنتّ ها و آداب و رسوم مردسالارانه هم عامل بسياري از رفتارها و هنجارهاي خشونت باري است که درباره زنان و دختران صورت مي پذيرند. از آن جمله نوعي عمل جراّحي است که در بسياري از کشورهاي آفريقائي و مسلمان بر روي آلت تناسلي دختران ۴ تا ۱۴ ساله، بدون دخالت پزشک و جراّح، صورت مي گيرد و به «ختنه» مشهور شده، هر چند که هيچ قرابتي با ختنه پسران ندارد. در هر طايفه و قبيله و هر گروه قومي هم توجيهي براي اين رفتار جنايتکارانه تراشيده اند. يا براي کنترل و کاهش ميل جنسي زن است ؛ يا با ورود دختر به جامعه زنان ملازمه دارد ؛ يا در اجراي يک سنّت «مذهبي» است و يا براي اينکه از يک «عضو زشت و پليد» کراهت زدايي بشود؟!
بر طبق آخرين ارقام مراجع بين المللي و از جمله «يونيسف»، در حال حاضر بيش از ۷۰ ميليون دختر و زن که قرباني اين رسم وحشيانه شده اند، در کشورهاي آفريقائي و برخي از کشورهاي جنوب غربي آسيا به ويژه يمن، و در بين گروههاي مهاجر به اروپا و امريکا و کانادا و استراليا به سر مي برند.
اين رفتار و هنجار مجرمانه نه تنها بر خلاف همه عهدنامه ها و ميثاق هايي است که در اين نوشتنه از آنها ياد کرديم که مخالف صريح کنوانسيون حقوق کودک و عهدنامه بين المللي منع شکنجه و مجازات ها و رفتارهاي وحشيانه و غيرانساني است. پدر و مادري که بر اثر جهالت يا باورهاي ارتجاعي چنين عمل فجيعي را بر دختر خويش تحميل مي کنند، قابل تعقيب قضايي و مجازاتند.
متأسفانه اين رسم مجرمانه در برخي از مناطق ايران، در هرمزگان و به ويژه در کردستان، همچنان رواج دارد. نگارنده با چند تن از زنان جواني که در سنين کودکي قرباني اين عمل جنايتکارانه شده اند، ديدار و گفتگو داشته است. برطبق گواهي آنان در دهات و بخش هاي پاوه، جوانرود، روانسر، مريوان، کامياران، بانه و سنندج دختران همچنان در معرض اين هنجار وحشيانه و غيرانساني هستند.
از اينرو در روز جهاني براي محو خشونت درباره زنان مخاطب اين نوشته مدافعان حقوق زن، حقوق بشر، حقوق کودک و ديگر نهادهاي جامعه مدني به ويژه پزشکان، روانشناسان، جامعه شناسان، آموزگاران و مددکاران اجتماعي اند که با استفاده از همه امکانات و رسانه ها و از جمله از طريق تماس مستقيم و گفتگوهاي آموزنده و روشنگرانه با خانواده ها در اين مناطق آنان را از عواقب ناگوار و جبران ناپذيري که اين عمل شوم به لحاظ جسمي، رواني، جنسي و اجتماعي براي دختران آنان به بار خواهد آورد، آگاه سازند. به موازات اين تلاش ها و کوششهاي فرهنگي- اجتماعي، با بسيج افکار عمومي مبارزه اي را در راستاي تصويب يک قانون در منع و مجازات اين عمل ننگين و سبعانه سامان دهند.


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration